Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Δ_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g6uo53PHhqvqBYLCkaXtNW1Bb3EBwVTJ/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Γ_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QdqRKX2zfXAkOwZGGJIaVvHrQUFt4enK/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Β_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UKexmFvAR3c2uu4mpBiXO23E7uUHV9py/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Α_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14cQFvuKlPMfpRgz6eBbxTkhfIoM8KYgP/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08.00 πμ έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23.59.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε