Πίνακες Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής ΓΕΛ 2022

Πίνακες Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής ΓΕΛ 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022,

τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

προκειμένου οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022  των ΓΕΛ να ενημερωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από

τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή

οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές.

Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων

το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή

οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι

μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και

ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε.,

το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος

ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

 

Πίνακες Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής ΓΕΛ 2022 αποτυπώνονται στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPIwoSeUOu4yeREhOFGNhKHVRTcAB0kf/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε