Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας σε σχολείο

Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας σε σχολείο αναφέρει το Άρθρο 93 του Νόμου 4823/2021 έχοντας ως θέμα:

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

 

Το άρθρο 93 έχει ως θέμα:
Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας στη σχολική μονάδα

1. Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη σχολική μονάδα

 • νεοδιοριζόμενου ή
 • πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα
   • μόνιμου ή
   • αναπληρωτή ή
   • ωρομίσθιου εκπαιδευτικού

 

με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη ορίζεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου

ο παιδαγωγικός σύμβουλός μέντοράς του.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας

δύναται να αποφασίζεται ότι,

οι Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή Τάξεων του άρθρου 92 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα.

3. Μετά από την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,

ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι μέντορες μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.

Σημείωση Συντάκτη: (Με πλάγια γράμματα η παράγραφος 1 του άρθρου 67 του Νόμου 4823/2021)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 67 του Νόμου 4823/2021 αναφέρει τα εξής:

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται
 • από εξαιρετικό,
 • σε πολύ καλό,
 • σε ικανοποιητικό ή
 • σε μη ικανοποιητικό,
ως προς δύο (2) πεδία:
Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε
Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και
Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και
Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

4. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα

συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του,

καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 33.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται

 • τα προσόντα και
 • τα κριτήρια ορισμού,
 • οι αρμοδιότητες,
 • η διάρκεια της θητείας,
 • ο αριθμός των παιδαγωγικών συμβούλων μεντόρων, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε σχολικής μονάδας και
 • κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας σε σχολείο

Περιμένουμε συνεπώς έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ούτως ώστε να προσδιορίζει τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 93 του Νόμου 4823/2021 για να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε