Πανελλαδικές Προκήρυξη Σχολές Αξιωματικών Αστυφυλάκων

Πανελλαδικές Προκήρυξη Σχολές Αξιωματικών Αστυφυλάκων δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης:

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:

 

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

 1. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60). Η κατανομή των θέσεων που εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.

 

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 4
  ΣΥΝΟΛΟ 4

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001)

 

α. Με σειρά επιτυχίας 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

 

α. Με σειρά επιτυχίας 45
β. Ειδικών       κατηγοριών      [γονείς      και       τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

5
γ. Ειδική κατηγορία  [γονείς  και  τέκνα  τρίτεκνων

οικογενειών (4%)]

2
  ΣΥΝΟΛΟ 52

 

 

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 44
β. Ειδικών       κατηγοριών       [γονείς      και       τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

4
γ. Ειδική κατηγορία  [γονείς  και  τέκνα  τρίτεκνων

οικογενειών (4%)]

1
  ΣΥΝΟΛΟ 49

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 28
β. Ειδικών       κατηγοριών      [γονείς      και       τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

3
γ. Ειδική κατηγορία  [γονείς  και  τέκνα  τρίτεκνων

οικογενειών (4%)]

1
  ΣΥΝΟΛΟ 32

 

 

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001)

 

α. Με σειρά επιτυχίας 24
  ΣΥΝΟΛΟ 24

 

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

 

α. Με σειρά επιτυχίας 605
β. Ειδικών       κατηγοριών      [γονείς      και       τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

70
γ. Ειδική κατηγορία  [γονείς  και  τέκνα  τρίτεκνων

οικογενειών (4%)]

28
  ΣΥΝΟΛΟ 703

 

 

Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

 

α. Με σειρά επιτυχίας 34
β. Ειδικών       κατηγοριών       [γονείς      και       τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

3
γ. Ειδική κατηγορία  [γονείς  και  τέκνα  τρίτεκνων

οικογενειών (4%)]

1
  ΣΥΝΟΛΟ 38

 

 

Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 1. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία.
 2. Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές προκύπτουν.
 3. Η χρήση του δικαιώματος της προηγούμενης παρ. 2 [ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι)] για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.
 4. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013.
 5. Επιπλέον κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν καθ` υπέρβαση του ως άνω αριθμού εισαγομένων μέχρι δύο (2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους για εισαγωγή στην Σχολή Αστυφυλάκων και περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο ΙΙ. Περαιτέρω πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις που ορίζονται με το άρθρο 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) και περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω Κεφάλαιο V. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο (2), προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία των ενδιαφερομένων, προκειμένου σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εισαγομένων στην Σχολή Αστυφυλάκων να μην ξεπερνά του δύο (2) υποψηφίους. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις τις ίδιες χρονικές περιόδους που έχουν οριστεί (υποβολή αιτήσεων από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023) και θα οριστούν (υποβολή σε προκαταρκτικές εξετάσεις) αντίστοιχα για τους υποψήφιους της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001). Περαιτέρω οι εν λόγω υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
 6. Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των ως άνω επιτυχόντων θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη  Βόρειο Ήπειρο, την  Κύπρο  και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1998 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας (π.χ. απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλος).
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 6. Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

Υποψήφιοι/ες,   οι    οποίοι/ες   έχουν   παραπεμφθεί   σε   δίκη   ή    έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

 

 1. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 2. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 3. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
 4. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 5. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

 

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου δήλωσης προτιμήσεων:

 

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου II και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην καθορισθείσα προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α, η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τον/ην υποψήφιο/α.

 

 1. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας.

 

 • Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση  –  δήλωση  στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.) που επιβεβαιώνει τον κωδικός εξεταζομένου υποψηφίου.

 

 1. Ένα εκ των δυο συνημμένων υποδειγμάτων Δ΄ ή ΣΤ΄.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του

 

προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Η΄.

 

 • Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

 

 

Β. Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, συμπληρώνουν και την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α) για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1)  Οι πολύτεκνοι/ες και τα τέκνα τους:

 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης  Συνομοσπονδίας   Πολυτέκνων   Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

(2)    Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

 • Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης ή αντίστοιχο δικαιολογητικό κατά τον τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.

Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του   Αρχηγείου   Ελληνικής Αστυνομίας.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

(3)  Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

 • Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  ή  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψήφιου/ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

(4)  Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

(5)      Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

 • Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για ιδιώτη/ιδα, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185).
 • Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185).
 • Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η παθών/ούσα συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του/ης δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

 

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

(6)   Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθ. 42 παρ. 2 Ν.

1481/1984 Α’ 152, όπως ισχύει):

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.

Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

 

 

Γ. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μόνο από τους υποψηφίους που υπάγονται στην κατηγορία των υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122):

 • Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων i, ii, iii, v, vi και vii της Ενότητας Α΄ του παρόντος Κεφαλαίου (πλην της περίπτ. iv ήτοι υποδείγματα Δ΄ ή ΣΤ΄),
 • φωτοαντίγραφο απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου και
 • πιστοποιητικό-βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο/α βεβαιώνεται ότι φέρουν την ιδιότητα του υιοθετηθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνου μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του υπαλλήλου που υπηρετούσε στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

 

 

 

Δ. Γενικές Παρατηρήσεις:

 1. Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να ενταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως ισχύει, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ.

 

7 του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18-08-2006 (Β΄ 1309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.

 1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά ή πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών που μνημονεύονται παρακάτω, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους, γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ 26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 Α΄-208),

μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά

αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 85/2022 (Α΄- 232), όπως ισχύει, οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση μίας εκ των ξένων γλωσσών της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανική, γίνονται δεκτοί, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ως άνω π.δ..

 

 1. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 

 

 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

 1. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο τίτλο

παραμονής    για    τους   ομογενείς,    από   τη   δημοσίευση της   παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.

 

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα προσκομίζοντας και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

 

 1. Μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή.

 

 

Β. Διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό ή στα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό.

 1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό ή για την περίπτωση των υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» οι προαναφερόμενοι Αξιωματικοί ή ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος του εκάστοτε Προξενείου της Ελλάδας στο εξωτερικό:

Α.        Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης συμμετοχής (υπόδειγμα Α΄) και την Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (υπόδειγμα Η’), που ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να συντάξει και να υπογράψει ιδιοχείρως παρουσία του/ης αρμόδιου/ας Αξιωματικού ή κατά περίπτωση υπαλλήλου και να τα προσκομίσει με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες  στην  αίτησή  τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και την ακρίβεια και πληρότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν.

Το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.) από το οποίο προκύπτει ο κωδικός εξεταζομένου υποψηφίου, να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά, καθώς αποτελεί μέσο εξατομίκευσης κάθε υποψήφιου/ας.

Γ.       Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου/ας, συντάσσει τη σχετική βεβαίωση

πάνω στο  έντυπο της αίτησης συμμετοχής  και υπογράφει ως  παραλαβών,

 

θέτοντας το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.

Δ.      Επιστρέφει αιτιολογημένα, χωρίς άλλη διατύπωση,  με  αποδεικτικό, τα

δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας, πλην της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε,    το   Αστυνομικό     Τμήμα,    αφού    τηρήσει   στο                          αρχείο   του φωτοαντίγραφο της αίτησης συμμετοχής, υποβάλει την αμέσως επόμενη ημέρα στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης που συνέταξε επί της αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση επί της αμφισβήτησης, με             σχετική        πράξη                          αρμόδιας                 τριμελούς                     επιτροπής Αξιωματικών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της ενότητας Δ του παρόντος Κεφαλαίου IV.

Ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει την αμφισβήτηση με αίτησή του, την οποία υποβάλλει αυθημερόν στην υπηρεσία που ενήργησε την αναστημομέτρησή του.

Επισημαίνεται ότι για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το ανάστημά τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων.

Ε.        Χορηγεί   τα   έντυπα   υπεύθυνων   δηλώσεων   [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   Ε’,   Η΄   και

υποχρεωτικά κατά περίπτωση ένα εκ των ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ΄ ή ΣΤ΄] στον/ην υποψήφιο/α και αυτός/ή (υποψήφιος/α) υποχρεούται να τα συμπληρώσει ιδιοχείρως και να τα υπογράψει.

Στ. Συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής όλων των υποψήφιων και τους χορηγεί αντίγραφα των Παραρτημάτων (3) και (4) που επισυνάπτονται στην παρούσα (προκήρυξη), μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.

Ζ.    Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η.      Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που

θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους και βεβαιωθεί το ανάστημα των υποψηφίων, να διαβιβασθούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία θα προβεί στον επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει επί της

αίτησης να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψήφιου/ας στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).

Θ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.

 

 1. Πριν την προσέλευση των υποψηφίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, συνιστάται η προηγούμενη τηλεφωνική τους επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας ή διαμονής τους με σκοπό την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους ενώ δέον είναι οι υποψήφιοι/ες να μην εξαντλήσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και να αποφύγουν την υποβολή αυτών τις τελευταίες ημέρες, για να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν ισομερής κατανομή τους στις Υπηρεσίες παραλαβής των αιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών.

 

Γ. Παραλαβή δελτίου υγειονομικής εξέτασης

 1. Ο/Η υποψήφιος/α, του/ης οποίου/ας η αίτηση συμμετοχής έγινε αποδεκτή, δηλώνει υποχρεωτικά τόσο επί της αίτησης συμμετοχής όσο και με υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄ ή ΣΤ΄) εάν επιθυμεί να παραλάβει με αποδεικτικό δελτίο υγειονομικής εξέτασης από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος ή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, κατά περίπτωση. Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/ης υποψήφιου/ας από το διαγωνισμό, πέραν των ποινικών συνεπειών.
 2. α. Εφόσον υποψήφιος/α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής

και στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄), όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν και υποβληθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς, αν υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα παρουσιάστηκαν και υποβλήθηκαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε θετική περίπτωση, οι εν λόγω υποψήφιοι θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν

δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή

 

βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα στον οποίο δήλωσε ότι θα υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης για την υποβολή τελικά του/ης υποψήφιου/ας στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνά του/ης ότι:

 1. Απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του/ης στις διαγωνιστικές διαδικασίες

που αφορούν στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση αλλαγής βούλησης για την τελική υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές  Εξετάσεις  που  θα  διενεργήσει  η  Ελληνική  Αστυνομία,

αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση των πινάκων ή της ανακοίνωσης των έτερων Σχολών από τα οποία θα προκύπτει ότι απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του σε αυτές και με την προϋπόθεση της προσκόμισης με την αίτηση αλλαγής βούλησης των σχετικών αποδεικτικών

στοιχείων με αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

 1. Κρίθηκε ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η  λόγω  αποτυχίας  σε  συγκεκριμένες  ιδιαίτερες

απαιτήσεις (π.χ. η απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών σε απόσταση 100 μέτρων) που τυχόν ισχύουν κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή μόνο στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεν του χορηγήθηκε από τις Σχολές αυτές βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την προσκομίσει στην Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας στην συνέχεια στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση για την υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές  Εξετάσεις  που  θα  διενεργήσει  η  Ελληνική  Αστυνομία,

αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την απόρριψή του στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών και με την προϋπόθεση της προσκόμισης   με   την   αίτηση   των   σχετικών   αποδεικτικών   στοιχείων   με

αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

γ. Ο/Η υποψήφιος/α, που θα δηλώσει ότι θα υποβληθεί στις προκαταρκτικές

εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Πυροσβεστικού Σώματος, θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που

υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ- ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) ή τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής

Αστυνομίας. Η διαδικασία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο V ενότητα Ε, της παρούσας προκήρυξης.

δ. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση και στις προκαταρκτικές

 

εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

 1. Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, κατά την κρίση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και ειδικότερα αυτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές από την έδρα των Διευθύνσεων Αστυνομίας. Τα Α.Τ. στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη τους Διεύθυνση Αστυνομίας, τα στοιχεία των υποψηφίων που τους χορηγήθηκε το δελτίο, εφόσον (οι υποψήφιοι/ες) το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ΄.
 1. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.» δύναται να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω και όσοι/ες παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, με βάση τα ανωτέρω, θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι την έναρξη των προκαταρκτικών εξετάσεων της αυτής κατηγορίας, που θα διεξαχθούν περί τα τέλη Αυγούστου.

Δ. Υποχρεώσεις Αξιωματικών Διευθύνσεων Αστυνομίας

 1. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να ορίσουν αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α να ασχολείται κατά προτερεότητα με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσως, τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τα υπαγόμενα Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμούς και από τα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, με μέριμνά του/ης, οι χειριστές να καταχωρίζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική εφαρμογή του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις», χωρίς να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Από τα παρεχόμενα, από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων.

Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις, καθόσον η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.

Η καταχώριση των αιτήσεων στην εφαρμογή του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις» να ολοκληρωθεί μέχρι την 19-02-2023, πλην εκείνων των υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), που θα καταχωρισθούν μέχρι την 20-07-2023.

 

 

 1. Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρίζουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, στη σχετική ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις» τον/ην ο/η υποψήφιος/α, ο οποίος δήλωσε τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄ ότι επιθυμεί να παραλάβει Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και θα υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις μόνο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, προβαίνουν κατ΄ εξαίρεση, στη σχετική καταχώριση και για τους

υποψήφιους που είχαν αρχικά δηλώσει με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ΄ ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης ότι υπάγονται στις εξαιρέσεις των ως άνω υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ΄ του παρόντος Κεφαλαίου IV.

 

 1. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας συγκροτούν εγκαίρως Τριμελείς Επιτροπές Αξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση στ’ του Π.Δ. 4/1995 (Α’ 1) όπως ισχύει, οι οποίες προβαίνουν σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, ο/η οποίος/α αμφισβητεί τη μέτρηση στο Αστυνομικό Τμήμα ή στο Προξενείο, σε διαφορετικές ημέρες (το ελάχιστο δύο διαφορετικές ημέρες), τουλάχιστον τρεις φορές σε κάθε ημέρα και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται. Η τελευταία αναστημομέτρηση των υποψηφίων από τις Επιτροπές αυτές, θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά το αργότερο τη μεθεπομένη μέρα (ήτοι την 19-02-2023), από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ένεκα των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι, για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα  οικεία

Αστυνομικά Τμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το ανάστημά τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων.

 

 1. Κατ’ εξαίρεση, με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται κατά το παρόν στάδιο η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών, που προσκόμισαν υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως ισχύει, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά θα απορρίπτεται η αίτηση συμμετοχής, πέραν της ποινικής ευθύνης.

 

 1. Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων, που θα παραληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά, χωρισμένα ανά υποψήφιο στo 5ο Γρ./ Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

 

 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιοι/ες, πριν την διαδικασία επιλογής (συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου) για την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες (TESTS), υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν κατά κανόνα για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τέσσερις (4) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Βέροια.

 

 1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων).

 

 1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο παρελθόν.

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον υποψήφιος/α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και παρουσιασθεί για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν προσέρχεται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου δεν παραλαμβάνει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση

συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ- ΟΠΛΑ) ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 1. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (17-02-2023) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν από τις αρχές μηνός Μαρτίου τ.έ.

Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί μέχρι τα μέσα του Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν περί τα τέλη Αυγούστου.

 

 1. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), που με άλλη αίτηση συμμετοχής, συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίστοιχα θα συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν για τους Έλληνες του εσωτερικού (από αρχές Μαρτίου 2023) του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά μεταγενέστερα και στις

προκαταρκτικές εξετάσεις των Ελλήνων/ίδων Εξωτερικού (περί τα τέλη Αυγούστου) για να εισαχθούν μόνο στις θέσεις των Αστυνομικών Σχολών που επιφυλάσσονται για τις ειδικές τους κατηγορίες.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο

Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

 

 1. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

 

 1. Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

 

Β. Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (TESTS)

 • Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, διενεργούνται ψυχομετρικές δοκιμασίες, που περιλαμβάνουν διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, γνωστικών ικανοτήτων και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών. Οι ως άνω Επιτροπές τηρούν συνοπτικό πρακτικό κατά τη συνέντευξη, μέσω του οποίου θα παρέχεται αιτιολογία στην αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.
 • Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας.

 

 

Γ. Υγειονομική Εξέταση

 • Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, πρέπει να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, η παραλαβή του οποίου γίνεται, εφόσον το αιτηθούν οι υποψήφιοι/ες και υποβάλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο IV ενότητα Γ της παρούσας προκήρυξης. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του/ης υποψηφίου/ας και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε

υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα. Η ως άνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου/ας που φέρει δερματοστιξία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που           περιγράφονται    στην    παρ.10    του    Κεφαλαίου    ΙΙ    της    παρούσας προκήρυξης.

(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082).

 

Συμπλήρωση δελτίου υγειονομικής εξέτασης (αφορά μόνο τους/ις υποψήφιους/ες που θα αιτηθούν την παραλαβή του δελτίου, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις της ενότητας Γ του κεφαλαίου IV της παρούσας)

 • Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.
 • Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.
 • Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Όλεςοι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
 • Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

 

 • Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν, αποκλειστικά, το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν στην κατάσταση του υποψηφίου, προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του.
 • Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η ικανότητα ή μη αυτών, από υγειονομικής πλευράς, για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα πρέπει να φέρουν

μαζί τους, κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Επιτροπή

Κατάταξης, πέραν του συμπληρωμένου, με τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων δελτίου υγειονομικής εξέτασης και τα ακόλουθα:

α) ακτινογραφία θώρακος (F), με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη. β) αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία

αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο.

γ) ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο.

 • Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Υγειονομικών Επιτροπών Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη εγκυρότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ή μη ιατρούς, δύνανται να παραγγείλουν την επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 (Α’ 287) «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα».

 

Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης

 • Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας [Π.Δ. 584/1985 ( Α΄ 204)) και του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17)], όπως ισχύουν.
 • Υποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο, με τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ακτινογραφία θώρακος (F), με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη, αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο και ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο, δεν γίνεται δεκτός/ή για εξέταση.

Δ. Αθλητική Δοκιμασία

 • Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα

 

εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
 • Ησειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Υποψήφιος/α που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επανεξέταση των υποψηφίων, στους οποίους η αρμόδια Επιτροπή χορήγησε αναβολή εξέτασης, πραγματοποιείται στο σύνολο των αγωνισμάτων, δηλαδή ακόμη και σε αυτά στα οποία ο/η υποψήφιος/α είχε εξετασθεί και ολοκληρώσει, προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής. Υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.
  • Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες αιτηθούν ενώπιον του Προέδρου της αρμόδιας Αθλητικής Επιτροπής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνα θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.
  • Η διαδικασία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης ικανότητας θα καθοριστεί λεπτομερώς με την απόφαση καθορισμού του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα Α, παράγρ. 5 του παρόντος κεφαλαίου V.

 

Ε. Προσκόμιση βεβαιώσεων ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων                των           Στρατιωτικών                      Σχολών                           ή/και        της                      Πυροσβεστικής

 

Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν παραλαμβάνουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετική βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή την εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι δεν του χορηγήθηκε η παραπάνω βεβαίωση, διότι κρίθηκε ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η λόγω αποτυχίας του μόνο σε συγκεκριμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. η απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών σε απόσταση 100 μέτρων) που τυχόν ισχύουν για την εισαγωγή μόνο στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι αρμόδιες επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του υποψηφίου στις κοινές για την εισαγωγή στις Σχολές αυτές και τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων εξετάσεις είτε, αν ο υποψήφιος δεν υποβλήθηκε στις εξετάσεις αυτές, επειδή προηγουμένως κρίθηκε μη ικανός λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων, τον δέχονται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις i και ii, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ΄ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης.

Στην ανωτέρω βεβαίωση πρέπει ν’ αναγράφονται ο κωδικός αριθμός του Υ.ΠΑΙ.Θ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και οι αριθμοί τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψήφιου/ας.

Η εν λόγω βεβαίωση ικανότητας προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο τη μεθεπομένη ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι/ες προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί/ες για τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ- ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα έχουν το ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ. οι άνδρες και 1,63 οι γυναίκες, θεωρούνται αυτοδίκαια Ικανοί/ες και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτές της Ελληνικής Αστυνομίας, η εν λόγω  βεβαίωση ικανότητας προσκομίζεται στην

αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο τη μεθεπομένη ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

 

ή στη Στρατιωτική Σχολή.

Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας και από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκτός του/ης υποψήφιου/ας, με τη νόμιμη διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υποψήφιος/α υπέβαλε την αίτηση

συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητας στο αυτό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο θα την παραλάβει με αποδεικτικό.

Το Αστυνομικό Τμήμα θα υποβάλει αυθημερόν μέσω του police on line τη

βεβαίωση ικανότητας στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό και την καταχωρίζουν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πανελλήνιες Εξετάσεις» του police on line, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση της καταχώρισης.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α προσκομίσει βεβαίωση σε Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποίας δεν είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επιστρέφεται σ’ αυτόν/ή η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.

 

 

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

 1. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας, ή την Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.

 

 1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους και συνακόλουθα αν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

 

 1. Υποψήφιοι/ες που θα κριθούν μη ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές, κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί/ες οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αστυνομικού Σώματος και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν τη βεβαίωση

 

ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

 1. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

 

 1. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ- ΟΠΛΑ) που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν (αφού παρουσιάστηκαν) σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν θα γίνονται σε κάθε περίπτωση αποδεκτές.

 

 1. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων θα περιγραφεί με την απόφαση που θα καθορίσει το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως περιγράφηκε στην ενότητα Α, παράγρ. 5 του προηγούμενου κεφαλαίου V.

 

 1. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων, θα υποβληθούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στις οποίες θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες, αντίστοιχα.

 

VII.                                                                                                                                         ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 1. Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από τις διαδικασίες πρόσβασής τους στην

 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ., εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής   Αστυνομίας   ή έχουν προσκομίσει αποδεκτή βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή από τις

Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ- ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ), κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις.

 

 1. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1), όπως ισχύει.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ., για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζομένων και αναζητούμενων αυτεπαγγέλτως δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης.

 

 1. Δικαιολογητικά των επιτυχόντων κατά την κατάταξη:

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιτυχόντες.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44) σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση 11726/2005 (Β΄ 838) των Υπουργών

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι/ες σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξης. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης

διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Α΄ 102) και την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (Β΄ 2255) Κ.Υ.Α., θα ζητήσει τούτο με αίτημά του/ης προς την Υπηρεσία κατάταξης (οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας), όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, αναγράφοντας και την οικεία Σχολή.

 1. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών, που

επιτρέπει τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

 1. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.»,

υποβάλουν  επιπλέον   τα   δικαιολογητικά   που   απαιτούνται   για   κάθε

 

κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητα και εγκυρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

 

Β. Δικαιολογητικά που αφορούν τους επιτυχόντες και αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

 1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (άρθ. 5 του Ν. 3242/2004 (Α’ 102), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (Β΄ 267) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης και τις υπ’ αριθ. 92605/2005 (Β΄ 1334) και ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1551)).
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες

και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), όπως ισχύει και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 57), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

 1. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του/ης επιτυχόντα/ούσας.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.
 3. Βεβαίωση των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής

Αστυνομίας ότι δεν έχει αποβληθεί από αυτές κατά το παρελθόν ο/η επιτυχόντας/ούσα.

 

 1. Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ή σε περίπτωση κατάταξης θα γίνεται ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης.

 

 1. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα αναμένουν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής.

 

 1. Η κατάταξη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας, όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες, στις οποίες οι υποψήφιοι/ες είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής,

 

σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

 

 1. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

 

 1. Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα.

 

VIII.                                                                                                                                                   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις για τις Σχολές αυτές.

 

 1. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αμείβονται, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά. Για εκπαιδευτικούς λόγους δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η εκτός Σχολής διαμονή και σίτιση των 4ετών, των 3ετών και των 2ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων.

 

 1. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων, διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

Η κατανομή των επιτυχόντων/ουσών στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα από αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους. Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (Α΄ 185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα. Περαιτέρω οι επιτυχόντες υποψήφιοι της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 5 του Κεφαλαίου Ι (υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ) τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων που επιθυμούν.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες αμείβονται,

 

σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

 

 1. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), εγγράφονται για το ίδιο

ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του/ης τελευταίου/ας υποψήφιου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του/ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Υγειονομικής Επιτροπής [άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152)].

Οι σπουδαστές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά την 15η Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από εκείνο της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών αυτών στο πρώτο έτος

σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Υγειονομικής Επιτροπής [άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152)].

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή/τριας από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

 

 1. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες, όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός για λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3731/2008 (Α’ 263), να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των μηνών που έχουν φοιτήσει

 

στη Σχολή.

Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της εξόδου των μαθητών από τη Σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους/ις προαναφερόμενους/ες αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αξιωματικών.

 

 1. Οι κατατασσόμενοι/ες στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως ισχύουν.

Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω Σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι να απευθύνονται στα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.

 

 1. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις, κατά τις οικείες διατάξεις.

 

 1. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, ασφαλίζονται στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό.

 

 1. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.

Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα, που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου, όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο κατατίθεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να         συμμετάσχουν    στις    πανελλαδικές     εξετάσεις   για         πρόσβαση            στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους ως αστυνομικοί στη Σχολή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 1. Οι αποφοιτήσαντες/σες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτή επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:

α.       Οι Υπαστυνόμοι δέκα (10) έτη από την αποφοίτησή τους, από τη Σχολή Αξιωματικών.

β.       Οι Αστυφύλακες οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, αν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

 

 1. Η παρούσα να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα αποδεκτών. Επιπλέον, με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας να εκτυπωθούν πενήντα (50) αντίτυπα για εσωτερική διανομή από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής (Α) του υποψήφιου/ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) έως (ΣΤ), της βεβαίωσης (Ζ), της ενημέρωσης – δήλωσης συγκατάθεσης (Η) και των Παραρτημάτων (1) έως (4).

 

 1. Στοιχεία αρμοδίων:
1. Α/Α’ Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. Α/Β’ ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ Αθανάσιος
3. Υ/Α’ ΝΤΙΛΛΗΣ Γεώργιος
 1. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλείται όπως δημοσιεύσει την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr.

Επισημειωματικά, γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στoν ιστότοπο: «diavgeia.gov.gr».

 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ Αντιστράτηγος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ-νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. (Για κοινοποίηση της παρούσας στις Δ/σεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ.

της Χώρας).

2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ-νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.Δ.Ε.), «Για κοινοποίηση της

παρούσας στα Λύκεια του εξωτερικού».

3. Υπουργείο      Εσωτερικών     /      Διεύθυνση      Προγραμματισμού       και

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Υπουργείο  Εσωτερικών  /  Γενική  Διεύθυνση  Αποκέντρωσης  και

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Για ενημέρωση των Ο.Τ.Α.).

5. Υπουργείο Εξωτερικών (Για κοινοποίηση της παρούσας στις Προξενικές Αρχές της αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ’ αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, που τους

αφορούν).

6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Γενική Διεύθυνση

Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης.

7. Υπουργείο Υγείας (Για την ενημέρωση των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι/ες για τις εργαστηριακές και

λοιπές εξετάσεις τους).

8. Υπουργείο      Πολιτισμού       και     Αθλητισμού/       Γενική      Γραμματεία

Αθλητισμού.

9. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Για διανομή στα

κατά τόπους Γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.).

10. Γ.Ε.ΕΘ.Α / Β΄ Κλάδος/Β2/1/Τμ.Εθν.Στρατ.Εκπ/σης-Διακλαδικών Σχολών (Για διανομή στα Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ.).
11. Γενική       Διεύθυνση      Οικονομικών        Υπηρεσιών      και      Επιτελικού Σχεδιασμού/ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
12. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων
13. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Δ/νση

Εκπαίδευσης Προσωπικού

14. Διεύθυνση      Αστυνομικού       Προσωπικού       –      Τμήμα       Κατώτερου

Αστυνομικού Προσωπικού – Γραφείο 5ο (Για εσωτερική διανομή).

 

Τα ανωτέρω Υπουργεία και Φορείς, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους ότι η προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στην ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr», απ’ όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να τα διανείμουν ανάλογα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού.
 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.
 4. Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού.
 5. Γραφεία κ.κ. Υπαρχηγού – Προϊσταμένου Επιτελείου – Γενικών Επιθεωρητών –Προϊσταμένων Κλάδων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο της αίτησης συμμετοχής-υπόδειγμα (Α), τις υπεύθυνες δηλώσεις-υποδείγματα (Β) έως (ΣΤ), τη βεβαίωση-υπόδειγμα (Ζ), την ενημέρωση – δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – υπόδειγμα (Η) και τα Παραρτήματα (1) έως (4).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Άρθρο 27 παρ. 1, 5 και 6 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Π.Δ. 88/2002 «Απαγόρευση πρόσληψης υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης» (Α΄ 68).
 1. Παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Α΄ 71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Φ. 253/133030/Α5 από 05-10-2020 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4486).
 1. Ν. 2226/1994 (Α΄ 122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.», όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 (Α΄ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 2525/1997 (Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (Α’ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αμφότερα τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Ν. 4415/2016» (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 3 περίπτωση α’ του Ν. 3667/2008 (Α’ 114) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις».

 1. Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 12 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων ……. και λοιπές διατάξεις».
 1. Άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (Β΄ 2255) Κ.Υ.Α.
 3. Άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263), «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Α΄ 158), «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
 5. Άρθρα 4, 4Α έως 4Δ, 5, 13 έως 13Δ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
 6. Άρθρα 54 και 58 του Ν. 4077/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, … και άλλες διατάξεις».
 1. Ν. 4549/2018 (Α΄ 105) «….Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
 2. Άρθρα 1 έως 40 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,………και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
 3. Άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 (Α’ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», όπως και ισχύει.
 4. Άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 (Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», όπως ισχύει.

 

 1. Άρθρο 2 του Ν. 4329/2015 (Α’ 53) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις».
 2. Άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 3454/2006 (Α΄ 75), «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Άρθρα 30  και   36   του   Ν.   4760/2020   (Α΄   247)   «Ρυθμίσεις   σωφρονιστικής διαδικασίας, … και άλλες διατάξεις».
 1. Άρθρα 112, 129 και 135 του Ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες πανεπιστημίων, … και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 8 παρ. 5 και 138 παρ. 1 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».
 2. Ν. 4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση … και άλλες διατάξεις».
 3. Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 1. Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
 2. Π.Δ. 584/1985 (Α΄ 204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
 3. Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1), «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως ισχύει.
 4. Π.Δ. 319/1995 (Α΄ 174), «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
 1. Π.Δ. 352/1995 (Α΄ 187), «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», όπως ισχύει.
 2. Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Β’ 3513) και Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Β’ 1360) και Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-02-2020 (Β’ 588) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Α΄ 195).
 3. Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 68/2021 (Φ.Ε.Κ. Α-155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» και της υπ’ αριθ. 80 από 18-07-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’-3058) αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου».
 1. Π.Δ. 178/2014 (Α΄ 281), «Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
 1. Π.Δ. 44/2016 (Α’ 68), «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις».
 2. Υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Ε.Π.Θ, όπως ισχύει.

 

 1. Υπ’ αριθ. 6502/15/7 από 16-05-2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1807), «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό».
 2. Υπ’ αριθ. Φ. 253/11812/Α5 από 28-01-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 345), «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 ν. 4610/2019 (Α΄ 70)», όπως ισχύει.
 3. Υπ’ αριθ. Φ. 153/79899/Α5 από 21-05-2019 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (Β’  1904  και  1940), «Πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων. … της Σχολής Αστυφυλάκων ….», όπως ισχύει.
 1. Υπ’ αριθ. Φ. 253/193309/Α5 από 27-11-2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2647), «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως ισχύει.
 2. Υπ’ αριθ. Φ. 251/25089/Α5 από 20-02-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 643), Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), όπως ισχύει.
 3. Υπ’ αριθ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562  από  19-07-2013  απόφαση  των  Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1881) «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
 1. Υπ’ αριθ. Φ.251/36604/Α5 από 31-03-2021 (Β΄ 1261) και Φ.251/53234/Α5 13-05-2021 (Β΄ 1930) αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καθορίστηκαν οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, μεταξύ άλλων, για τις Αστυνομικές Σχολές.
 1. Από 13-07-2016 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 1. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1362), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
 2. Υπ’ αριθ. 7004/5/19-β’ από 31-12-2018 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 6003), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα», όπως ισχύει.
 3. Υπ’ αριθ. 17/2002  Απόφαση  (ΑΠ:  287/07-02-2002)  της  Αρχής  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 1. Το υπ΄ αριθ. Φ.151/4049/Α5 από 13-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Υπ’ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23-01-2023 (Β’ 312) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022 – 2023».
 2. Υπ’ αριθ.  31/27-09-2022  πράξης    του  Υπουργικού  Συμβουλίου  «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023» με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εξήντα (60) Δοκίμων Υπαστυνόμων και οχτακοσίων πενήντα (850) Δοκίμων Αστυφυλάκων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
 1. Υπ’  αριθ.    475636    από    23-12-2022    βεβαίωση    ύπαρξης    πρόβλεψης    στον προϋπολογισμό για την πρόσληψη δύο (2) ιδιωτών ως Δοκίμων Αστυφυλάκων το 2023 σε υλοποίηση της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994, της ΔΕΕΠΔ/ΓΔΟΥΕΣ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

 1. Ο αριθμός των υποψηφίων ιδιωτών που θα εισαχθούν στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε εξήντα (60) και σε οχτακόσιους πενήντα (850), αντιστοίχως.

 

 1. Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε σύστημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

 

 1. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων … κοινό ειδικό ποσοστό» (Β΄ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του αντίστοιχου συστήματος εισαγωγής. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

 

 1. Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ιδίου δικαιώματος για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

 

 1. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

 

 1. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών

 

Οι εξήντα (60) θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών, κατανέμονται ως εξής:

 

 1. Ποσοστό 10%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021 ή το 2022 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2022-2023 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.
 2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν

μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περιπτ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ΄ του άρθρο 1 του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

 1. Οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων

 

Οι οχτακόσιες πενήντα (850) θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, κατανέμονται ως εξής:

 

 1. Επί των οχτακοσίων πενήντα (850) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αριθ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης

«Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων … κοινό ειδικό ποσοστό» (Β΄ 1807), ήτοι σαράντα δυο (42) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2021 ή το 2022 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι σαράντα δυο (42) θέσεις:

 1. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί  από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2021 ή το 2022 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ισχύουν και συγκεκριμένα:

Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2022, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2021, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν ομοίως δύο (2) θέσεις.

 1. Οι υπόλοιπες τριάντα οχτώ (38) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει.
 1. Επί των υπολοίπων οχτακοσίων οχτώ (808) θέσεων:
 2. Ποσοστό 10%, ήτοι ογδόντα μία (81) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021 ή το 2022 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022- 2023 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι σαράντα εννέα (49) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι τριάντα δυο (32) θέσεις.

 1. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), σε συνδυασμό με τις περιπτ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ΄ του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

 • Οι υπόλοιπες επτακόσιες τρεις (703) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2023

 

 

Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Β’ 3513), Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01- 04-2019 (Β’ 1360) και Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-02-2020 (Β’ 588) αποφάσεις του

Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Α΄ 195).

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δείκτης μάζας σώματος.

Ως Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι/ες με παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 kg/m2 για τους άνδρες και 25,1 έως 35 kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για τους άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών των ορίων κρίνονται Ι/1 και δεν αποκλείονται.

 

Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16.

Β. ΚΥΗΣΗ

Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή γιατρό, προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες υγειονομική εξέταση.

 

(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082 και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών https://kiath.gr ).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2023 ΤΚΑΠ – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ενημέρωσή σου θα σε βοηθήσει στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις έτσι την περιττή ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

Ειδικότερα:

 1. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα και η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων κατά το σχολικό έτος διενέργειας του διαγωνισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων σε προγενέστερο σχολικό έτος δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβληθείς εκ νέου στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
 2. Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και των Στρατιωτικών Σχολών και δηλώσεις τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ ότι θα παρουσιασθείς για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, και συνεπώς δεν πρέπει παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Ως εκ τούτου δεν θα παρουσιασθείς ενώπιον των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον, λοιπόν το δηλώσει, θα υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και θα προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποία υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον τρέχοντα διαγωνισμό, βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές Σχολές. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχή και υποβάλλουν υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄, με την επισήμανση ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθούν για    εξέταση    στις    προκαταρκτικές    εξετάσεις    των    Σχολών    των    Ενόπλων    Δυνάμεων    ή    του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαφορετικά θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, αν υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα που δήλωσε ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι υπάγεται σε μια εκ των δυο υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ΄ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης (σελ. 19).

 1. Τη βεβαίωση ικανότητας, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή τη Στρατιωτική Σχολή, θα πρέπει να την προσκομίσεις, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σου εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο/η ίδιος/α), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μην περιληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/α για τις Αστυνομικές Σχολές. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει η Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον διαγωνισμό.
 1. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι δήλωσαν τόσο στην αίτηση συμμετοχής όσο και με την υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ΄ ότι δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση απόμακρων ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.

 1. Η συμπλήρωση του  δελτίου  υγειονομικής  εξέτασης  είναι  υποχρεωτική  και  πρέπει  να  γίνει  με

αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση. Να φέρεις μαζί σου κατά την παρουσίασή σου ενώπιων της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης το εν λόγω δελτίο μαζί με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο, την ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη και

ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο, το ατομικό δελτίο υποψήφιου/ας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς). Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης.

(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο

210 3482333 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082 και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών https://kiath.gr).

 1. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη εγκυρότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ή μη ιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.
 1. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει, πλην εξαιρετικής περίπτωσης, τέσσερις (4) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (17-02-2023) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας.

Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να ενημερωθείς με δική σου ευθύνη, χωρίς ειδοποίηση, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr ή να μεταβείς στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα περί τις αρχές Μαρτίου και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των

Επιτροπών.

 1. Αν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.», και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μέχρι τα μέσα

Αυγούστου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν περί το τέλος Αυγούστου.

Σε περίπτωση που, κατά την εξέτασή σου σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας,

 1. τραυματισθείς και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό, οφείλεις να παρουσιαστείς και να το δηλώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής, που θα σε παραπέμψει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να σου χορηγήσει μία (1) μόνο αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Σε περίπτωση χορήγησης αναβολής, θα εξετασθείς υποχρεωτικά εκ νέου στο σύνολο των αγωνισμάτων. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας, για να την υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα πρέπει με δική σου ευθύνη να μεταβείς, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθείς και θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση ικανότητας.

Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και το γενικό πίνακα νοσημάτων και σωματικών ατελειών του π.δ. 11/2014, όπως ισχύει, που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου σε συντρέχουσα περίπτωση να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Το ανάστημά σου θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου, θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού

Τμήματος της περιοχής σου

 

 

Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΠΟΛΥΖΟΣ Αστυνομικός Διευθυντής

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (A) – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η φωτογραφία να σφραγισθεί με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας

.….……..……….  2023  (1)

ΠΡΟΣ : Το…………………………………………. (2)

 

… κατωτέρω αναγραφόμεν…… υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να με κατατάξετε στις

Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:

Α.Μ.Υ.

Υπηρεσίας Παραλαβής Δικαιολογητικών:                                                                                             Α/Α Αίτησης:

 

               

 

 

 • ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)

 

 

Κωδικός Υ.ΠΑΙ.Θ.: Επώνυμο:

 

 

Όνομα:

Α.Δ.Τ.:

Φύλο: Πατρώνυμο:

 

Μητρώνυμο:

 

 • ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Δημ. Διαμ/σμα:

Ημ. Γέννησης:

 

 

 

Περ. Εν.:

Ύψος:

 

 

 

Περιφέρεια:

*Συμπληρώνεται          από       τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό.

 

 

 • ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

 

Δημ. Διαμ/σμα:

Περ. Εν:

Περιφέρεια:

 

 

 

Οδός:

Αριθμός:

Τηλέφωνα:

 

 

E-mail:

 

                     

Α.Μ.Κ.Α

 • ΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Σύστημα: Ειδικές Κατηγορίες (αναγράφονται οι ειδικές

κατηγορίες για τις οποίες προκύπτουν θέσεις):

Ιδιότητα:
     
 

1. Με εξετάσεις (90%) με το σύστημα των

Πανελλαδικών Εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου

  1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης   1.     Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

 
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε κατά

την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής

   

2.     Δόκιμος Αστυφύλακας

 
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία

τρομοκρατικής επίθεσης

 
6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του/ης  
           
 

2. Χωρίς εξετάσεις (10%) Τελευταία συμμετοχή στις Πανελ. Εξετ. ημερ. Γεν. Λυκείου το 2022

  1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης   1.     Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

 
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε κατά

την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής

   

2.     Δόκιμος Αστυφύλακας

 
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία

τρομοκρατικής επίθεσης

 
6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του/ης  

 

 

           
 

3. Χωρίς εξετάσεις (10%) Τελευταία συμμετοχή στις Πανελ. Εξετ. ημερ. Γεν. Λυκείου το 2021

  1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης   1. Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε κατά

την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής

   

2. Δόκιμος Αστυφύλακας

 
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία

τρομοκρατικής επίθεσης

 
6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του/ης  
           
 

4. Με εξετάσεις (90%) κοινό ειδικό ποσοστό

θέσεων ημερ. ΕΠΑ.Λ κλπ, μόνο για Σχ. Αστ/κων

  1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης    

 

Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε κατά

την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής

   
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία

τρομοκρατικής επίθεσης

 
6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του/ης  
           
5. Χωρίς εξετάσεις (10%) κοινό ειδικό ποσοστό

θέσεων ημερ. ΕΠΑ.Λ κλπ. Τελευταία εξέταση το 2022, μόνο Σχ. Αστυφ.

   

 

   

Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 
 
 
 
 
           
6. Χωρίς εξετάσεις (10%) κοινό ειδικό ποσοστό

θέσεων ημερ. ΕΠΑ.Λ κλπ. Τελευταία εξέταση το 2021, μόνο Σχ. Αστυφ.

   

 

   

Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
           
7. Τέκνο Ελλήνων του Εξωτερικού    

  Τέκνο Ελλήνων του Εξωτερικού  
           
8. Υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων

τέκνα μελών των Ε.Δ και των Σ.Α. καθώς και των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση

του καθήκοντός

   

 

Υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα κτλ

– Υποψήφιοι χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις – περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.

2226/1994 (Α΄ 122)

   

***Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου ή Ισότιμου Τίτλου:

………………………………

…………….. (ολογράφως)

….. και .… /.… (αριθμητικώς)

 
 
7) Θα υποβληθώ στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και του

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (υποχρεωτική συμπλήρωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ΄).

 
   
8) Επιθυμώ να παραλάβω δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθώ στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δηλώνω ότι δεν θα παρουσιασθώ για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή

του Πυροσβεστικού Σώματος ή του      Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (υποχρεωτική συμπλήρωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ΄).

 

 

9) ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:……………………………………………………………………

10) ΕΧΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:……………………………………………………………………………….

 

 • ΕΧΩ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦΙΑ……………………………………………………… ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

(Ονοματεπώνυμο Γονέα τους)

 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 • ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ………………………………………………

 

 

…….

 

 • EIMAI ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΜΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ …………………….………

 

 • ΕΙΜΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΟ…………………….

 

Δ.Α.

Α.Τ.

 

 

….. ΑΙΤ…………..

 

 

 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

…………………………………………………………………………..…….

(ΤΙΤΛΟΣ)

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ )

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

…. υπογεγραμμεν….. Α.Μ. ..………….. βεβαιώνω ότι έγινε έλεγχος των στοιχείων της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ» καθώς και της πληρότητας και ακρίβειας των δικαιολογητικών του υποψηφίου/ας με κωδικό Υ.ΠΑΙ.Θ. ……………………..και ότι το ανάστημά τ… είναι …………………………………..……………………………………..

εκατοστά του μέτρου χωρίς υποδήματα.                                                        (ολογράφως)

 • ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: … ΠΑΡΑΛΑΒ…..        ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ…..

1.)Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

2.) Φ/ο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.

3.) …………………………………………………………………..

4.)……………………………………………………………………

5.)……………………………………………………………………                                             (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑΘΜΟΣ-Τ.Σ.)

6.)……………………………………………………………………

7.) ……………………………………………………………………

8.).……………………………………………………………………

9.) ……………………………………………………………………

 

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α και υπογράφεται ενώπιον του/ης αρμοδίου/ας Αξιωματικού, ο/η

οποίος/α θα την παραλάβει.

Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις.
Στο έντυπο   της   αίτησης,   στη   στήλη   που   αντιστοιχεί   σε   κάθε   σύστημα   εξέτασης,   όπως   θα   δηλωθεί   και   στο

Μηχανογραφικό Δελτίο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφέρονται μόνο οι ειδικές κατηγορίες για τις οποίες προκύπτει θέση.

 

Οι υποψήφιοι/ες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, κρίνονται αρχικά αν εισάγονται στις Αστυνομικές Σχολές ως υποψήφιοι/ες της Γενικής Σειράς. Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται

αν καταλαμβάνουν τις θέσεις που επιφυλάσσονται για τις ειδικές κατηγορίες, εφόσον προκύπτουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1   Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2   Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα, που κατατίθεται η Αίτηση.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4-5   Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του/της υποψηφίου/ας που έχει δοθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία σύμφωνα με τις ενδείξεις. Τα στοιχεία του υποψηφίου/ας συμπληρώνονται με βάση το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους ομογενείς ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στο Δελτίο Υποψηφίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ύψος σημειώνεται από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) συμπληρώνεται με λατινικούς χαρακτήρες και πεζά γράμματα.

Στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. συμπληρώνεται ο 11ψήφιος αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΤΗΛΗ:

ΣΥΣΤΗΜΑ

Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί στο Σύστημα

Εξέτασης, όπως θα δηλωθεί και στο Μηχανογραφικό δελτίο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  ΣΤΗΛΗ:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί στην κατά

περίπτωση Ειδική Κατηγορία που ανήκει ο/η υποψήφιος/α, μόνο εφόσον κατατεθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη.

 

 

  ΣΤΗΛΗ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση ιδιότητα. *** Για τους υποψήφιους της περίπτωσης 8, ήτοι υιοθετηθέντα από την Βουλή των Ελλήνων τέκνα κτλ συμπληρώνεται επιπλέον ολογράφως και αριθμητικώς ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου ή ισοδύναμου

τίτλου

       
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, μόνο εφόσον δεν συμπληρωθεί η ένδειξη

στην ενότητα 8 και συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ΄.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, μόνο εφόσον δεν συμπληρωθεί η ένδειξη

στην ενότητα 7 και συμπληρώνεται επιπλέον υποχρεωτικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9-10-

11

Συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α.
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που χορήγησε το δελτίο με το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο

τετραγωνίδιο,     μόνο εφόσον δεν συμπληρωθεί η ένδειξη της ενότητας 7 και συμπληρωθεί υποχρεωτικά η ένδειξη στην ενότητα 8.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13-14 Συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α.
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα, που κατατίθεται η Αίτηση.
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α.
         

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο

Μητέρας:

 
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας   Οδός   Αριθ.   Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

(Fax):

  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

(υποχρεωτικό πεδίο)

 
                       

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα.

Αθήνα…………………………………………………….. 2023

Ο-Η Δηλ…

 

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο

Μητέρας:

 
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας   Οδός   Αριθ.   Τ.Κ  
Αρ.

Τηλεομοιοτύπου (Fax):

  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

(υποχρεωτικό πεδίο)

 
                       

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Παραπέμφθηκα σε δίκη και:

α) αθωώθηκα με την υπ΄ αριθ.                          απόφαση του (4)

β) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.                απόφαση του (5)

γ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.                                                                                       απόφαση του (5) δ) κρίθηκα ένοχος με την υπ΄ αριθ.                         απόφαση του (4)

και καταδικάστηκα σε ποινή (6)

Αθήνα…………………………………………………….. 2023

Ο-Η Δηλ…

 

 

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο.
 • Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη.
 • Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Δ]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο

Μητέρας:

 
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας:   Οδός   Αριθ.   Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

(Fax):

  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

(υποχρεωτικό πεδίο)

 
                       

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Επιθυμώ να παραλάβω δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να συμμετέχω στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δηλώνω ότι δεν θα παρουσιασθώ για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ενημερώθηκα ότι εφόσον παρουσιασθώ για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των προαναφερόμενων Σχολών δεν επιτρέπεται να υποβληθώ στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενημερώθηκα ότι, εφόσον διαπιστωθεί ότι παρουσιάσθηκα για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τότε σε κάθε περίπτωση θα διαγραφώ από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν θα έχω δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα θεωρείται ότι δεν έχω δηλώσει αυτές.

Αθήνα…………………………………………………….. 2023

Ο-Η Δηλ…

 

 

 

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Ε)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο

Μητέρας:

 
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας   Οδός   Αριθ.   Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

(Fax):

  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

(υποχρεωτικό πεδίο)

 
                       

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

 1. Έχω τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ΄ αριθ. 6000/2/7250-ριδ΄ από 03-02-2023 προκήρυξης (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών- Αστυφυλάκων).
 2. Θα δηλώσω προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Συναινώ στην ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

Αθήνα…………………………………………………….. 2023

Ο-Η Δηλ…

 

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΤ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο

Μητέρας:

 
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας   Οδός   Αριθ.   Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

(Fax):

  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

(υποχρεωτικό πεδίο)

 
                       

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Είμαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές ή/και τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα υποβληθώ στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως εκ τούτου δεν θα συμμετάσχω στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το λόγο αυτό, δεν θα παραλάβω δελτίο υγειονομικής εξέτασης και θα προσκομίσω σχετική βεβαίωση ικανότητας στην Ελληνική Αστυνομία εντός των προθεσμιών που ορίζει η υπ΄ αριθ. 6000/2/7250-ριδ΄ από 03-02-2023 προκήρυξη. Γνωρίζω ότι η παρούσα δήλωση δεν ανακαλείται πλην των εξαιρετικών υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ΄ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης (σελ 19 προκήρυξης) με την υποβολή αίτησης αλλαγής βούλησης αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την κατά περίπτωση απόρριψη.

Αθήνα…………………………………………………….. 2023

Ο-Η Δηλ…

 

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Ζ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα,                    2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΑΝΘΡ. ΔΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Βεβαιώνεται ότι ο/η κάτωθι αναγραφόμενος/η υποψήφιος/α:

 

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤ.: ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Υ.ΠΑΙ.Θ.:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ.: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦ.: ΥΨΟΣ:

 

συμμετείχε στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 που διενήργησε η Ελληνική Αστυνομία και κρίθηκε:

 

Ι Κ Α Ν Ο Σ/ Η

 

για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την εισαγωγή του/ης υποψηφίου/ας στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

(Τ.Σ.Υ.)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, με ευθύνη του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνα έχουν ορίσει.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Η]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ι.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ   …………………………………………………………………………………………………….

ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. Κανελλοπούλου 4 (ΤΚ 10177), τηλ. 213-1520774, e-mail: dapros.kat@astynomia.gr, διαμέσου των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα αίτηση (εφ’ εξής, ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος, «Υποψήφιος») ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Α. Είδος και πηγή δεδομένων:

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αίτηση συμμετοχής για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (εφεξής Α.Ε.Α.), τα στοιχεία που αφορούν την υγεία του Υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τις εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις, στις οποίες θα προβεί για τη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου, την έρευνα του ιατρικού του ιστορικού, μέσω των εφαρμογών του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων φορέων, καθώς και αυτά που θα διαπιστωθούν από την υγειονομική εξέταση του Υποψηφίου από την εκάστοτε Υγειονομική Επιτροπή, οι επιδόσεις που θα σημειώσει ο Υποψήφιος κατά τις αθλητικές δοκιμασίες, στοιχεία που αιτιολογούν την καταλληλότητα ή μη του Υποψηφίου κατά τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, τα μόρια, ο βαθμός πρόσβασης, καθώς και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έπειτα από την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις και έχει δηλώσει μία εκ των Αστυνομικών Σχολών στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι η υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό εξουσιοδοτεί το Α.Ε.Α. να αναζητήσει: α) τα ανωτέρω στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) την ταυτόχρονη συμμετοχή του Υποψήφιου στις προκαταρκτικές εξετάσεις των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος ή των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, γ) την κατάσταση του ποινικού μητρώου, δ) την ύπαρξη ή όχι ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του, ε) τη θέση του ή όχι σε δικαστική συμπαράσταση, στ) την εγγραφή του ή όχι σε έτερο ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δημόσιο Ι.Ε.Κ., ζ) τη χρήση από αυτόν ναρκωτικών ουσιών, ιδίως μέσω σχετικής αναζήτησης σε αρχεία Αστυνομικών Υπηρεσιών, Πιστοποιητικών στρατολογικής Κατάστασης και λοιπά έγγραφα Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και η) κάθε άλλο στοιχείο, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναγραφόμενα: οικογενειακή κατάσταση των γονέων του Υποψηφίου, εφόσον ο τελευταίος έχει δηλώσει επιθυμία ένταξής του σε ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως ισχύει, τις προϋποθέσεις ένταξης του Υποψηφίου στην κατηγορία υποψηφίων «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», που δύναται να αποτελέσει κώλυμα ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομιμότητα της κατάταξης (πρόσληψης) του Υποψηφίου στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και άλλα στοιχεία που το Α.Ε.Α. έχει ήδη νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και αρχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από την υπογραφή της απόφασης κατάταξης (πρόσληψης) που τυχόν υπογραφεί.
 2. Το Α.Ε.Α., μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος, θα υποβάλει σε έλεγχο γνησιότητας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα δικαιολογητικά κατάταξης/πρόσληψης που θα υποβάλει ο Υποψήφιος. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αιτηθεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορισμένων εκ των απαιτούμενων πιστοποιητικών/δικαιολογητικών τεκμαίρεται η χορήγηση έγκρισης προς το Α.Ε.Α. τόσο για τη συλλογή τους όσο και για τη χρήση τους, ακόμα και σε βάρος του Υποψηφίου, όπως επί παραδείγματι σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
 1. Το Α.Ε.Α. μπορεί να εξετάσει τη γνησιότητα της βεβαίωσης ικανότητας με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα προσκομίσει ο Υποψήφιος από τις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Αντίστοιχα, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω εγγράφου, θα επιβεβαιώσει ή όχι προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τη γνησιότητα βεβαίωσης ικανότητας, που κατέθεσε υποψήφιος στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα.
 1. Το Α.Ε.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν κώλυμα ή να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη νομιμότητα της κατάταξης (πρόσληψης) του Υποψηφίου στην Ελληνική Αστυνομία.
 1. Το Α.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης των στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 – 4, για τους Υποψηφίους, που δεν θα κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή θα διαπιστωθεί ότι δεν κατέχουν τα απαραίτητα προς διορισμό/κατάταξη προσόντα και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα αιτηθούν από τη Διοίκηση ή μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων την ανάκληση ή ακύρωση της πράξης της Διοίκησης (κρίση ως μη ικανού ή ως μη κατέχοντα τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις κατάταξης/διορισμού).

Β. Σκοπός επεξεργασίας:

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας και νομιμότητας της αίτησης συμμετοχής, η ένταξη ή όχι του Υποψηφίου σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 ή/και στην κατηγορία υποψηφίων «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» ή τυχόν άλλη ειδική κατηγορία, η υποβολή του Υποψηφίου στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει, προκαταρκτικές εξετάσεις, η υποβολή των στοιχείων των Υποψηφίων, που θα κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου το τελευταίο να εκδώσει τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κατάταξη/πρόσληψη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μόνο εκείνων των Υποψηφίων που πληρούν τις κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με παράλληλη εξασφάλιση του δικαιώματος κάθε Υποψηφίου σε πρόσβαση στα στοιχεία συνυποψηφίων του, με συνεπαγόμενο στόχο την εξασφάλιση του δικαιώματός του για προσβολή των πινάκων ικανών και προσληπτέων, την τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω της υποχρεωτικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους επιτυχόντες και εν τέλει τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της πρόσληψης των πλέον ικανών Υποψηφίων στην Ελληνική Αστυνομία.

 

Γ. Αποδέκτες των δεδομένων:

Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων μπορεί να είναι:

 1. Το Α.Ε.Α., μέσω των εντεταλμένων Υπηρεσιών του. Ειδικότερα, τα στοιχεία των Υποψηφίων που θα προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία, θα αποτελέσουν μέρος του ατομικού τους φακέλου, που θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει, ο οποίος (ατομικός φάκελος) θα τηρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως τον Κανονισμό Αλληλογραφίας (Π.Δ. 75/1987), το Π.Δ. 245/1997 και θα τηρούνται για όσο χρόνο ορίζεται στο Π.Δ. 245/1997. Τα στοιχεία των Υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν θα τηρηθούν για 35 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 245/1997, με εξαίρεση τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων που θα τηρηθούν για ένα έτος ή σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Π.Δ. 4/1995.
 2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Υποψηφίου, που του επιτρέπουν να ταυτοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια ότι ο Υποψήφιος που έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ταυτίζεται με το άτομο που έχει υποβάλει στο μηχανογραφικό δελτίο δήλωση προτίμησης για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Γ.Ε.ΕΘ.Α. για την επίτευξη των σκοπών που αναλύθηκαν πιο πάνω (για βεβαιώσεις ικανότητας, την ταυτόχρονη συμμετοχή του Υποψήφιου στις προκαταρκτικές εξετάσεις των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος ή των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής).
 1. Κάθε συνυποψήφιος του Υποψηφίου για την εξασφάλιση του δικαιώματός του για προσβολή των πινάκων ικανών και προσληπτέων.
 1. Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του νόμου.

ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Αρχεία: Για τους Υποψηφίους, που θα προσληφθούν τα χορηγούμενα στοιχεία τηρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τους λοιπούς Υποψήφιους, τα στοιχεία τους θα τηρούνται από τις εκάστοτε Διευθύνσεις Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και τη Διεύθυνση Υγειονομικού.
 2. Αποδέκτες: Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων έχουν μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου, που σημειώθηκαν παραπάνω, με την επιφύλαξη της παρ. 4 της παρ. Γ της ενότητας ΙΙ.

ΙV. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα στοιχεία των Υποψηφίων που θα προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία, θα αποτελέσουν μέρος του ατομικού τους φακέλου, που θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος (ατομικός φάκελος) θα τηρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως τον Κανονισμό Αλληλογραφίας (Π.Δ. 75/1987), το Π.Δ. 245/1997 και θα τηρούνται για όσο χρόνο ορίζονται στο Π.Δ. 245/1997. Τα στοιχεία των Υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν θα τηρηθούν για 35 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 245/1997, με εξαίρεση τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων που θα τηρηθούν για ένα έτος ή σε περίπτωση δικαστικής διένεξης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Π.Δ. 4/1995.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του Υποψηφίου θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της προβλεπόμενης περιόδου διαγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

 1. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 2. Ο Υποψήφιος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης).
 3. Η άσκηση των δικαιωμάτων αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της παρ. Α της ενότητας ΙΙ, αφορά αποκλειστικά και μόνο την τυχόν διόρθωση ή/και ενημέρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Τυχόν αντίρρηση για την κατά τα λοιπά περαιτέρω επεξεργασία αυτών συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής. Αίτηση συμμετοχής, που υποβλήθηκε χωρίς την υπογραφή της παρούσας δήλωσης συγκατάθεσης ή υποβολή της με την σημείωση οποιασδήποτε επιφύλαξης, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 4. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την υλοποίηση των επιβαλλόμενων από το Νόμο υποχρεώσεών της.
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία υπέχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

VIΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην (Β) παράγραφο της παρούσας, καθώς και για τις επεξεργασίες των προσωπικών μου δεδομένων που σημειώνω κατωτέρω: Ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης ισοδυναμεί με αίτηση παραίτησής μου από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση επιτυχίας μου, ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης συνεπάγεται παραίτησή μου από το δικαίωμα διορισμού/κατάταξής μου στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν επιτρέπεται ανάκληση της ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης. Μετά την αποδοχή του/της διορισμού/κατάταξής μου, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση υποβολής αίτησης παραίτησης από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΗΜ/ΝΙΑ:       /        /                                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

Πληροφορίες:

1)   Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα

τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο

«Αναζήτηση Υπηρεσίας»

 

 • Κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας, τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας

 

3)  Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

www.astynomia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Α/Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ)
1 ΑΘΗΝΩΝ 210-6476376
2 ΠΕΙΡΑΙΑ 210-4179843
3 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-6863028, 210-6863060
4 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-9946685
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-5699230-235
6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310-388027
7 ΑΙΤΩΛΙΑΣ 26310-55705
8 ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 26410-22425
9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25510-66130-1,
10 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27520-98740, 27520-98709
11 ΑΡΚΑΔΙΑ 2710-230533
12 ΑΡΤΑΣ 26810-80130
13 ΑΧΑΪΑΣ 2610-695208
14 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22610-88885
15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24620-87854
16 ΔΡΑΜΑΣ 25210-60004, 25210-60006
17 Α΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22410-44119
18 Β΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22420-28888, 22420-30084
19 ΕΥΒΟΙΑΣ 22210-82012
20 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 22370-22392
21 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26950-24459
22 ΗΛΕΙΑΣ 26210-81734, 26210-81775
23 ΗΜΑΘΙΑΣ 23310-76614, 23310-76627
24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-274133
25 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 26650-29611-12,
26 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651-440510,
27 ΚΑΒΑΛΑΣ 2510-622215, 2510-622217
28 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24410-80206
29 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24670-21539
30 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-29130, 26610-29133
31 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26710-22100, 26710-23001,
32 ΚΙΛΚΙΣ 2341077014
33 ΚΟΖΑΝΗΣ 24610-49868, 24610-49869
34 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27410-77236
35 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22810-96136
36 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 27310-89570
37 ΛΑΡΙΣΗΣ 2410-683120, 2410-683114
38 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28410-90407
39 ΛΕΣΒΟΥ 22510-23333
40 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26450-29354

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24210-76931, 24210-76932
42 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2721044685,
43 ΞΑΝΘΗΣ 25410-84168
44 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2552-440809
45 ΠΕΛΛΑΣ 23810-23475, 23810-51708, 23810-51737,
46 ΠΙΕΡΙΑΣ 23510-46606
47 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820-89371, 26820-89374
48 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28310-88135, 28310-88133
49 ΡΟΔΟΠΗΣ 25310-83247
50 ΣΑΜΟΥ 22730-87316
51 ΣΕΡΡΩΝ 23210-90842
52 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24310-63048, 24310-63004
53 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22310-56887
54 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23850-44206
55 ΦΩΚΙΔΑΣ 22650-79408
56 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23710-21615
57 ΧΑΝΙΩΝ 28210-25761
58 ΧΙΟΥ 22710-81532

 

 

Πανελλαδικές Προκήρυξη Σχολές Αξιωματικών Αστυφυλάκων δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1mr1zBAy34m-MqbmMtvesirskRQ3y61fn/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε