Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων Δ ΠΣΕ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων του Δ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5zL2LqgfU1DeK9H6CRU4DSvywHj07ry/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Υπάρχει το αρχείο που αναφέρεται στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης του Δ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Το Δ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ασχολείται με τις υποψηφιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων των  Περιφερειακών Διευθύνσεων αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε