Προσλήψεις ωρομισθίων ιδιωτών Μουσικά σχολεία

Προσλήψεις ωρομισθίων ιδιωτών Μουσικά σχολεία προβλέπει το υπ΄αριθμ. 142539/Ε1/16-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Διάθεση ωρών για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Σχετ.: 1) Η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/15389/21.10.2022 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Α΄ 280), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 56/21-12-2021 (ΦΕΚ Α΄254/28-12-2021), για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων είκοσι (1.020) εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το σχολικό έτος 2022-2023.

  • Η αριθμ. 130987/Ε1/25-10-2022 υ.α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 020 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2022-2023, του τακτικού προϋπολογισμού».
  • Το αριθμ. 2/177712/ΔΠΓΚ/27.10.2022 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων».
  • Το αριθμ. 141995/Β1/16.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΕ46ΜΤΛΗ-9ΔΛ) «Μεταφορά πίστωσης στον ΑΛΕ 2130107001 του Προϋπολογισμού έτους 2022 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.», έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠΔΣ (Τμήμα Β΄).

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα, για το διδακτικό έτος 2022-2023, να προσλάβετε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 και ιδιώτες με ωριαία αντιμισθία (Εμπειροτέχνες) στα Μουσικά Σχολεία αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ Δ.Δ.Ε.
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ Μουσικό Σχολείο Αθήνας 60 60
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Μουσικό Σχολείο Ίλιου 88 88
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Μουσικό Σχολείο Αλίμου 80 80
 

Α/Α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ

Δ.Δ.Ε.

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 50 50
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης 60 60
Μουσικό Λύκειο Παλλήνης 0
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 40 40
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 52 52
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως 30 30
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ Μουσικό Σχολείο Άρτας 18 18
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Μουσικό Σχολείο Πάτρας 12 12
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς 78 78
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Μουσικό Σχολείο Δράμας 16 16
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Μουσικό Σχολείο Ρόδου 20 20
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 68 68
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας 24 24
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου 12 12
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 12 12
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Βέροιας 60 60
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 68 68
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 22 22
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων 12 12
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Μουσικό Σχολείο Καβάλας 26 26
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 30 30
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Καστοριάς 16 16
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας 42 42
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 36 52
Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 16
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Κορίνθου 8 8
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 12 12
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Μουσικό Σχολείο Λάρισας 92 92
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μουσικό Σχολείο Λασιθίου 32 32
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Μουσικό Σχολείο Δυτικής Λέσβου 36 68
Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης 32
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 8 8
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Βόλου 44 44
34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 76 76
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 36 36
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Μουσικό Σχολείο Πειραιά 54 54
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών 28 28
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 72 72
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 12 12
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου 0 0
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 44 44
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ Μουσικό Σχολείο Σάμου 52 52
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Μουσικό Σχολείο Σερρών 84 84
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 30 30
 

Α/Α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ

Δ.Δ.Ε.

45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μουσικό Σχολείο Λαμίας 36 36
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 38 38
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Μουσικό Σχολείο Άμφισσας 24 24
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Μουσικό Σχολείο Θερίσου 18 18
49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Μουσικό Σχολείο Χίου 20 20
ΣΥΝΟΛΟ 1.936 1.936

Οι παραπάνω προσλήψεις χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, βάσει της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/15389/21.10.2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της με αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 56/21-12-2021 (ΦΕΚ Α΄254/28-12-2021).

Επισημαίνεται ότι οι ιδιώτες εμπειροτέχνες συνάπτουν με την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία δεν αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ούτε μπορεί να μετατραπεί σε τέτοια. Αντίστοιχα, στις αποφάσεις πρόσληψής τους θα πρέπει να αναφέρονται ως ιδιώτες και όχι ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Προσλήψεις ωρομισθίων ιδιωτών Μουσικά σχολεία προβλέπει το υπ΄αριθμ. 142539/Ε1/16-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1lI3LiorExgOJkQRtnmJnD3IjhHMWuBmw/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε