Ποσοστό Υποψηφίων Τριτοβάθμιας πληγέντων περιοχών

Ποσοστό Υποψηφίων Τριτοβάθμιας πληγέντων περιοχών ανακοινώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 253.2/103868/Α5 υπουργική απόφαση (Αρ. Φύλλου 4531  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 26 Αυγούστου 2022) και θέμα:

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

2.Του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).

3.Του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

4.Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

5.Του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α’ 14).

6.Της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13-5-2022 (Β’ 2370) υπουργικής απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

7.Της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 (Β’ 1904 και

Β’ 1940) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κι εφεξής».

8.Της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

9.Τις υπ’ αρ. 7076/03-08-2021, 472/03-02-2022, ΓΓ13374/05-08-2021,802/03-02-2022, 7248/06-08-2021 και 636/04-02-2022 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις οποίες αποφασίσθηκε η κήρυξη και η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 03-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

10.Τα υπ’ αρ. 206845/3755/20-9-2021 και υπ’ αρ. οικ.106532/1831/16-5-2022 έγγραφα του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Στερεάς Ελλάδας καθώς και άλλες σχετικές επιστολές, με τα οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

11.Τις υπ’ αρ. 8648/27-09-2021 και υπ’ αρ. 8752/ 30-09-2021 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες αποφασίζεται η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021 στην παραπάνω περιοχή.

12.Την υπό στοιχεία ΓΓ2896/02-10-2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίζεται η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Τζερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021 στην παραπάνω περιοχή.

13.Την υπ’ αρ. 3496/06-05-2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίζεται η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. Το υπ’ αρ. 210/ 14-12-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Ανωγείων σχετικά με την συμπερίληψη του εν λόγω ΓΕΛ στα πληγέντα σχολεία λόγω σεισμού και το υπό στοιχεία Φ2/85/ 12-01-2022 έγγραφο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

14.Το υπ’ αρ. 11576/5-11-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το υπ’ αρ. 20067/26-10-2021 έγγραφο του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, το υπ’ αρ. 16250/29-10-2021 έγγραφο του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, το υπ’ αρ. 1136/2-12-2021 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, το υπ’ αρ. 407/3-5-2022 υπόμνημα αιτημάτων της Περι-φερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, το από 23-10-2021 υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης και των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Αρκαλοχωρίου και την ανοιχτή επιστολή των μαθητών της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλες σχετικές επιστολές, με τα οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων και της Κοινότητας Τζερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

15.Την υπ’ αρ. 197/11-01-2022 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην οποία αναγράφεται ότι κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 9-1-2022 στις παραπάνω περιοχές.

16.Το υπ’ αρ. οικ. 36812/9-3-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, το υπ’ αρ. 508/17-2-2022 έγγραφο του Δημάρχου Πρεσπών και το υπ’ αρ. 21580/ 4-7-2022 έγγραφο του Δημάρχου Φλώρινας, καθώς και άλλες σχετικές επιστολές, με τα οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

17.Το υπό στοιχεία 4976/Α3/26-08-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με το πλήθος συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

18.Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

19.Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/435/103828/Β1/26-8-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

20.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

α) του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας,

β) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,

γ) του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας,

δ) του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,

ε) της Κοινότητας Τζερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου,

στ) του Δήμου Ανωγείων, ζ)του Δήμου Φλώρινας,

η) του Δήμου Αμυνταίου και

θ) του Δήμου Πρεσπών,

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2021-2022 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022 ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ειδικό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

(i)Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,93% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

(ii)Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,64% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.

(iii)Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,66% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

(iv)Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,36% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

 

Άρθρο 2

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό του άρθρου 1 θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας και είναι τα εξής:

Α. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των περιοχών του άρθρου 1:

1.Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

2.Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που κατοικούσαν μόνιμα στις περιοχές του άρθρου 1 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1.Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

2.Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2022 (χρήση 2021) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.

3.Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συγκεντρώσει όλες τις σχετικές βεβαιώσεις θα προχωρήσει άμεσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 και θα τους αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3.

 

Άρθρο 3

Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, για τα οποία έχει επιτύχει την/τις Ε.Β.Ε. του/των ειδικού/κών μαθήματος/των ή πρακτικών δοκιμασιών εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους, στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, τότε η ανωτέρω διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί για τα Τμήματα ή τις Σχολές ή τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις τα οποία βρίσκονται σε σειρά προτίμησης προγενέστερη της σειράς αυτού στο οποίο έχει επιτύχει, στο μηχανογραφικό δελτίο που έχει υποβάλλει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2022

 

https://drive.google.com/file/d/1QifrRtgkxib0MH2A9D3oCgj70tDhs3E_/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε