Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.

Το διαβιβαστικό γράφει τα εξής:

Θέμα: «Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ριων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας»
Σχ: Η με αρ.πρ.Φ.11.1_Α/20655/08-12-2022 «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αχαΐας»

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αχαΐας, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την 2η/16-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από Τετάρτη 18-01-2023 έως και Παρασκευή 20-01-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (http://schooldirectors.minedu.gov.gr).

 

Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφιών Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων περιφερειακής ενότητας Αχαΐας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

1 150622012.1 171856 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
2 124568010.1 191176 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
3 131484000.1 153810 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
4 159637004.1 191050 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
5 148866006.1 199685 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
6 177843007.1 208356 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
7 116400004.2 168600 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
8 142790005.1 177943 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
9 132954008.1 224309 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
10 162409004.1 179079 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
11 113664002.1 162827 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
12 195248012.1 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
13 100848000.1 216298 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
14 144548012.1 194719 ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
15 122162013.1 208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
16 124111002.1 178304 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
17 125700012.1 211252 ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
18 149731013.1 163637 ΑΨΟΜΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
19 109667006.1 203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
20 193412008.2 204913 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
21 184882004.1 175274 ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
22 179026000.1 183279 ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
23 136269013.1 207474 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
24 157606009.2 188837 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
25 136374015.2 192885 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
26 146055010.1 184998 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
27 121710011.1 195756 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
28 188403012.2 163709 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

 

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

29 121371003.1 186983 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
30 112780013.1 199252 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
31 189590008.1 185285 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
32 145817004.3 190347 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
33 108582001.2 220040 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
34 163164000.1 186984 ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
35 179878011.1 195130 ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
36 101564004.1 184116 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
37 163555003.1 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
38 118031009.1 202770 ΔΑΝΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
39 151952011.1 200728 ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
40 192743005.1 227413 ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
41 182870006.1 196999 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
42 147804002.1 196572 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
43 112768002.3 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
44 109628012.1 195961 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
45 161544005.1 161567 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
46 127211012.1 703024 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
47 126578003.1 164489 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
48 124548004.1 178010 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
49 167387013.1 163931 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
50 169281012.1 219019 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
51 189974008.1 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
52 115200015.1 165577 ΔΡΙΜΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
53 188115005.1 175353 ΔΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
54 112559013.1 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
55 189357011.1 226463 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΝΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
56 147016005.1 206949 ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
57 192747000.3 212013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

 

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

58 182795001.1 185416 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
59 164763000.1 198146 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
60 114083003.1 192306 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
61 176039012.1 701300 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
62 191962012.1 229653 ΚΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
63 181621005.2 195928 ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
64 147461000.1 185151 ΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
65 198923003.1 702689 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
66 113894002.5 195848 ΚΑΛΛΙΓΝΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
67 164523015.1 206610 ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
68 162765014.1 177445 ΚΑΛΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
69 197781007.1 151683 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
70 107792010.1 175400 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
71 101252014.1 172090 ΚΑΜΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
72 151563007.1 159207 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
73 160908007.1 173040 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
74 188048006.1 143413 ΚΑΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
75 196258011.1 178745 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
76 183139011.1 702407 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
77 161637015.1 204489 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
78 141240007.5 709283 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
79 135670002.1 191971 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
80 115042003.1 192991 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
81 194683005.1 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
82 177858005.1 165338 ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
83 143362009.1 165639 ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
84 165654015.1 176895 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
85 111994002.1 213160 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
86 123827000.1 227928 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

 

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

87 194089004.1 223383 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
88 115261009.1 186070 ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
89 154847010.1 207593 ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
90 196259007.1 190861 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
91 178291009.1 192198 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
92 179787001.1 191742 ΚΟΛΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
93 172567006.1 184814 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
94 174083012.1 186029 ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
95 104827010.1 195599 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
96 198349014.1 702030 ΚΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
97 138523008.1 180080 ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
98 149580015.1 180082 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
99 193244005.2 213753 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
100 127200002.1 176903 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
101 101049003.1 182488 ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
102 185948012.1 193624 ΚΡΙΔΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
103 101120005.1 193767 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
104 164735002.1 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
105 129347001.1 159290 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
106 104006014.2 192060 ΛΑΠΑΝΑΪΤΗ ΑΝΝΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
107 173331006.1 196672 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
108 169167004.1 158498 ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
109 182847000.1 171590 ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
110 120990002.3 211501 ΛΙΟΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
111 117582004.1 703066 ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
112 132060006.1 156853 ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
113 148322010.1 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
114 154240013.1 203726 ΛΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
115 189429011.1 204828 ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

 

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

116 153444003.1 179452 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
117 112413011.1 202330 ΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
118 132748013.1 214930 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
119 105925009.1 169094 ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
120 112585007.1 168643 ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
121 127096002.1 163544 ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
122 113212014.1 177082 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
123 130465002.1 226640 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
124 179278013.1 194852 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ87.03 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
125 196498001.1 202347 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
126 121498001.2 199998 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
127 187473005.1 172542 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
128 192388012.1 200426 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
129 111239004.1 168430 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
130 183764005.1 185807 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
131 174634014.1 701811 ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
132 100111010.1 175554 ΜΠΑΡΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
133 138823008.2 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
134 186486009.1 188614 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
135 197309009.1 309257 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
136 197966003.2 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
137 110551004.2 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
138 148520010.1 185824 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
139 177098000.1 176132 ΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
140 137861005.1 158249 ΝΤΑΦΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
141 120173003.1 189972 ΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
142 194319005.1 191122 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
143 139837006.1 174691 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
144 174662000.1 161020 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

145 195428012.1 206109 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
146 185962010.1 195326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
147 178181003.1 162379 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
148 187654011.1 207921 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
149 160752012.1 193748 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
150 131011009.1 191782 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
151 161206015.2 168990 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
152 187973003.1 198388 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
153 177243014.1 178184 ΠΑΠΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
154 159374008.2 173455 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
155 136746011.1 199488 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
156 187960000.1 212320 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
157 144303001.1 227627 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
158 139689000.1 165445 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
159 158296008.1 200069 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
160 181979009.2 189505 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
161 135238007.1 203115 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
162 111287015.1 212881 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
163 192882010.1 189817 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
164 155761015.1 185850 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
165 181447011.1 162077 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
166 103093013.1 192444 ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
167 125093014.1 219342 ΡΑΜΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
168 107949014.2 203422 ΡΑΠΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
169 190170010.1 191798 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
170 199472012.2 192025 ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
171 165531009.1 193223 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
172 172420011.1 191579 ΣΙΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
173 141457015.1 209368 ΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

174 178761014.1 218788 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
175 109408004.1 701253 ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
176 149126002.1 182078 ΣΟΦΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
177 119092001.1 166802 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
178 179131003.1 179744 ΣΠΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
179 116196012.1 709266 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
180 107675014.1 182676 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
181 161104015.1 183900 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
182 111561010.1 178334 ΣΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
183 179184011.2 160217 ΣΦΑΕΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
184 196637012.1 174142 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
185 108186009.1 186644 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
186 126097004.1 178254 ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
187 158868000.1 151039 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
188 198702015.1 225569 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
189 175095000.1 197531 ΤΖΙΑΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
190 183749014.1 188570 ΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
191 191162015.1 167184 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
192 175349000.1 168221 ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΙΤΑ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
193 143217015.1 181967 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
194 103318004.1 192467 ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
195 178801002.1 204192 ΤΣΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
196 130997007.1 218285 ΤΣΩΝΗ ΖΩΙΤΣΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
197 199065004.1 174945 ΦΥΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
198 176038010.1 175807 ΦΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
199 145557014.1 211279 ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
200 182550012.1 182789 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
201 106460013.1 181350 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
202 190321009.1 169054 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου  

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

 

Κατάσταση Αίτησης

203 133997010.1 199302 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
204 187432001.1 167108 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
205 177624006.1 182935 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
206 161603011.1 206874 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
207 126205014.1 219178 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
208 135421013.1 203510 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
209 132086007.1 220136 ΨΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ88.03 – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή
210 135216003.1 185266 ΨΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Δεκτή

 

 

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αχαΐας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε