Πανελλαδικές μαθητές με αναπηρία

Πανελλαδικές μαθητές με αναπηρία

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος (Φ.251/ 57017 /Α5/18 – 5 – 2022) του υπουργείου παιδείας που αναφέρεται στον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́).

Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Φ.251/41927/Α5/2022 (ΦΕΚ 1785 Β ́) ΥΑ.

Ειδικότερα:
α) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου Δ και Γi) του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/26-2-2021(ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Φ.251/41927/Α5/2022 (ΦΕΚ 1785 Β ́) ΥΑ, εξετάζονται μόνο γραπτά στο ίδιο εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του Λυκείου στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση, σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της ως άνω ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4917/2022 (ΦΕΚ 67 Α’), ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, και των οδηγιών που περιέχονται στην ανωτέρω 3 σχετική εγκύκλιό μας. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ́ λεπτά.

Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτά οι υποψήφιοι που:
i) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω.
ii) Παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός).
iii) Παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας.

iv) Παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

Πανελλαδικές μαθητές με αναπηρία στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1MJBCG1muxb1XOAZKWcU73uog79P2qGNd/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ Φ.251/ 57017 /Α5/18 – 5 – 2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πανελλαδικές Εξετάσεις των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

https://drive.google.com/file/d/1MJBCG1muxb1XOAZKWcU73uog79P2qGNd/view?usp=sharing

Δεν πρέπει να συγχέουμε τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τις διατάξεις που αφορούν στην
εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε