Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες 3ΕΑ 4ΕΑ 5ΕΑ του 2022

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες 3ΕΑ 4ΕΑ 5ΕΑ του 2022 αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής  Προσωπικού ΑΣΕΠ

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την ανάρτηση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην

ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των

αριθμ. A/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-04-2022),

4ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 18/18-04-2022) και

5ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 19/18-04-2022)

Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02,

με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ

από τις 5 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: >Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Ένσταση.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πατώντας εδώ.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε