Π.Δ. 50/96 Μεταθέσεις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1pQUOAvvNgqa9PixNN3O5hkf83AEXJ4dF/view?usp=sharing

το ΠΔ 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα:

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε