Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης;

Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης;

Ερώτημα που ταλαιπωρεί και προβληματίζει συναδέλφους.

Την απάντηση μας την παρέχει η εγκύκλιος των μεταθέσεων.

Στην παρούσα ανάρτηση θα αναδείξουμε τις διευκρινίσεις που έχουν αποτυπωθεί στην ως άνω εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ι:

Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 (45Α ́) που αφορά:

Το χρόνο που προσμετράται από 1η Σεπτεμβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο

καθώς και

το χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.

Δεν προσμετράται ωστόσο ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία

οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης

(Γνωμοδότηση 864/1989).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙ:

α. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και

υπηρέτησαν –το οφειλόμενο ένα έτος– εντός του ΠΥΣΔΕ σε διάφορες σχολικές μονάδες,

ΔΕΝ απαιτείται να υπηρετήσουν εκ νέου την οργανική τους θέση.

β. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης

πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι,

διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

γ. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε νέα οργανική θέση μετά από βελτίωση

θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον υπηρετήσουν -το οφειλόμενο ένα έτος- στη νέα τους οργανική θέση.

δ. Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού

θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση.

Αντιθέτως, η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΔΕ μετά από αίτησή του δεν υπολογίζεται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙΙ:

Οι περιπτώσεις αδειών που συνυπολογίζονται στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης αναφέρονται στο Μέρος Β ́, παρ. 3.1., περ. 3.1.1.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙV:

Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και

η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.

Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης; Ερώτημα που απαντήθηκε βασιζόμενοι στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο των μεταθέσεων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε