Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/18Cm7S_I5d_T68NWGuQCBbIL0ROwIRPQy/view?usp=sharing

Η υπ’αριθμ. 29346/Δ2 (Αρ. Φύλλου 1363 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 23 Μαρτίου 2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε