Προσλήψεις Αναπληρωτών στα Μουσικά

Προσλήψεις Αναπληρωτών στα Μουσικά Σχολεία ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

254 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων  προσελήφθησαν

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία

από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Τα ονόματα στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVJJ4UaSyXRNFMyYF3yh6dNX9obemb9p/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε