Προσωρινοί πίνακες αιτούντων απόσπαση για εξωτερικό

Προσωρινοί πίνακες αιτούντων απόσπαση για εξωτερικό ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ

Aνάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την με αριθμ. 148717/Η2/28-12-2023 (ΑΔΑ Ψ1Κ546ΝΚΠΔ-ΤΛΟ)  Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο που αναφέρεται στον καθένα.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, από την Τετάρτη 24-01-2024 έως και την Παρασκευή 26-01-2024 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

 

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΠΕ70 596714 ΠΟΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10 25 35
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 701710 ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 25 55
ΓΑΛΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 401183 ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 30 0 30
2 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ 30 40 70
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ07 704112 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 25 105
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ03 156630 ΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30 75 105
2 ΠΕ03 197687 ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30 25 55
3 ΠΕ04.04 190153 ΑΔΑΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 50 110
4 ΠΕ70 574152 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 55 55
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ07 704112 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 25 105
2 ΠΕ07 704096 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60 0 60
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 401183 ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 30 0 30
Η.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 401183 ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 50 0 50
2 ΠΕ03 156630 ΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 50 75 125
3 ΠΕ06 572350 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 80 25 105
4 ΠΕ60 619614 ΓΚΟΓΚΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 60 40 100
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ70 621590 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 50 40 90
2 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ 50 40 90
ΙΤΑΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ 30 40 70
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ60 619614 ΓΚΟΓΚΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 60 40 100
2 ΠΕ60 597298 ΒΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 30 25 55

Προσωρινοί πίνακες αιτούντων απόσπαση για εξωτερικό ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑΠροσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kNg2Xv4x0ndMrbtSr_BShiSGz8WIozv6/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=trueΟ πίνακας με τις απορριφθείσες αιτήσεις βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q2mOk2sYKm5ylcH0vvMD3nLSgRqI31H8/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε