Παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών

Παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών προσδιορίζει το άρθρο 375 που υπάρχει στο κατατεθέν νομοσχέδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 375

Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της επιλογής των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ολόκληρο το νομοσχέδιο στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί:

https://drive.google.com/file/d/1TeIextrHSVJfrrTbVtKWKGlVdH4Qid8w/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε