Παράταση υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Παράταση υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων απηύθυνε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ11/79347/Δ7/28-06-2022 έγγραφό του που έχει θέμα:

«Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικού έτους 2022-2023»

Αναφέρει το έγγραφο:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:
«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικού έτους 2022-2023»,

σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι ή/και όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση (μετά τις 31-5-2022) καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία

από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες προς ενέργεια όπως ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου αυτοί να προβούν έγκαιρα στην υποβολή των αιτημάτων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Παράταση υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων απηύθυνε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ11/79347/Δ7/28-06-2022 έγγραφό του που έχει θέμα:

«Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικού έτους 2022-2023»

και ολόκληρο το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1y2CoJxWoXD9kpwDihLlp5Fjs6HNy23KD/view?usp=sharing

Παρατήρηση:

Η υπ’ αριθμ. Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:
«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικού έτους 2022-2023»,

ανέφερε τα εξής:

“…Tα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δεν θα εξετάζονται….”

Τελικά όχι μόνον εξετάστηκαν τα εκπρόθεσμα αιτήματα αλλά τους παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στο σύστημα. Δηλαδή ανοίγει το σύστημα για καταχώρηση των προγραμμάτων που ήταν εκπρόθεσμα και δεν εξεταζόταν σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Συμπέρασμα: Είτε δεν υπήρχε ικανός αριθμός υποβληθέντων αιτημάτων προς έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε κάποιος γνωστός δεν πρόλαβε να υποβάλλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε