Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΔΆΣΟΣ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΠΡΆΣΙΝΟ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΜΕ ΤΟ ΔΆΣΟΣ 1 Χ Χ Χ                 Χ 25
3 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ –

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΠΊΟΥ

1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
4 ΕΠΙΚΟΝΊΑΣΗ ΣΕ ΦΡΥΓΑΝΙΚΆ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
5 Ο ΚΉΠΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ – ΤΟ ΠΡΆΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 ΤΟ ΝΕΡΌ – ΤΑ ΡΈΜΑΤΑ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
7 Η ΘΆΛΑΣΣΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
8 ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙΆ 1 Χ Χ Χ                 Χ 25
9 ΕΝΈΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΌ –

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΡΎΠΑΝΣΗ

1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
2.ΚΕΠΕΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΆ ΧΘΕΣ … ΣΉΜΕΡΑ: ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΌΤΕΡΗ ΕΠΟΧΉ/ΕΚΒΙΟΜΗΧΆΝΙΣΗ» 1           Χ Χ Χ     Χ   30

 

2 ΙΧΝΗΛΑΤΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΕΝΌΣ ΤΌΠΟΥ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ: ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΙΣ ΧΡΉΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΊΕΣ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 “ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ: ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ … ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΈΧΩ; 1         Χ Χ Χ Χ     Χ   30
4 «ΖΏΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΌΛΗ: ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5 «ΜΙΑ ΘΆΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ: ΑΛΙΕΊΑ» 1     Χ Χ Χ Χ Χ Χ     Χ   30
6 «ΜΙΑ ΘΆΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
7 «ΜΙΑ ΘΆΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ: ΡΎΠΑΝΣΗ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΆ» 1         Χ Χ Χ Χ     Χ   30
8 «ΔΕΝ ΠΕΤΆΩ …

ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΩ»

1 Χ Χ                     30
9 «ΝΟΙΆΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΎΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΜΕΙΏΝΩ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏ, ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΩ» 1       Χ Χ               30
10 «ΦΥΣΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
11 «ΓΟΡΓΟΝΟΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΡΎΠΑΝΣΗ» 1 Χ Χ Χ                   30
12 «ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΎΣ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ» 1             Χ Χ Χ Χ Χ   30
13 «ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΜΕ ΈΝΑ ΓΙΛΈΚΟ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗΣ» (ΈΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΊ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ

– ΦΡΟΝΤΊΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ/ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΦΥΣΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΊΑ)

1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
14 ΝΕΟ: «ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΚΑΙ ΈΝΑ ΚΑΙΡΌ ΉΤΑΝ Ο ΠΛΑΝΉΤΗΣ ΓΗ: ΤΟ ΝΕΡΌ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΏΝΕΙ» “ 1             Χ Χ     Χ   30

 

15 ΝΕΟ:”ΟΙ ΠΑΝΔΗΜΊΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ: ΚΡΙΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ” 1             Χ Χ Χ Χ Χ   30
16 ΝΕΟ “ΟΙ ΠΑΝΔΗΜΊΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΟΙ 17 ΣΤΌΧΟΙ ΒΑ ΟΗΕ” 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
17 ΝΕΟ: “ΟΙ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΏΝΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΏΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΉΜΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΉΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”               Χ Χ Χ Χ Χ   30
3.ΚΕΠΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΕΛΕΥΣΊΝΑ, ΑΣΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ… ΓΙΑ ΜΎΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   27
2 ΠΑΡΆΚΤΙΑ ΕΛΕΥΣΊΝΑ… ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   27
3 ΦΡΟΝΤΊΖΩ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ (ΔΥΕΠ) 1       Χ Χ Χ Χ           27
4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ: ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΑΣ 2050 (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) 1           Χ Χ           27
5 ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ: ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΔΡΆΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΊΜΑ (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) 1               Χ Χ Χ Χ   27
6 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ) 1       Χ Χ Χ Χ           27
7 ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   27
8 ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΆΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ ΣΧΈΣΗ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ) 1               Χ Χ Χ Χ   27
4.ΚΕΠΕΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ  

 

2 ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ      
3 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1           Χ Χ Χ Χ Χ      
4 ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ  
5 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 1               Χ Χ Χ      
6 ΓΙΑΛΟ – ΓΙΑΛΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ      
7 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ 1           Χ Χ Χ Χ Χ      
8 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ 1           Χ Χ Χ Χ Χ      
9 ΑΥΤΟΣ Ο ΚΗΠΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ          
10 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ 1               Χ Χ Χ      
11                              
12 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                            
13 ΔΑΣΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΗ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ      
14 ΘΑΛΑΣΣΑ – ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ- POSIDONIA OCEANICA 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ      
15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ      
16 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 1               Χ Χ Χ      
5.ΚΕΠΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΠΑΡΚ-ΆΡΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ: ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΩ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΎΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ “ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΊΤΣΗΣ”:»

1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

 

  ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ” ΕΛΙΆ. ΤΟ ΔΏΡΟ ΤΩΝ ΘΕΏΝ ΣΤΗ ΦΩΚΙΚΉ ΓΗ” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 “ΤΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΆ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΑΡΧΑΊΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΊΔΑ. ΑΡΧΑΊΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΚΊΡΡΑΣ – ΔΕΛΦΏΝ” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 “ΤΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΆ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΑΡΧΑΊΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΊΔΑ. ΑΡΧΑΊΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΚΩΡΎΚΕΙΟ ΑΝΤΡΟ – ΔΕΛΦΟΊ” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 “ΠΌΛΗ & ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ

:ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΎΡΙΟ ΤΗΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ”

1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 “ΠΌΛΗ & ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ

:ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΎΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΊΟΥ.”

1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 “Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ-ΤΟ ΚΑΝΆΛΙ ΤΟΥ ΜΌΡΝΟΥ.” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 “ΚΆΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΌΛΕΙΣ.ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΑΛΏΝΩΝ.” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 “ΤΑ ΔΑΣΙΚΆ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΚΊΔΑΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΆ ΤΟΥΣ.” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 “ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΎ ΤΗΣ ΡΕΚΆΣ – ΓΚΙΏΝΑΣ” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 “ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ ΦΥΤΆ.” 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 “ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΌΣ : Η ΜΙΚΡΉ ΜΑΣ ΘΆΛΑΣΣΑ» 1-2-

3/ΗΜΕΡ Ο

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 “Ο ΚΉΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ” 1/ΗΜΕΡ Ο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2.ΚΕΠΕΑ ΘΗΒΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      

 

1 ΟΙ ΜΙΚΡΟΊ ΗΘΟΠΟΙΟΊ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΝ ΤΟ ΔΆΣΟΣ ΝΟΈΜΒΡ ΗΣ 2022- ΙΟΎΝΙΟΣ 2023 , 6 ΏΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ             Χ 30
2 ΠΊΣΤΕΨΕ ΣΤΗΝ ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΠΌΡΟΥ. ΝΟΈΜΒΡ ΗΣ 2022- ΙΟΎΝΙΟΣ 2023 , 6 ΏΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
3 ΠΛΑΝΉΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑ. ΙΑΝΟΥΆΡ ΙΟΣ 2023- ΙΟΎΝΙΟΣ

, 6 ΏΡΕΣ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ           30
4 ΜΆΘΕ ΚΑΙ ΣΏΣΕ. ΙΑΝΟΥΆΡ ΙΟΣ 2023- ΙΟΎΝΙΟΣ

, 6 ΏΡΕΣ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
5 ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΊ ΚΉΠΟΙ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΖΩΉ ΝΟΈΜΒΡ ΗΣ 2022- ΔΕΚΈΜΒ ΡΗΣ 2022

, 6 ΏΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
3.ΚΕΠΕΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΔΙΡΦΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 25
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 25
4.ΚΕΠΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 1,2         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
2 TΑ ΨΗΛΆ ΒΟΥΝΆ 1,2,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΑΠΌ ΤΟ ΧΏΜΑ ΣΤΟ ΠΙΆΤΟ 1,2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΤΑ ΑΡΏΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ 1,2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20
5 ΞΕΤΥΛΊΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΉΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30

 

6 ΆΓΡΙΑ ΠΑΝΊΔΑ 1,2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΤΟ ΜΑΓΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΕΊΔΗΣΗΣ 1,2,3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
8 ΕΞΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΑ ΨΗΛΆ ΒΟΥΝΆ ΤΩΝ ΑΓΡΆΦΩΝ 1,2,3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5.ΚΕΠΕΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΠΑΤΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   32
2 ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
3 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
4 ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
6 ΜΑΛΙΑΚΟΣ, ΕΝΑΣΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΤΟΠΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         Χ 32
7 ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
8 ΕΛΙΑ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
9 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
10 ΞΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ), ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         32
11 Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ           32
12 ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
13 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
14 ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32

 

16 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 32
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΟΛΥΜΠΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ –

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

1/2/3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 1/2/3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
3 ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ –

ΜΥΛΟΛΟΓΙΑ

1/2/3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 1/2/3

ΗΜΕΡΕΣ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
5 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
6 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΙΣΣΑΒΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
7 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2.ΚΕΠΕΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΒΌΤΑΝΑ: ΥΓΕΊΑ, ΕΥΕΞΊΑ, ΟΜΟΡΦΙΆ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ – ΚΡΉΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΊΤΣΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΣΤΟ ΠΉΛΙΟ – ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΗ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΈΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ – ΛΑΪΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΔΆΣΟΣ: ΠΕΡΠΑΤΏ, ΕΞΕΡΕΥΝΏ, ΜΑΘΑΊΝΩ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35

 

3.ΚΕΠΕΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΆΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΛΊΓΟ ΝΕΡΌ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΕΝΈΡΓΕΙΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ: ΘΈΛΩ –

ΜΠΟΡΏ – ΣΥΜΜΕΤΈΧΩ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΩΝ ΒΟΤΆΝΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
8 ΒΡΏΣΙΜΑ ΧΌΡΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΆΜΠΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
9 ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΟΛΊΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 ΕΙΚΟΝΙΚΈΣ ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΆ ΜΝΗΜΕΊΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
13 ΔΆΣΟΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
14 ΕΝΈΡΓΕΙΑ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
15 ΥΓΡΌΤΟΠΟΙ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
16 ΓΕΩΡΓΊΑ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
17 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΩΝ ΒΟΤΆΝΩΝ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
4.ΚΕΠΕΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ-ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΑΕΙΦΌΡΟ ΕΛΑΤΌΔΑΣΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΊΟΥ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
2 «ΒΑΡΟΎΣΙ, Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΣΥΝΟΙΚΊΑ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ» 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
3 «ΛΗΘΑΊΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΜΑΣ» 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30

 

4 «ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
5 «130.000 ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΣΤΟ ΣΠΉΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΕΌΠΕΤΡΑΣ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
6 «ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
7 ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) 1               Χ Χ Χ     30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ( 1Ο ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΤΡΑΝΟΣ ΛΑΚΚΟΣ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
2 ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
3 ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΜΕ, ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
2.ΚΕΠΕΑ ΑΡΝΑΙΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΤΟ ΔΆΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΏΝΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     40
2 ΠΕΡΠΑΤΏ ΣΤΟ ΔΆΣΟΣ ΌΤΑΝ Ο ΛΎΚΟΣ ΕΊΧ ΕΚΕΊ 1 Χ Χ Χ                 Χ 30
3 ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΆ ΣΟΚΆΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑΊΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     40
4 ΜΈΛΙ, ΤΡΟΦΉ ΒΑΣΙΛΙΣΣΏΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     40
5 ΜΈΛΙ, ΤΡΟΦΉ ΒΑΣΙΛΙΣΣΏΝ 1 Χ Χ Χ                 Χ 30
6 ΦΤΙΆΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΟΥ ΚΉΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΏΝΤΑΣ ΒΌΤΑΝΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     40

 

7 ΦΤΙΆΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΟΥ ΚΉΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΏΝΤΑΣ ΒΌΤΑΝΑ 1 Χ Χ Χ                 Χ 30
8 ΆΜΠΕΛΟΣ Η ΟΙΝΟΦΌΡΟΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     40
9 ΜΟΝΉ ΖΥΓΟΎ, ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ     40
3.ΚΕΠΕΑ ΚΙΛΚΙΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΕΊΟ, ΈΝΑΣ ΚΉΠΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΩ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΝΌΣ ΤΌΠΟΥ, ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΛΎΣΕΙΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 ΤΙ ΘΑ ΦΆΜΕ ΣΉΜΕΡΑ, ΤΙ ΘΑ ΤΡΏΜΕ ΑΎΡΙΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 Η ΛΊΜΝΗ ΔΟΪΡΆΝΗ: ΒΛΈΠΩ-ΔΡΩ-ΡΩΤΏ 1               Χ Χ Χ Χ   30
5 ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ 1               Χ Χ Χ Χ   30
6 ΈΝΑΣ ΛΌΦΟΣ ΔΊΠΛΑ ΜΑΣ: ΧΤΕΣ-ΣΉΜΕΡΑ-ΑΎΡΙΟ 1               Χ Χ Χ Χ   30
7 ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΛΈΜΕ

…Χ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΌΛΗ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
2 ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΟΛΊΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΜΟΥ ΤΟ ΝΤΕΠΏ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΟΛΊΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΜΟΥ ΤΟ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟ 1     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
4 ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΟΛΊΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΜΟΥ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5 ΜΑΘΑΊΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΊΖΩΝΤΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30

 

6 ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ΓΙΑ ΠΈΤΑΜΑ; ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         Χ 30
7 ΛΕΙΨΥΔΡΊΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΧΏΡΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ             Χ 30
8 ΣΈΙΧ ΣΟΥ: ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΔΆΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         30
9 ΑΣΤΙΚΌ ΠΡΆΣΙΝΟ – ΑΣΤΙΚΈΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 1               Χ Χ Χ Χ   30
11 ΖΩΉ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ Ή ΧΩΡΊΣ; (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ) 1       Χ Χ Χ Χ           30
12 ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΑΛΛΆΖΕΙ! ΕΜΕΊΣ; (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5.ΚΕΠΕΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΏΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΆΣ 1 X X X                 X 20
2 ΑΡΆΠΙΤΣΑ ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ ΜΑΣ 1       X X X X X X X X   35
3 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗ – ΑΝΤΙΓΡΆΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΎΣΗ 1   X X X X X X X X X X X 35
4 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΜΊΟΥ 1       X X X X X X X X   35
5 ΝΌΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΆ ΠΡΟΙΌΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΆΝΑ ΓΗ 1               X X X X   35
6 ΞΕΤΥΛΊΓΟΝΤΑΣ ΚΛΩΣΤΈΣ ΚΑΙ ΝΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΔΡΆΧΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΝΆΟΥΣΑΣ 1           X X X X X X   35
7 ΠΕΡΊ ΜΎΘΩΝ, ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΊΟ ΤΗΣ ΜΊΕΖΑΣ ( ΣΧΟΛΉ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ )

1       X X X X X X X X   35
8 ΤΟ ΝΙΟ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΟ ΤΟ ΑΘΆΝΑΤΟ ΝΕΡΌ 3           X X X X X     40
9 ΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΌ ΨΗΛΆ ΕΚΕΊ… 3           X X X X X     40
10 ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ ΓΗΣ 3           X X X X X     40
11 ΞΕΤΥΛΊΓΟΝΤΑΣ ΚΛΩΣΤΈΣ ΚΑΙ ΝΉΜΑΤΑ ΣΤΑ 3           X X X X X     40

 

  ΑΔΡΆΧΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΝΆΟΥΣΑΣ                            
6.ΚΕΠΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ ΒΡΥΤΩΝ ΝΗΣΙΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΟΖΑΡ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΔΑΣΟΣ: LIKE OR LIFE? (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 Η ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 1 Χ Χ Χ                   30
7 Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΣΒΟΥΡΑΣ 1 Χ Χ Χ                   30
8 ΠΕΛΛΑΙΑ ΧΩΡΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7.ΚΕΠΕΑ ΠΟΡΟΙΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΛΊΜΝΗ ΚΕΡΚΊΝΗ, ΣΕ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
2 ΔΑΣΙΚΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 35
3 ΑΝ ΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΆΣ, ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΕ Ό,ΤΙ ΠΕΤΆΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
4 ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΟ ΌΡΟΣ ΚΕΡΚΊΝΗ 1           Χ Χ Χ Χ Χ     35
5 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΤΟ ΣΠΉΛΑΙΟ … ΒΡΊΣΚΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
6 ΓΝΩΡΊΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΔΆΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         Χ 25
7 ΜΙΑ ΑΛΕΠΟΥΔΊΤΣΑ ΣΤΟ ΔΆΣΟΣ 1 Χ Χ Χ                   20
8 ΤΟ ΜΙΚΡΌ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΌΡΟ ΠΟΥ ΔΆΚΡΥΖΕ… 1 Χ Χ Χ                   20

 

9 ΠΑΡΈΑ ΜΕ ΤΟ ΜΆΝΟ, ΤΟ ΜΑΎΡΟ ΚΟΡΜΟΡΆΝΟ 1 Χ Χ Χ                   20
8.ΚΕΠΕΑ ΘΕΡΜΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΉ ΣΤΑ ΔΆΣΗ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27
2 ΕΞΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΑ ΔΆΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   24
3 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΈΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 27
4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΌΣ ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   27
5 ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ – ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   24
6 ΚΑΤΑΝΑΛΏΝΩ ΧΩΡΊΣ Ν’ ΑΠΟΤΕΛΕΙΏΝΩ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   27
7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΠΑΙΧΝΙΔΟ-ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΆΓΜΑ ΘΈΡΜΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ       Χ 27
9.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΠΆΜΕ ΣΤΟ ΦΌΡΟΥΜ;». 1 Χ Χ Χ Χ Χ               30
2 «ΔΙΑΒΆΖΩ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΜΟΥ». 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 «ΠΑΛΙΆ ΚΑΙ ΝΈΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΊΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΑΓΟΡΆ ΤΩΝ ΦΙΛΊΠΠΩΝ». 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
4 «ΠΑΝΑΓΊΑ: ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΆ, ΈΝΑΣ ΚΌΣΜΟΣ, ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΜΥΣΤΙΚΆ». 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 «ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΊΕΣ, ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙ ΧΑΡΑΓΜΈΝΟ ΣΤΗΝ ΠΈΤΡΑ» 1       Χ Χ Χ Χ           30

 

6 «ΠΑΊΖΩ ΣΤΗ ΦΎΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ». 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 «ΣΧΕΔΙΆΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
8 «ΒΌΤΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΊ – ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΊΑ». 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΊΔΑΣ 1         X X X X X X X X 50
2 ΟΙ ΜΑΙΑΝΔΡΙΣΜΟΊ ΤΟΥ ΝΈΣΤΟΥ 1         X X X X X X X X 50
3 Ο ΘΗΣΑΥΡΌΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΆΣ ΠΌΛΗΣ 1         X X X X X X X   25
4 Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΊΩΝ ΑΒΔΉΡΩΝ 1         X X X X X X   X 25
5 ΑΝΙΧΝΕΎΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΔΆΣΟΣ ΤΗΣ ΞΆΝΘΗΣ 1       X X X X         X 25
6 Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΎΛΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΝΊΟ 1 X X X X                 25
7 ORIENTEERING ΣΤΟ ΛΙΜΝΊΟ – ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΗΣ ΖΩΉΣ 1         X X X           25
8 ΝΕΡΟΚΕΛΑΗΔΊΣΜΑΤΑ 1 X X X X               X 25
9 ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΠΕΤΆΣ –

ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ

1 X X X X X X X           25
10 ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ. ΓΙΑΤΊ ΜΕ ΝΟΙΆΖΕΙ; 1           X X X X X X   25
11 ΟΡΕΙΝΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ 1               X X X     25
2.ΚΕΠΕΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ…ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40

 

2 ΟΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
3 ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
4 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε6 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
5 ΨΑΡΙ,ΨΑΡΑΚΙ…ΠΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΑΚΙ; 1 Χ Χ Χ Χ               Χ 40
6 Χ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ; 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     Χ Χ 40
7 ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
9 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε6 2/ΜΕΡΟ-

3/ΜΕΡΟ

          Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
10 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2/ΜΕΡΟ-

3/ΜΕΡΟ

          Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40
3.ΚΕΠΕΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΝΈΣΤΟΥ» 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
2 «ΑΠΌ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΏΝ»/ ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 25
3 «ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΆΖΕΙ ΤΟ ΚΛΊΜΑ;;;»/ ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 25
4 «Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
5 «Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΈΣΤΙΑΣ ΓΗΣ» 1        

Χ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
6 «ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΡΟΔΌΠΗΣ» 1  

Χ

                      20
7 ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ – ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ . 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
8 «Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΈΣΤΙΑΣ ΓΗΣ» 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
9 ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΊΟ» ΣΤΗ ΦΎΣΗ 2            

Χ

 

Χ

 

Χ

        30
4.ΚΕΠΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

 

  ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΟΙ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΚΏΛΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΎ 1 Χ Χ   Χ Χ Χ Χ           40
2 ΟΙ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΚΏΛΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΎ 3         Χ Χ Χ           40
3 ΟΙ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΚΏΛΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΎ 1               Χ Χ Χ Χ Χ 40
4 ΟΙ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΚΏΛΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΎ 3               Χ Χ Χ Χ Χ 40
5 ΠΗΓΈΣ ΝΕΡΟΎ 1         Χ Χ Χ Χ         40
6 ΠΗΓΈΣ ΝΕΡΟΎ 3         Χ Χ Χ Χ         40
7 ΠΗΓΈΣ ΝΕΡΟΎ 1               Χ Χ Χ Χ Χ 40
8 ΠΗΓΈΣ ΝΕΡΟΎ 3               Χ Χ Χ Χ   40
9 ΑΡΓΥΡΟΡΎΤΗΣ ΕΒΡΟΣ Ο ΚΆΛΛΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΏΝ 3               Χ Χ Χ Χ   40
10 ΤΟ ΑΜΠΈΛΙ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ           40
11 ΤΟ ΑΜΠΈΛΙ 1               Χ Χ Χ Χ   40
12 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ           40
13 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 1               Χ         40
14 ΠΆΜΕ ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΧΏΡΑ 1 Χ                       40
15 ΓΙΟΡΤΉ ΜΕΤΑΞΟΣΚΏΛΗΚΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ           40
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΛΆΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΩΝ ΜΎΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΉΧΩΝ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
2 «ΛΆΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΩΝ ΜΎΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΉΧΩΝ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
3 «ΛΆΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΩΝ ΜΎΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΉΧΩΝ» 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35

 

4 «ΛΆΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΩΝ ΜΎΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΉΧΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
5 «ΔΆΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΌΣ ΖΩΉΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ ΤΟ ΔΑΣΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΊΩΝ ΟΡΈΩΝ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
6 «ΔΆΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΌΣ ΖΩΉΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ ΤΟ ΔΑΣΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΊΩΝ ΟΡΈΩΝ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
7 «ΔΆΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΌΣ ΖΩΉΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ ΤΟ ΔΑΣΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΊΩΝ ΟΡΈΩΝ» 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
8 «ΔΆΣΟΣ – ΚΙΒΩΤΌΣ ΖΩΉΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ ΤΟ ΔΑΣΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΊΩΝ ΟΡΈΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
9 «ΡΟΔΆΚΙΝΟ, ΤΟ… ΜΥΡΩΔΆΤΟ!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ, ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ»

1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
10 «ΡΟΔΆΚΙΝΟ, ΤΟ… ΜΥΡΩΔΆΤΟ!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ, ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ»

2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
11 «ΑΜΠΈΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΎΦΥΛΛΟ. ΤΟ ΔΏΡΟ ΤΟΥ ΔΙΌΝΥΣΟΥ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
12 «ΑΜΠΈΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΎΦΥΛΛΟ. ΤΟ ΔΏΡΟ ΤΟΥ ΔΙΌΝΥΣΟΥ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
13 «ΑΜΠΈΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΎΦΥΛΛΟ. ΤΟ ΔΏΡΟ ΤΟΥ ΔΙΌΝΥΣΟΥ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
14 «ΣΕΡΓΙΆΝΙ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
15 «ΣΕΡΓΙΆΝΙ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
16 «ΕΜΝΉΣΘΗΝ ΗΜΕΡΏΝ ΑΡΧΑΊΩΝ. ΜΝΉΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35

 

17 «ΕΜΝΉΣΘΗΝ ΗΜΕΡΏΝ ΑΡΧΑΊΩΝ. ΜΝΉΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ» 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
18 «ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΥΔΡΟΚΊΝΗΣΗ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
19 «ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΥΔΡΟΚΊΝΗΣΗ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
20 «ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΥΔΡΟΚΊΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
21 «ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΟΛΎ ΠΡΆΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ» 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
22 «ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΟΛΎ ΠΡΆΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
23 «ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΟΛΎ ΠΡΆΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
24 «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΠΟΥΛΙΆ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΜΑΣ» 1 (ΑΠΌ

1-10 ΈΩΣ

15-11 &

ΑΠΌ 16-

4 ΈΩΣ

31-5)

      Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
25 «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΠΟΥΛΙΆ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΜΑΣ» 2 (ΑΠΌ

1-10 ΈΩΣ

15-11 &

ΑΠΌ 16-

4 ΈΩΣ

31-5)

          Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
26 «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΠΟΥΛΙΆ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΜΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ (ΑΠΌ 16-

11 ΈΩΣ

20-12 &

ΑΠΌ 1-4

ΈΩΣ 30-

4)

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
27 «ΣΠΌΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΊ. ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΤΑΡΆΚΗ ΣΤΟΥ ΜΎΛΟΥ ΤΟ ΔΡΟΜΆΚΙ» 1 (ΑΠΌ

1-10 ΈΩΣ

31-10 &

Χ Χ Χ Χ               Χ 30

 

    ΑΠΌ 1-4

ΈΩΣ 31-

5)

                         
28 «ΌΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΕΊΧ ΤΑ ΧΕΛΙΔΌΝΙΑ! ΟΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΠΟΥ “ΦΈΡΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΆΝΟΙΞΗ» 1 (ΑΠΌ

16-4 ΈΩΣ

31-5)

Χ Χ Χ                   30
29 «ΌΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΕΊΧ ΤΑ ΧΕΛΙΔΌΝΙΑ! ΟΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΠΟΥ “ΦΈΡΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΆΝΟΙΞΗ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 1-2 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ (ΑΠΌ 16-

4 ΈΩΣ

31-5)

Χ Χ Χ                 Χ ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
30 «Η ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΎΤΟΥ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 2-3 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ             Χ Χ Χ Χ Χ   ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
31 «ΟΙ ΔΎΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΚΑΙ ΑΠΏΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΌ 2-3 ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΈΣ ΏΡΕΣ             Χ Χ Χ Χ Χ   ΑΠΕΡΙ ΌΡΙΣΤ Α
2.ΚΕΠΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
  ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 3   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – 3       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35

 

  ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            
  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 1           Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΔΑΣΟΣ- Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  Ο ΣΟΦΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΜΑΜΟΥΤΗΣ ΜΠΟΡΣΟΝΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         35
  ΔΡΥΑΔΑ Η ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ               35
  ΑΚΗΣ Ο ΜΑΝΙΤΑΡΑΚΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ               35
3.ΚΕΠΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ –

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
2 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
3 ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ – Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
4 ΜΙΚΡΗ ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5 ΝΤΟΛΤΣΟ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
6 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΖΑΡΙ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
7 ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ                   25

 

9 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ                   25
10 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΧΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
11 ΤΟ ΔΑΣΟΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
12 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ: 13ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1               Χ Χ Χ Χ   35
13 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ –

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
14 Η ΛΙΜΝΗ ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
15 Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ             Χ Χ Χ Χ Χ   35
16 ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
17 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΔΥΟ

– ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΕΣ ΩΡΕΣ

            Χ Χ Χ Χ Χ   25
18 ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ

– ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΕΣ ΩΡΕΣ

        Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
19 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
20 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
21 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟ/ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚ Η ΩΡΑ Χ Χ Χ Χ                 35
4.ΚΕΠΕΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΏΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΊΤΗ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

 

2 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΏΝ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 ΦΛΏΡΙΝΑ: ΜΙΑ ΠΡΆΣΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΊΩΤΗ ΚΙΒΩΤΌΣ 2               Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΤΑ ΔΆΣΗ ΜΑΣ … ΤΑ ΚΆΛΛΗ ΜΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ           30
5 ΤΟ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΤΣΊΟΥ 1               Χ Χ Χ Χ   30
6 ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΔΆΣΟΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΜΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         30
7 ΝΕΡΌ… ΜΕ ΓΕΎΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ           30
8 ΆΝΘΡΑΚΕΣ… Ο ΘΗΣΑΥΡΌΣ 1       Χ Χ Χ Χ           30
9 ΕΝΈΡΓΕΙΑ – ΟΡΥΧΕΊΑ –

ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΉ ΕΠΟΧΉ

1               Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΦΛΏΡΙΝΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ…ΜΠΟΡΕΙ ΤΩΡΑ Η ΠΑΛΙΑ 1 Χ Χ Χ                 Χ 45
2 ΜΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     45
3 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ 1               Χ Χ Χ     45
4 ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ –

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1               Χ Χ Χ     45
5 ΈΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     45
6 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     45
7 ΑΧΝΟΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ 2

/ΤΡΙΗΜΕ ΡΟ

        Χ Χ Χ Χ Χ Χ     45
2.ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

 

  ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΓΛΥΠΤΆ ΚΑΙ ΑΝΆΓΛΥΦΑ ΤΗΣ ΑΠΕΊΡΟΥ ΧΏΡΑΣ – ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΤΈΧΝΗΣ «Θ. ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗΣ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
2 ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ : ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΆΣΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
3 ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΎ ΔΈΝΤΡΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
4 ΆΡΑΧΘΟΣ, Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΌΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΏΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
5 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΊΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΜΌΤΡΥΠΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
6 ΤΟΠΊΑ ΚΑΙ ΤΌΠΟΙ ΛΑΤΡΕΊΑΣ – Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
7 ΕΝ ΣΏΜΑΤΙ ΥΓΙΕΊ – ΥΠΑΊΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
8 Η ΔΙΑΘΉΚΗ ΤΗΣ ΜΗΤΈΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΆΜΑ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
9 ΕΘΝΙΚΌ ΠΆΡΚΟ ΤΖΟΥΜΈΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΆΔΡΑΣ ΑΡΆΧΘΟΥ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
10 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΟΠΊΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΈΡΚΩΝ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
3.ΚΕΠΕΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΛΊΤΑ Η ΜΙΚΡΉ ΣΤΑΓΌΝΑ 1 Χ Χ Χ Χ                 40
2 ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΠΌΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΊ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
3 ΤΟ ΝΕΡΌ -ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
4 ΤΟ ΔΆΣΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60

 

5 ΕΘΝΙΚΌΣ ΔΡΥΜΌΣ ΒΊΚΟΥ –

ΑΏΟΥ

1&2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
6 ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΏΡΙΑ ΤΗΣ ΚΌΝΙΤΣΑΣ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
7 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΊ ΟΙΚΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΦΎΣΗ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
8 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
9 ¨ΑΝΩ ΠΌΛΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
10 Η ΚΌΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΎΡΙΑ ΤΗΣ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
11 ΓΕΩΠΆΡΚΟ ΒΊΚΟΥ -ΑΏΟΥ 1ΉΜΕΡΟ

2ΉΜΕΡΟ

&

3ΉΜΕΡΟ

  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 60
4.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΚΑΛΑΜΆΣ – ΑΧΈΡΟΝΤΑΣ, ΤΑ ΠΟΤΆΜΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ. 3 .                            
2 ΜΈΛΙΣΣΑ, ΤΙ ΞΈΡΟΥΜΕ, ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ…, 1.                            
3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΊ ΟΙΚΙΣΜΟΊ, ΠΕΤΡΟΓΈΦΥΡΑ, ΝΕΡΌΜΥΛΟΙ… , 3.                            
4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ , 1.                            
5 ΥΔΡΟΚΊΝΗΣΗ , 3.                            

 

6 ΛΙΜΈΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΚΤΙΑ ΖΏΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ , 1.                            
7 ΑΠΌ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΜΑΣ, 1.                            
8 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΔΆΣΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ, 1.                            
5.ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Η ΠΑΡΈΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΎ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 Ο ΝΕΡΌΜΥΛΟΣ, Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 Ο ΝΕΡΌΜΥΛΟΣ, Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   26
4 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΆΣΟΣ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΛΟΎΡΟΣ – ΖΗΡΌΣ –

ΑΜΒΡΑΚΙΚΌΣ

2         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   26
6 ΛΟΎΡΟΣ – ΖΗΡΌΣ –

ΑΜΒΡΑΚΙΚΌΣ

3         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   26
7 Η ΒΊΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΆΚΙ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΎ 1 Χ Χ                   Χ 26
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ: ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
2 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ                 30

 

  (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ)                            
3 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ               30
4 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ…ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
6 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     Χ 30
7 ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
8 ΠΟΥ ΕΙΧ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ… (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
9 ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
11 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
12 ΠΟΥ ΕΙΧ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ…(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
13 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
14 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
15 ΠΕΡΠΑΤΩ…ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
16 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30

 

17 ΠΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ…ΠΕΡΠΑΤΩ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
19 ΠΟΥ ΕΙΧ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ…ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ…(ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
20 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
22 ΚΑΤΙ…ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
23 ΠΕΡΠΑΤΩ…ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
24 ΠΕΝΤΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 4           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
25 Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40
26 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ Ο ΚΡΑΘΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1         Χ Χ Χ Χ         40
27 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40
28 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1       Χ Χ Χ Χ Χ         35
29 ΠΕΤΑ-ΠΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ               30
30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ                 30
2.ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      

 

1 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
2 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
3 ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΛΑΤΙ 1 Χ Χ Χ                   25-30
4 ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
5 ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
6 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ, ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 1 Χ Χ Χ                   25-30
7 ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
8 ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25-30
3.ΚΕΠΕΑ ΘΕΡΜΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΛΊΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΤΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
2 ΛΊΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΤΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
3 ΛΊΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΤΗΣ 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
4 ΕΎΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΌΣ: Η ΡΟΉ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ ΣΤΗ ΡΟΉ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 1     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
5 ΕΎΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΌΣ: Η ΡΟΉ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ ΣΤΗ ΡΟΉ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
6 ΕΎΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΌΣ: Η ΡΟΉ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ ΣΤΗ ΡΟΉ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
7 ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΜΕ ΘΈΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ- ΝΕΡΌΜΥΛΟΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
8 ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΜΕ ΘΈΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ- ΝΕΡΌΜΥΛΟΙ 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
9 ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΜΕ ΘΈΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑ- ΝΕΡΌΜΥΛΟΙ 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30

 

10 ΔΆΣΟΣ – ΠΕΡΠΑΤΏ, ΜΑΘΑΊΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
11 ΔΆΣΟΣ – ΠΕΡΠΑΤΏ, ΜΑΘΑΊΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
12 ΔΆΣΟΣ – ΠΕΡΠΑΤΏ, ΜΑΘΑΊΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
13 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΘΈΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΌΣ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΘΈΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΌΣ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
15 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΘΈΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΌΣ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΣ 3           Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
16 ΣΚΊΟΥΡΟΣ Ο ΜΙΚΡΌΣ ΉΡΩΑΣ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΌ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΊΑΣ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
2 ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΌ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΊΑΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
3 ΚΑΪΆΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΊΜΝΗ ΧΊΛΙΕΣ ΕΙΚΌΝΕΣ 1 X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
4 ΑΛΦΕΙΌΣ: ΠΗΓΉ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
5 ΘΡΟΐΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
6 ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΩ ΤΗ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΜΑΙ 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
7 ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΩ ΤΗ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΜΑΙ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
8 ΝΗΡΌΝ ΎΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
9 ΝΗΡΌΝ ΎΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
11 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΉΣ ΓΗΣ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
12 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΉΣ ΓΗΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30

 

13 ΤΑ ΔΏΡΑ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ 1       X Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
14 ΤΑ ΔΏΡΑ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΕΡΑΣΊΝΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΡΆΧΟΥ 1,2,3         1 1,

2

1,

2

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,

3

1 30
2 ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΚΑΙ ΈΝΑΝ ΚΑΙΡΌ ΉΤΑΝ ΈΝΑΣ ΠΟΤΑΜΌΣ 1 1 1 1 1               1 30
3 ΌΤΑΝ ΟΙ ΠΗΓΈΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ ΑΝΑΒΛΎΖΟΥΝ ΜΎΘΟΥΣ 1,2,3 1 1 1 1 1 1,

2

1,

2

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,

3

1 30
4 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ. ΝΑΎΠΛΙΟ 1,2,3         1 1,

2

1,

2

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,

3

1 30
5 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ. ΝΈΑ ΚΊΟΣ 1         1 1 1 1 1 1 1 1 30
6 ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΏ… ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΊΟ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΊΑΣ ΣΤΗ ΝΈΑ ΚΊΟ 1 1 1 1 1 1             1 30
7 ΆΡΓΟΣ, ΜΙΑ ΠΌΛΗ ΤΑΞΙΔΕΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ 1           1 1 1 1 1 1 1 30
8 ΟΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ – ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΙΣ 2,3           2 2 2,3 2,3 2,3 2,3   30
9 ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΆ ΤΟΥ ΓΛΆΡΟΥ 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 30
10 ΌΤΑΝ ΛΈΩ ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ… ΝΑ ΒΓΑΊΝΕΙΣ 1 1 1 1 1 1             1 30
11 ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΕ ΚΙ ΕΣΎ… ΠΡΟΣΤΆΤΕΨΕ ΤΗ ΓΗ» 1         1 1 1 1 1 1 1 1 30
12 ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΈΝΑ ΜΥΣΤΙΚΌ… ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΑΓΑΠΏ 1 1 1 1 1               1 30
13 “ΜΙΑ ΠΌΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ…!» 1 1 1 1 1 1             1 30
14 «ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΌΛΗ» 1           1 1 1 1 1 1 1 30
15 “ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΑΛΛΆΖΕΙ, ΕΜΕΊΣ;” 1 1 1 1 1                 30
2.ΚΕΠΕΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

 

  ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΕΞΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΎΣ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΛΊΝΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
2 ΣΤΥΜΦΑΛΊΑ: ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΌ – ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΌ ΥΔΡΟΒΙΌΤΟΠΟ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΌΣ

…ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΙΚΡΉ ΜΑΣ ΘΆΛΑΣΣΑ

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
4 ΆΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛ-ΟΊΝΩΝ ΑΓΑΘΌΝ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3.ΚΕΠΕΑ ΜΟΛΑΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΛΆΡΝΑΚΑΣ ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΩΝ ΜΟΛΆΩΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
2 ΣΤΟΥ ΜΎΛΟΥ ΤΑ ΓΥΡΊΣΜΑΤΑ 1 Χ Χ Χ                   36
3 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ: ΔΙΑΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΊΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΉΜΕΡΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
4 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ: ΔΙΑΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΊΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΉΜΕΡΑ 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
5 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ: ΔΙΑΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΊΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΉΜΕΡΑ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   36
6 ΈΝΑ ΚΆΣΤΡΟ ΔΙΗΓΕΊΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ                   36
7 ΠΛΎΤΡΑ: ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΘΑΛΆΣΣΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΔΊΠΛΑ…ΣΕ ΜΙΑ ΒΥΘΙΣΜΈΝΗ ΠΟΛΙΤΕΊΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
8 ΨΆΡΙΑ, ΚΑΒΟΎΡΙΑ ,

ΧΕΛΏΝΕΣ

1 Χ Χ Χ                   36
9 Η ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΓΈΡΑΚΑ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
10 ΑΡΧΑΊΑ ΔΈΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36

 

11 ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
12 ΤΟΠΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ 36
13 ΟΙ ΜΟΛΆΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΆ. ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩΜΕΡΙΆ ΤΩΝ ΜΟΛΆΩΝ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   36
4.ΚΕΠΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΚΑΛΑΜΆΤΑ: ΑΠΌ ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΑ (ΠΕΔΊΟ: ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΣΗΜΕΊΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 ΚΑΛΑΜΆΤΑ 1821-2021 (ΠΕΔΊΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
3 ΑΡΧΑΊΑ ΜΕΣΣΉΝΗ, ΈΝΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ (ΠΕΔΊΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΜΕΣΣΉΝΗΣ) 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   25
4 ΠΕΡΠΑΤΏ, ΠΕΡΠΑΤΏ … ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΜΕΣΣΉΝΗΣ (ΠΕΔΊΟ: ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΜΕΣΣΉΝΗΣ) 1 Χ Χ Χ Χ               Χ 25
5 ΤΑΰΓΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΉ, ΤΟ ΣΏΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΉ (ΠΕΔΊΟ: ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΆ ΤΟΥ ΤΑΫΓΈΤΟΥ Π.Χ. ΝΈΔΟΥΣΑ, ΠΗΓΈΣ, ΑΛΑΓΟΝΊΑ, ΑΡΤΕΜΙΣΊΑ, ΛΆΔΙ, ΚΑΡΒΈΛΙ, ΑΓΊΑ ΜΑΡΊΝΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6 ΕΛΙΆ – ΛΆΔΙ – ΙΣΤΟΡΊΑ – ΑΕΙΦΟΡΊΑ (ΠΕΔΊΟ: ΕΛΑΙΏΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΊΟ ΕΝΤΌΣ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ, ΜΝΗΜΕΊΟ ΜΆΝΑ ΕΛΙΑ, Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 ΡΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ:ΜΕΙΏΝΩ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏ, ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΩ (ΠΕΔΊΟ: 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25

 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑ).                            
8 ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΏΠΩΝ (ΠΕΔΊΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ Ή ΠΆΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ Ή ΠΆΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΎ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
9 ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΤΟΥ “ΓΛΥΚΟΎ ΝΕΡΟΎ” (ΠΕΔΊΟ: ΠΗΓΈΣ ΠΗΔΉΜΑΤΟΣ Ή ΠΗΓΈΣ ΠΑΜΊΣΟΥ Ή ΠΟΤΑΜΌΣ ΆΡΙΣ, ΦΡΆΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ ΠΑΜΊΣΟΥ Ή ΠΟΤΑΜΌΣ ΝΈΔΟΝΤΑΣ Ή

«ΤΟΥ ΛΑΓΟΎ ΤΟ ΧΆΝΙ» ΣΤΟΝ ΤΑΰΓΕΤΟ.

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
10 ΤΟΥ ΠΆΡΚΟΥ ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ (ΠΕΔΊΟ: ΑΛΣΎΛΛΙΟ ΑΛΜΥΡΟΎ Ή ΠΆΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ) 1 Χ Χ Χ Χ                 25
11 ΜΕΣΣΉΝΗ…ΜΊΑ ΠΌΛΗ, ΈΝΑ ΝΗΣΊ (ΠΕΔΊΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΉΝΗ) 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
5.ΚΕΠΕΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Η ΜΆΓΙΣΣΑ ΔΡΥΟΒΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΩΤΙΚΌ ΠΑΡΝΏΝΙΟ ΦΈΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΣΑΣ ΤΟ ΔΆΣΟΣ 1 Χ                       20
2 Τ+Α, Ν+Ο, ΠΈΦΤΩ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΌ 1 Χ                       20
3 ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΛΙΒΕΛΟΎΛΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 35
4 ΟΙ ΑΧΙΝΟΊ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 30
5 ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΈΛΙΣΣΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
6 ΔΕΝ ΠΕΤΆΩ ΤΊΠΟΤΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
7 ΈΧΩ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΈΧΕΙΣ ΔΙΚΑΊΩΜΑ… 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
8 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΆ ΔΆΣΗ ΤΗΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30

 

9 ΕΛΆΤΕ ΝΑ ΓΊΝΟΥΜΕ ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
10 ΣΤΑ ΠΑΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΈΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΆ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
11 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
12 ΣΤΑ ΔΆΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΆΛΟΥ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     30
13 ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΈΣ ΖΩΉΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
14 ΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (1) 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
15 ΑΡΧΑΊΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΊΑΣ – ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ (1) 1           Χ Χ Χ Χ Χ     30
16 ΤΙ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΚΆΝΕΙ; 1               Χ Χ Χ     30
17 ΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (2) 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
18 ΑΡΧΑΊΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΊΑΣ – ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ (2) 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
19 ΑΠΌ ΤΟ 0 … ΣΤΑ 1000 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
20 ΔΡΥΆΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΪΆΔΕΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
21 ΆΡΚΕΥΘΟΙ & ΈΛΑΤΑ – ΚΡΌΝΟΣ & ΠΆΝΑΣ – ΠΆΡΝΩΝΑΣ & ΜΑΊΝΑΛΟ 2           Χ Χ Χ Χ Χ     30
22 ΣΤΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΩΝ ΝΑΪΆΔΩΝ 3           Χ Χ Χ Χ Χ     30
23 ΥΠΑΊΘΡΙΑ ΖΩΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 3           Χ Χ Χ Χ Χ     25
24 ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΌΛΗ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1.ΚΕΠΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ – ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΏΝ ΛΕΥΚΆΔΑΣ (ΠΑΛΙΌ – ΑΒΛΈΜΟΝΑΣ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         25
2 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ – ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ           25
3 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         25

 

  ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΣΠΑΝΟΧΏΡΙ)                            
4 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΆΤΑ – ΚΆΒΑΛΟΣ) 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         25
5 Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 1  

Χ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ           25
2.ΚΕΠΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΌΝΑΣ 1             Χ           25
2 ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1           Χ Χ           25
3 ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 1         Χ Χ Χ         Χ 25
4 ΚΟΡΙΣΣΊΩΝ: ΈΝΑ ΚΕΔΡΟΔΆΣΟΣ ΣΤΗΝ ΈΡΗΜΟ 1     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 25
5 ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΆ ΔΆΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΌΒΙΩΝ ΕΛΙΏΝ ΤΗΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     25
6 Ο ΛΕΥΚΌΣ ΧΡΥΣΌΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΈΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΏΝ 1     Χ Χ                 25
7 ΠΆΜΕ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ           25
3.ΚΕΠΕΑ ΙΘΑΚΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ….ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ  

3ΗΜΡΟ

            X X X X     32
2 ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤ’ ΑΥΛΑΚΙ…ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΥΣΚΕΜΑ 3ΗΜΕΡ0

– 2ΗΜΡΟ

1ΗΜΕΡΟ

 

X

X X X X X X X X X   X 32
3 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 3ΗΜΕΡ0

– 2ΗΜΡΟ

1ΗΜΕΡΟ

 

X

X X X X X X X X X   X 32

 

4 ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ…Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 3ΗΜΕΡ0

– 2ΗΜΡΟ

1ΗΜΕΡΟ

 

X

X X X X X X X X X   X 32
5 ΟΠΟΙΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ…ΘΕΡΙΖΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 3ΗΜΕΡ0

– 2ΗΜΡΟ

1ΗΜΕΡΟ

 

X

X X X X X X X X X   X 32
6 ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 3ΗΜΕΡ0

– 2ΗΜΡΟ

1ΗΜΕΡΟ

 

X

X X X X X X X X X   X 32
4.ΚΕΠΕΑ ΛΙΘΑΚΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΘΑΛΑΣΣΟΣΟΦΊΕΣ 1 X                       28
2 ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΣΗΜΑΊΝΕΙ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΊΝΕΙ 1 X                       28
3 ΠΑΊΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΊΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΛΏΝΑ CARETTA – CARETTA 1   X                     28
4 ΜΙΑ ΦΏΚΙΑ ΕΊΜΑΙ ΕΓΏ ΚΙ ΑΜΈΣΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΑΚΡΟΓΙΆΛΙ ΚΑΘΑΡΌ 1     X                   28
5 ΤΑ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕΙΏΝΩ – ΤΟ ΝΗΣΊ ΜΟΥ ΔΕ ΛΕΡΏΝΩ 1       X X             Χ 28
6 ΘΑΛΆΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ –

ΑΠΕΙΛΟΎΜΕΝΑ ΕΊΔΗ

1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
7 Ο ΣΕΙΣΜΌΣ ΩΣ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ & ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΗΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28

 

9 H ΖΆΚΥΝΘΟΣ ΤΟΥ 1821 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
10 ΕΞΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΎΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
11 ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΟΎΓΟΥ ΦΏΣΚΟΛΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΔΙΟΝΎΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ 1           X   Χ Χ Χ   Χ 28
13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΑΠΌ ΤΗ ΜΠΌΧΑΛΗ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΌ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ 1             X Χ Χ Χ   Χ 28
14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΣΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ TERRA 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
15 ΤΟ ΥΠΑΊΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
16 Ο ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΆΔΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
17 Ο ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΚΙΆΣ 1           X   Χ Χ Χ   Χ 28
18 Ο ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΡΓΑΣΊΟΥ (ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΚΑΘ’ ΌΛΗ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ) 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
19 Ο ΒΙΌΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΕΛΏΝΑΣ CARETTA- CARETTA (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
20 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΣΟΛΩΜΟΎ ΣΥΝΤΡΟΦΙΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΣΆΒΕΤ. 1       X X     Χ Χ Χ   Χ 28
21 ΕΛΙΑ – ΛΆΔΙ – Ο ΕΛΑΙΏΝΑΣ ΣΑΝ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 1           X X Χ Χ Χ   Χ 28
22 ΣΕΙΣΜΌΣ, ΜΗ ΣΕ ΠΙΆΝΕΙ ΠΑΝΙΚΌΣ-ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

1         X X X Χ Χ Χ   Χ 28

 

  ΖΑΚΎΝΘΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΌ) ΜΌΝΟ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ 2022                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1.ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟΥ ΚΉΠΟΥ ΜΑΣ ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΈΣ. 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         Χ 30
2 ΈΝΑ ΠΡΩΙΝΌ ΠΑΡΈΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΎΛΗ. 1 Χ Χ Χ                 Χ 30
3 ΠΕΎΚΑ ΚΑΙ ΦΡΎΓΑΝΑ ΜΑΖΊ. 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 Η ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΜΑΣ. 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΆ ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΆ ΑΔΕΙΆΖΕΙ Η ΣΤΆΜΝΑ Η ΠΛΑΤΕΙΆ. 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
6 Ο ΕΓΚΈΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΈΑ ΤΟΥ. 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
7 ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΌΠΟ; Ή ΤΌΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ; 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
8 ΠΑΡΆ ΘΙΝ’ ΑΛΌΣ. 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
9 ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ: «ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΑΛΛΆΖΕΙ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΤΡΟΜΆΖΕΙ;» 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
10 Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ- ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΤΟΥΣ ΤΑΞΊΔΙ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2.ΚΕΠΕΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΣΤΗΣ ΑΜΆΛΘΕΙΑΣ ΤΗ ΓΗ, ΧΡΏΜΑ, ΆΡΩΜΑ, ΖΩΉ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΎ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 ΌΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΌ ΑΓΚΆΛΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΈΤΡΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 Ο ΜΑΓΙΚΌΣ ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΊΩΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

5 ΕΊΜΑΣΤΕ Ό,ΤΙ ΤΡΏΜΕ: ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 ΠΩΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΓΕΝΝΆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΤΟ ΓΕΩΠΆΡΚΟ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΊΤΗ ΩΣ ΠΑΓΌΣΜΙΟ ΓΕΠΆΡΚΟ ΤΗΣ UNESCO 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ ΠΟΥ ΤΡΈΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΌ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ             30
9 ΖΏΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΆ ΜΕΙΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΜΑΣ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΈΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ: ΑΞΊΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 1           Χ Χ           30
11 Ο ΤΟΊΧΟΣ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΉ ΤΟΥ…ΙΣΤΟΡΊΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΊ ΟΙΚΙΣΜΟΊ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3.ΚΕΠΕΑ ΒΑΜΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 «ΑΛΛΆΞΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩ S.O.S. ΤΕ!» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 «ΑΛΛΆΞΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩ S.O.S. ΤΕ!» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
3 «ΕΛΙΆ ΚΑΙ ΛΆΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 «ΕΛΙΆ ΚΑΙ ΛΆΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
5 «ΤΟ ΝΕΡΌ ΕΊΧ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΌ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 «ΤΟ ΝΕΡΌ ΕΊΧ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΌ» 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
7 «ΜΕΣΌΓΕΙΟΣ: Η ΘΆΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
8 «ΑΛΛΆΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΊΜΑ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 «ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΆ,

5500 ΧΡΌΝΩΝ»

1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 «ΠΕΡΠΑΤΏ ΕΙΣ ΤΟ ΔΆΣΟΣ…» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 «Ο ΜΑΓΙΚΌΣ ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΊΩΝ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

12 «ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΑΣ ΠΡΑΣΙΝΊΖΕΙ: ΑΡΏΜΑΤΑ, ΧΡΏΜΑΤΑ, ΓΕΎΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΚΉΠΟ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
13 «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΣ» 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
14 «ΔΙΑ-ΤΡΟΦΉ ΓΙΑ ΣΚΈΨΗ» 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4.ΚΕΠΕΑ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΙΚΑ! 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΙΚΑ! 2         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ. ΑΣ ΔΟΥΜΕ… ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ.. ΑΣ ΓΕΥΤΟΥΜΕ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ       Χ 35
  ΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; ΜΕΙΩΝΩ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
  Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ 35
  ΕΝΑ ΤΣΑΜΠΙ ΣΤΑΦΥΛΙ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
  ΕΦΤΑΞΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΛΕ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΦΥΤΑ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΟΠΕΛΙΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
  ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ ΕΓΙΟΜΙΣΕ ΑΝΘΗ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
  ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   35
  ΑΠ’ ΤΟ ΠΕΡΒΟΛΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ… ΕΛΑ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 35
  ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΕΙΧ ΔΥΣΚΟΛΗ” – 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         Χ 35

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.ΚΕΠΕΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Η ΝΕΡΆΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΎΣ 1 Χ Χ Χ                   35
2 ΤΟ ΣΧΙΝΆΚΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΊΧΑΣ 1 Χ Χ Χ                   35
3 ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΌΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΠΕΡΊΔΕΣ 1 Χ Χ Χ                   35
4 ΘΆΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΆΚΙ ΜΟΥ… 1 Χ Χ Χ                   35
5 Η ΚΛΕΙΔΟΎ ΑΝΘΊΖΕΙ ΑΚΌΜΗ… 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
6 ΚΆΜΠΟΣ ΧΊΟΥ, ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΡΟΒΌΛΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΏΝ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ) 1       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
7 ΚΆΜΠΟΣ ΧΊΟΥ, ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΡΟΒΌΛΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΏΝ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ) 2           Χ Χ Χ Χ Χ     35
8 ΤΟ ΔΈΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΏΝΟΥΜΕ-ΠΗΓΉ ΠΛΟΎΤΟΥ, ΈΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ) 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
9 ΣΕ ΠΈΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΓΙΆΛΙΑ, ΜΕ ΚΑΡΆΒΙΑ ΧΙΏΤΙΚΑ (Σ.Ο. ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ) 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     35
10 ΤΟ ΔΈΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΏΝΟΥΜΕ-ΠΗΓΉ ΠΛΟΎΤΟΥ, ΈΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ     35
11 ΣΕ ΠΈΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΓΙΆΛΙΑ, ΜΕ ΚΑΡΆΒΙΑ ΧΙΏΤΙΚΑ (Σ.Ο. ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ) 3           Χ Χ Χ Χ Χ     35
2.ΚΕΠΕΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

  ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΗΣ ΕΛΙΆΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
2 Ο ΚΑΣΤΑΝΙΏΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΆΣΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
3 ΤΟ ΔΆΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΟΥ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
4 ΥΓΡΌΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΈΣΒΟΥ – ΜΙΑ ΠΛΟΎΣΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
5 ΔΏΡΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΈΧΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΈΣΒΟ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
6 ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
7 Ο ΜΙΚΡΌΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΏΝ 1   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         45
8 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΩΠΆΡΚΟ ΛΈΣΒΟΥ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΈΝΟ ΔΆΣΟΣ ΛΈΣΒΟΥ – ΓΕΏΤΟΠΟΙ – ΦΎΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
9 ΜΑΘΑΊΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΈΛΙΣΣΕΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 45
10 ΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ       Χ 45
11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
12 ΥΓΡΌΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΈΣΒΟΥ. ΜΙΑ ΠΛΟΎΣΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
13 ΔΏΡΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΈΧΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΈΣΒΟ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
14 ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΩΠΆΡΚΟ ΛΈΣΒΟΥ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΈΝΟ ΔΆΣΟΣ ΛΈΣΒΟΥ – ΓΕΏΤΟΠΟΙ – ΦΎΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ 3           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023
1.ΚΕΠΕΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Η ΖΩΉ ΜΑΣ ΚΎΚΛΟΥΣ ΚΆΝΕΙ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 ΤΟ ΜΙΚΡΌ ΕΊΧ ΌΜΟΡΦΟ (ΛΟΥΛΟΎΔΙΑ ΚΑΙ ΈΝΤΟΜΑ) 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

3 ΓΥΆΡΟΣ, ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΆΓΡΙΑΣ ΖΩΉΣ ΤΌΤΕ ΚΑΙ ΤΏΡΑ 2               Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 ΠΟΎ ΈΚΑΝΕ ΠΙΚΝΊΚ Ο ΠΟΣΕΙΔΏΝΑΣ; 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 ΠΌΣΟ ΚΆΝΕΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ; 2               Χ Χ Χ Χ   30
6 Η ΦΆΡΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 ΟΆΣΕΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΏΝ ΚΑΙ ΉΣΥΧΩΝ ΟΥΡΑΝΏΝ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
8 ΚΆΝ’ ΤΟ ΌΠΩΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΆΝΟΣ (ΑΣΤΙΚΌ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΠΡΆΣΙΝΟ) 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 ΤΟ ΝΕΡΌ ΝΕΡΆΚΙ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 ΆΓΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 ΠΕΤΡΏΜΑΤΑ ΚΙ ΑΡΏΜΑΤΑ 2       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
2.ΚΕΠΕΑ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 “ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ” 1 & 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
2 “ΤΑ ΜΑΝΙΤΆΡΙΑ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ” 1 & 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
3 “ΞΕΡΟΛΙΘΙΈΣ-ΔΑΝΤΕΛΩΤΟΊ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΗΣ” 1/2 /3   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 “ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΆΣ” 1 & 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
5 “Η ΘΆΛΑΣΣΑ-ΚΑΘΡΈΦΤΗΣ ΜΑΣ” 1 & 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
6 “ΑΝ ΤΑ ΨΆΡΙΑ ΕΊΧΑΝ ΦΩΝΉ….” 1 & 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
7 “ΌΤΑΝ Ο ΓΛΆΡΟΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΕ ΤΗ ΦΡΎΝΗ ΤΟ ΔΕΛΦΊΝΙ” 1 Χ Χ Χ Χ Χ               30
8 “Ο ΜΎΛΗΣ, Η ΜΎΛΗ & ΟΙ ΜΎΛΟΙ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ” 1/2 /3         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
9 .”ΑΝΙΧΝΕΎΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ:ΚΥΚΛΑΔΙΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ & ΑΡΧΑΊΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ” 1 & 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
10 “ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ:ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΊΤΙΚΟ ΦΩΣ” 1 & 2   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
11 “ΕΞΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΤΑ ΔΆΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΚΛΉΘΡΑ ΤΗΣ ΆΝΔΡΟΥ” 1 & 2         Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023

3.ΚΕΠΕΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Α/Α     Α/Θ ΜΙΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠ. ΕΚΠ. ΣΔΕ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙ Α/ΗΜΈΡ Α ΝΗ Π Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΕΠΑΛ      
1 Ο ΒΙΌΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΆΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΎΔΩΝ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
2 ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 2           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40
3 Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 30
4 Ο ΜΙΚΡΌΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΉΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΜΠΌΤ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
5 ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΆΣΤΗΜΑ – Η ΧΩΜΑΤΕΡΉ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ 1           Χ Χ Χ Χ Χ Χ   40
6 ΚΑΛΛΙΕΡΓΏΝΤΑΣ ΈΝΑ ΝΈΟ ΜΈΛΛΟΝ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
7 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   30
8 Η ΒΡΟΧΟΎΛΑ ΠΟΥ ΈΓΙΝΕ ΠΛΗΜΜΎΡΑ. ΤΟ ΒΡΟΧΌΜΕΤΡΟ! 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
9 ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
10 ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ ΦΥΤΆ ΚΑΙ ΒΌΤΑΝΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40
11 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΊΑ 1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 40

Πίνακας προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ 2022-2023 ανακοινώθηκε και βρίσκεται στον υποερσύνδεμσο:

https://drive.google.com/file/d/1wgpiv938kkqpWpOGYoCUQ3aIsbV0561g/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε