Πρόσκληση συντονιστών υποβολής σχολίων δράσεων

Πρόσκληση συντονιστών υποβολής σχολίων δράσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 154545/ΓΔ4/13-12-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κυρίου Κόπτση Αλεξάνδρου και θέμα:

 

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Αναλυτικά το έγγραφο:

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σε συνέχεια της με αριθμ πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα

«Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022-2023» καλούνται

οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης να υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ

ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων

από την Τρίτη 13-12-2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023

Πρόσκληση συντονιστών υποβολής σχολίων δράσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 154545/ΓΔ4/13-12-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Yh7mPvdSmLOc0HB_nhNR0-2h2BKsYRp6/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε