Προετοιμασία λειτουργίας e-εγγραφές 2022-2023

Προετοιμασία λειτουργίας e-εγγραφές 2022-2023 ζητά το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 έγγραφό του.

Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Διευθυντές/ντριες καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ myschool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους (Γ ́ Γυμνασίου, Α ́ Λυκείου, Β ́ Λυκείου) το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτεται. Η συγκεκριμένη Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι
δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας και ο ένας γονέας/κηδεμόνας να έχει επιλέξει το πεδίο 3α και ο άλλος το 3β.
Οι Διευθυντές/ντριες θα συγκεντρώσουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και, αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και συμπληρωθούν τα στοιχεία στο ΠΣ myschool, θα τηρηθούν στο αρχείο.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.

Προετοιμασία λειτουργίας e-εγγραφές 2022-2023 ζητά το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 έγγραφό του. Ολόκληρο το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1JgvtUbh-dRp_Kaa2jfyZR9jeNWtN_XVZ/view?usp=sharing

με θέμα:

 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό  έτος 2022-23

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε