Παραδοτέο έργο Τράπεζας θεμάτων

Παραδοτέο έργο Τράπεζας θεμάτων συνδέεται εμφανώς με την ανακοίνωση του ΙΕΠ, με την οποία ζητά συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς και την αποτύπωση της γνώμης για τη λειτουργία της Τράπεζας  Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας από τους ΔΔΕ και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης του Εξωτερικού.

Σε ανάρτησή μας χαρακτηρίσαμε την ανακοίνωση του ΙΕΠ ως:

Ανατροφοδότηση λειτουργίας Τράπεζας Θεμάτων

Η επιχειρηματολογία της ανατροφοδότησης που αποτυπώνει το ΙΕΠ αποτελεί μόνον την οπτική γωνία που θέλει να μας παρουσιάσει εντέχνως το ΥΠΑΙΘ μέσω του φορέα υλοποίησης της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, δηλαδή του ΙΕΠ.

Η άλλη οπτική γωνία που αριστουργηματικά αποκρύπτει το ΥΠΑΙΘ μέσω του φορέα υλοποίησης της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, δηλαδή του ΙΕΠ, είναι το παραδοτέο έργο, ήτοι η απάντηση του ερωτηματολογίου από τους επιθυμούντες εκπαιδευτικούς.

Και θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος και να μας αναφέρει γιατί άραγε είναι παραδοτέο έργο;

 

Διότι, είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπως αποτυπώνεται στον υπερσύνδεσμο

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962

Συνεπώς, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ κατάφερε τα εξής:

  • Υπέβαλε προς μελέτη το φάκελο “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” στα απαραίτητα όργανα της ΕΕ, ούτως ώστε να μελετηθεί και να εγκριθεί εντός του χρονικού διαστήματος 4ης Αυγούστου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.
  • Πιστώθηκε τη μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ έναντι της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας.
  • Ενεργοποίησε την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας την 30η Δεκεμβρίου 2020 μέσω υπουργικής απόφασης.
  • Μέσω προσκλήσεων δημιούργησε αμισθί σώμα θεματοδοτών και αξιολογητών, ανά ειδικότητα και κλάδο.
  • Δημιούργησε μία βάση θεμάτων.
  • Χρησιμοποίησε εντέχνως τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να το κατανοήσουν, στο “στήσιμο” της  Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
  • Πέρασε με την αδιάλλακτη στάση της την υποχρεωτικότητα ύπαρξης και λειτουργίας της  Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, και στο τέλος του έργου
  • Ζητά με αριστουργηματικό τρόπο το παραδοτέο έργο, δηλαδή την ύπαρξη πολλών και ποικίλων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που έχουν αναρτηθεί από τους εργαζομένους στο ΙΕΠ.

Ο Προϋπολογισμός του όλου εγχειρήματος Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ανέρχεται στο ποσό των  937.912€.

Χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς, αυτοί οι ίδιοι χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν, να στηρίξουν και να λειτουργήσουν την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και στο τέλος είναι αυτοί που ολοκληρώνουν το έργο με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Αφού οι εκπαιδευτικοί ήταν αυτοί που στήριξαν, υποστήριξαν, λειτούργησαν την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ο φορέας υλοποίησης του έργου αυτού να δημοσιεύσει το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (σε μορφή .xls), όπως προβλέπουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε