Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Σερρών

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Σερρών ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.

Ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 

 

Α/Α

Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου

Υποψηφίου

 

Υποψήφιος

 

Ειδικότητα Υποψηφίου

 

Διεύθυνση Προτίμησης

Κατάσταση Αίτησης
1 130821015.1 176771 ΑΚΛΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
2 102261011.1 200721 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
3 189434002.1 187597 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
4 129259011.1 150056 ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
5 115809004.1 177948 ΑΛΜΠΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
6 139532001.3 174645 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
7 139082014.1 185395 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
8 182598015.2 158150 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
9 132243006.1 163079 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
10 158657003.1 168884 ΑΡΑΠΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
11 187119015.1 158547 ΑΡΔΑΝΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣ ΙΚΗΣ  ΕΠΙΣ ΣΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
12 191206011.1 228845 ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΟΥΣ ΑΣ  ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
13 108716006.1 188575 ΒΑΦΕΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
14 121742012.1 211367 ΒΡΕΤΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
15 126048000.1 214471 ΓΑΛΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
16 136050005.1 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
17 189093006.2 157895 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
18 158102012.1 203889 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
19 119948007.1 205943 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
20 151003002.1 199761 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
21 195861002.1 202205 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
22 191634012.1 190800 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
23 171832000.1 205174 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
24 151181005.1 208671 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
25 125123003.1 174828 ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
26 138790001.1 190062 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
27 159791010.1 182456 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
28 180867013.1 229650 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ  ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
29 153063011.1 161593 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
30 148026010.1 207227 ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ

 

31 104137000.1 198017 ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
32 179957010.1 182615 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
33 191961007.1 199859 ΚΑΡΑΚΑΣ ΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
34 127300005.1 177201 ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
35 117467015.1 203982 ΚΕΣΟΥΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
36 190827008.1 191222 ΚΛΕΤΣ ΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
37 131083001.1 205274 ΚΛΩΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
38 154930009.2 164604 ΚΟΥΚΚΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
39 101056009.1 191979 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
40 143353014.1 199495 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ  ΧΡΙΣ ΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
41 124943000.1 171584 ΚΥΠΑΡΙΣ Σ ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
42 106806014.1 200639 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
43 152385015.1 184823 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
44 133367004.1 202615 ΚΥΡΙΣΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
45 141236011.1 223007 ΛΑΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
46 195392014.1 226595 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
47 180162003.1 174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
48 142322003.1 189951 ΛΙΘΑΡΗΣ  Σ ΑΒΒΑΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
49 110163008.1 208397 ΜΑΝΤΖΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
50 171547013.1 194395 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
51 169895000.1 199976 ΜΑΡΜΟΡΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
52 190168011.1 206702 ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
53 195682009.2 225599 ΜΕΝΤΙΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
54 181892014.1 188045 ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
55 126366006.1 184361 ΜΟΤΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
56 140549014.1 205863 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
57 173602002.2 184692 ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
58 155836005.2 155398 ΜΠΙΛΙΟΥΡΤΖΗΣ  ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣ ΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
59 133834010.1 167729 ΜΠΙΛΙΤΟΣ  ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
60 134970009.1 194433 ΜΠΟΛΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
61 199806006.1 213836 ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
62 155362005.1 192396 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΕ88.02 – ΦΤΣΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
63 183831008.1 166705 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ

 

64 119267008.1 189970 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
65 110172014.1 205444 ΝΤΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
66 134213002.1 182522 ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
67 139443002.1 195317 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
68 144041007.1 165438 ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
69 178267013.1 189474 ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
70 193466003.1 190569 ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
71 156558006.1 213861 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
72 183615010.2 181754 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
73 188518013.1 181655 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
74 130808009.1 154038 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
75 157990001.1 183551 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
76 144352009.1 206781 ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
77 120077015.2 205504 ΠΕΠΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
78 139640008.1 703720 ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
79 191798013.1 202693 ΠΟΥΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
80 152697001.1 166214 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
81 173292008.1 151869 ΡΙΖΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
82 169445009.1 183571 ΣΑΓΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
83 151581005.1 180492 Σ ΑΡΑΦΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
84 122735002.1 151870 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
85 193242001.1 200140 ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
86 145814007.1 219879 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
87 102341014.2 167821 ΣΙΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
88 141625006.1 175704 ΣΚΕΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
89 177573000.1 212427 ΣΤΑΜΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
90 186753004.2 225379 ΣΤΑΝΓΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
91 109937000.1 190998 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
92 179842007.1 178617 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
93 135271004.2 195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
94 159430002.1 220590 ΤΕΖΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
95 194693010.1 214673 ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
96 126922006.2 178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Σερρών

97 168794005.2 171479 ΤΣΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
98 177916007.1 184897 ΦΡΟΥΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
99 157474012.1 227388 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
100 124177007.1 215825 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
101 184851015.1 168836 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
102 167033009.1 191173 ΧΟΥΜΚΟΖΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
103 140743003.1 191590 ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
104 149568014.1 183700 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ
105 146551014.1 188421 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Σ ΕΡΡΩΝ ΔΕΚΤΗ

 

 

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Σερρών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε