Πρόσκληση εκδήλωσης για το μητρώο κέντρων ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Την 12η Μαΐου 2022 το ΥΠΑΙΘ δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Ε.)

του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/16VsE42FwpF5Pher1wUIrnTZvdf-02SEk/view?usp=sharing

Η  υπ΄αριθμ. 54116/Α5/12-05-2022  πρόσκληση του υπουργείου παιδείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20-05-22.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (στο εξής «Κ.Η.Ε.»).
Στο Μητρώο, που θα συγκροτηθεί και θα ενισχύεται σταδιακά, θα μπορούν να ενταχθούν εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σχολικών μονάδων Δημόσιας Εκπαίδευσης, ανά την Επικράτεια.
Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις ενταχθούν στο μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π., στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.

 

Στον δε υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1FkTaVsoE7Pt2rGfSiSnVoKEz0irZtwWU/view?usp=sharing

 

Το  υπ΄αριθμ. 54864/Α5/13-05-2022  έγγραφο (διαβιβαστικό) του υπουργείου παιδείας με θέμα:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)»

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε