Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στα ΣΔΕ Σχολικό έτος 2022-2023

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1AzfQtwaLfKvRB4v6mplAPDqyrEVvFRjF/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. 46112/Κ1/19-04-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, διά βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε