Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Στον υπερσύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1oBhW1NuRsls7U6WFPjBgUHSRs-x77El8/view?usp=sharing
Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/7/45017/ Ε3/18-04-2022 προκήρυξη πρόσκληση:
«Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά,
από 19 – 4 – 2022 έως 9 – 5 -2022 και ώρα 23:59.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε