Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΓΕΛ

Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΓΕΛ

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τον τρόπο διακίνησης των γραπτών υποψηφίων ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ιουνίου 2022.

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχει τα εξής κεφάλαια:

ΚΕΦ. 1ο : Συγκέντρωση και συσκευασία/πακετάρισμα των γραπτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Συσκευασία και διακίνηση των γραπτών προς τα Β.Κ.

Το 1ο Κεφάλαιο μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει τα γραπτά από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι παρόντες-απόντες (τα Παρουσιολόγια από myschool), καθώς και τα απουσιολόγια, δηλαδή τα
αποκόμματα των απόντων. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη. Διευκρινίζεται για άλλη μία φορά ότι όλα τα γραπτά του κάθε Ε.Κ. θα διακινηθούν προς την ΕΕΔΔΕ.
Γενικά για τη συσκευασία και αποστολή των γραπτών, χρησιμοποιούμε:
– Υποφακέλους για κάθε μάθημα
– 1 τελικό δέμα που θα περιέχει ΟΛΑ τα τετράδια, ημερήσια και εσπερινά, χωρίς καμία διάκριση.
Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:
α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε 1 τελικό δέμα. Στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Λυκείου-Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη
μεταφορά τους.
Ειδικά και μόνο για τις Δ/νσεις Δ.Ε. Α ́ Αθήνας, Β ́ Αθήνας, Γ ́ Αθήνας, Δ ́ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο περίβλημα του κάθε δέματος εκτός από τον τίτλο του Λυκείου-Ε.Κ. θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο «Καλλικρατικός» ΔΗΜΟΣ, στον οποίο εδρεύει το Ε.Κ. και η Δ.Δ.Ε.

Ανακεφαλαιωτικά : τα γραπτά θα χωριστούν κατά μάθημα (υποφάκελοι) και στο τέλος όλα θα μπουν σε 1 δέμα για
ανά Ε.Κ., χωρίς καμία διάκριση σε ημερήσια και εσπερινά.

Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΓΕΛ. Όλο το υπ’ αριθμ. Φ251/ 59790 /Α5/23-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/13-OlMB1oHhKDIfju0UmGAqZ_h7LJLHmA/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε