Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων Α ΠΣΕ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων του Α Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/document/d/1q-spKgpIB_JfcBYytA2_jAunCBA6pyO_/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Το αρχείο που αναφέρεται στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης του Α Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Το Α Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ασχολείται με τις υποψηφιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων των  Περιφερειακών Διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Αττικής, Στερεάς Ελλάδας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε