Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Βοιωτίας

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.

 

Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφιών Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Βοιωτίας

 

Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου Υποψήφιος Ειδικότητα Υποψηφίου Διεύθυνση Προτίμησης Κατάσταση Αίτησης
1 116115002.1 224787 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
2 147666010.1 185112 ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
3 153222014.1 147803 ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
4 121279011.1 189693 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
5 180410011.1 202159 ΒΑΛΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
6 116214003.1 190751 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
7 127179014.1 193800 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
8 146862010.1 171526 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
9 191819003.1 208996 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
10 134322010.1 178834 ΓΚΙΖΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
11 128872003.1 709127 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
12 103515005.1 181597 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
13 117029001.1 208574 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
14 126633008.1 166644 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
15 148638009.1 194277 ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
16 108027003.1 197037 ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
17 159088000.1 200676 ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
18 101711001.1 199820 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
19 160224005.1 214505 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
20 138196012.1 187382 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
21 105513000.1 202780 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
22 110701009.1 167638 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
23 189238009.1 168229 ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
24 157591003.1 169083 Κιούση Σεραφούλα ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
25 127202010.1 185163 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
26 176181000.1 180068 ΚΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
27 135605003.2 184061 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
28 196252010.3 210295 Κουνουκλα Ιωαννα ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
29 159754009.1 175463 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
30 185808003.1 182387 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
31 140925008.1 161611 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ Σωτήριος ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
32 109273008.1 200817 ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
33 195683004.1 190272 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
34 195016009.1 195016 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
35 147305009.1 207280 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
36 193423004.1 172826 ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
37 166451002.1 173378 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
38 167201015.1 180691 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
39 109649010.1 192783 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
40 162066010.2 194002 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
41 144252004.1 199989 ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
42 106831015.1 156129 ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
43 121037001.1 167265 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΟΥ ΓΑΡΕΦΩ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
44 149579011.1 179527 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
45 150681006.2 164872 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
46 102769009.1 198307 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
47 127274014.1 208682 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
48 197441005.1 203743 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
49 176667006.1 201786 ΝΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
50 141064003.1 211517 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
51 166657015.1 204725 ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
52 186830001.1 204560 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
53 114537003.1 169954 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
54 133141005.1 168992 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
55 188496011.1 185988 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
56 110819010.1 205492 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
57 112486000.2 164565 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
58 154824009.1 228080 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
59 173148009.1 199625 ΠΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
60 166200014.1 199627 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
61 130976012.1 223144 ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
62 113675005.1 207098 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
63 166644014.1 703166 ΣΑΛΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
64 197224014.1 173109 ΣΑΜΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
65 109813001.1 201958 ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
66 149337011.1 206810 ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
67 105990006.1 183593 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
68 199691010.1 176203 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
69 188540002.1 182085 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
70 147781008.1 207122 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
71 112958008.1 226867 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
72 122861008.1 206056 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
73 149219007.1 168190 ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
74 135367014.1 196872 ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
75 198541003.2 191832 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
76 181846015.1 224810 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
77 134343003.1 193551 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
78 179272004.1 179872 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
79 153873003.1 194628 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή
80 182168011.1 195740 ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δεκτή

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Βοιωτίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε