Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΕΠΑΛ

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τον τρόπο διακίνησης των γραπτών υποψηφίων ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ιουνίου 2022.

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρει εννέα (9) σημεία για τον ορθό τρόπο συγκέντρωσης και διακίνησης των γραπτών.

Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) οι επιτηρητές παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης τα γραπτά και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στην Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου.
2. Η Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, αφού συγκεντρώσει όλα τα γραπτά ανά μάθημα απ’ όλες τις αίθουσες του οικείου ΕΠΑ.Λ., τα συσκευάζει σε δέματα στα οποία περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες.
3. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο ΕΠΑ.Λ., συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.

4. Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:
Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος (η ταχυδρομική διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας του τόπου που έχει οριστεί για την παράδοση του δέματος από τον οικείο επόπτη εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής).
Η Επιτροπή του Ε.Κ. παρακαλείται να μεριμνήσει για την καλή συσκευασία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η προστασία των γραπτών δοκιμίων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσής τους κατά τη μεταφορά.

6β.Κάθε ταξινομημένο δέμα θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και συσκευασμένο κατάλληλα και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης οπτικού ελέγχου των βαθμολογιών με υπογραφή από τον πρόεδρο του Ε.Ε.Κ. Διευκρινίζεται ότι η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων των Ε.Ε.Κ. προς τα Β.Κ. Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης θα γίνει με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».

 

Πανελλαδικές διακίνηση γραπτών ΕΠΑΛ. Όλο το υπ’ αριθμ. Φ.152/ 61213/A5/25 – 5- 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1pcoG2KhwpZSUOLbWyTzZXSP61m7YxKtW/view?usp=sharing

Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. έτους 2022.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε