Παράνομη Απεργία Αποχή της ΑΔΕΔΥ

Παράνομη Απεργία Αποχή της ΑΔΕΔΥ κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1066/2022 απόφαση του.

Το Δικηγορικό Γραφείο Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ και  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με ενημερωτικό του σημείωμα αναφέρει τα εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.1066/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με την με αρ.1066/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδόθηκε στην ΑΔΕΔΥ σήμερα 7.10.2022, η προκηρυχθείσα από 28.09.2022 απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ κρίθηκε για τυπικούς λόγους παράνομη. Ειδικότερα, απερρίφθη ο ισχυρισμός του Ελληνικού Δημοσίου κατά τον οποίον το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ έχει την αρμοδιότητα να προκηρύσσει απεργιακές κινητοποιήσεις. Η απόφαση έκρινε ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Γενικό Συμβούλιο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε προκηρύξει την συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση, αφού τούτο δεν προέκυπτε από την απόφασή του της 29.8.2022, ούτε σε αυτήν την απόφαση το Γενικό Συμβούλιο έκανε μνεία στα αιτήματα της συγκεκριμένης αυτής απεργίας. Περαιτέρω η απόφαση έκρινε τυπικώς παράνομη την απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, επειδή δεν τηρήθηκε η διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου στον ΟΜΕΔ, όπως επίσης επειδή δεν τηρήθηκε η προθεσμία του 4ημέρου για την έναρξη της απεργίας από την επίδοση του εξωδίκου.
Η απόφαση δεν έκρινε πολιτική την απεργία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου, ούτε την έκρινε καταχρηστική επειδή κατά τους ισχυρισμούς του
Δημοσίου, η επίμαχη απεργία προκηρύχθηκε από την ΑΔΕΔΥ κατά παράβαση των δικαστικώς κριθέντων στην περίπτωση της ΔΟΕ. Το Δικαστήριο δεν εξέτασε τα εν λόγω επιχειρήματα, θεωρώντας ότι αφού είναι τυπικά παράνομη η απεργία παρέλκει οποιαδήποτε κρίση για την ουσιαστική τυχόν παρανομία ή/και καταχρηστικότητα της απεργίας.

Η 1066/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφέρει τα εξής:

 

 

Παράνομη Απεργία Αποχή της ΑΔΕΔΥ κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1066/2022 απόφαση του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1_2UwImk_-4aRq-CGWvNCZ_YX2yj4iZDh/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε