Παρουσιολόγια πανελλαδικών ΓΕΛ 2022

Το ΥΠΑΙΘ με έγγραφό του ενημερώνει για τις καταστάσεις παρόντων – απόντων (Παρουσιολόγια) των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022 καθώς και για την κατανομή των υποψηφίων των ΓΕΛ στις αίθουσες.

Με το υπ’ αριθμ. Φ251/ 59795 /A5/ 23 – 5 – 2022 έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει για:

  1. τις καταστάσεις παρόντων – απόντων (Παρουσιολόγια) των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022 και την
  2. Κατανομή των υποψηφίων ΓΕΛ στις αίθουσες.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο του παρουσιολογίου των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά μάθημα, ώστε να συμφωνεί με τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων με τις οποίες οι υποψήφιοι επέλεξαν τα μαθήματα που θα εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα παραπάνω αρχεία, στα οποία θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος περισσότερο από μια φορά, πρέπει να συμφωνούν με τα αρχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση. Στις καταστάσεις έχουν καταχωρηθεί μόνο όσοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί ότι σε όλα τα τετράδια θα κολληθούν τα σωστά αριθμητήρια ανάλογα με το Λύκειο προέλευσης (τα αριθμητήρια φέρουν το λεκτικό του Λυκείου προέλευσης) και επίσης να
τηρηθούν όλα όσα υπάρχουν στην αριθμ. Φ.251/55062/Α5/ ΦΕΚ 2368 Β ́/2022 ΚΥΑ η οποία αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2022-Έκτακτα μέτρα για COVID.

Ολόκληρο το  το υπ’ αριθμ. Φ251/ 59795 /A5/ 23 – 5 – 2022 στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Zvqmr7jJhpUMeyLpeb7Y3CS_2w8CZsmO/view?usp=sharing

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε