Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων Γ ΠΣΕ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων του Γ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LuTc0gCe2mxuioXDxg6cApbm1nk1nK17/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Το αρχείο που αναφέρεται στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης του Γ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Το Γ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ασχολείται με τις υποψηφιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων των  Περιφερειακών Διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε