Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19T1zPOH7X7wOs8Ki4PR9KL42JR48V9Fu/view?usp=sharing

Η υπ΄αριθμ. 2289/Ε1 υπουργική απόφαση (11 Ιανουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 1) με θέμα:

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε