Πανελλαδικές ΕΠΑΛ αναπηρία

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ αναπηρία

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ 2022 με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. Φ.152/ 59138 /Α5/20-05-2022 έγγραφό του ενημερώνει για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών των ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τον τρόπο εξέτασής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μεταξύ άλλων το έγγραφο αναφέρει και τα εξής:

“…Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης, διευκρινίζει το έγγραφο, ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και με κανένα τρόπο  δεν πρέπει να συνδέει ο αναγνώστης με τις διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́)….”

Συγκεκριμένα εξετάζεται μόνο γραπτά ο υποψήφιος/ια που:

i) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
ii) παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
iii) παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας
iv) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά μόνο οι εξεταζόμενοι/ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α ́) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή
ν) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

Ολόκληρο το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Ta01YuocgU62A3-Et2sPdW1xQ4sRUx4H/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε