Προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας

Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aChiT7Qs9SdgyKasfqtaUuSlD4NQ57W1/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε