Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 86 στο υπουργείο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 86 στο υπουργείο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Qts2k3G8uk5JOee60YzGoGkFRMorR2Q2/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. 47047/Α3/21-04-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν

  1. στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),
  2. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις,

 

 να υποβάλουν αίτηση από 26/4/2022 έως και 6/5/2022 και ώρα 15:00.

.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε