Ροή διορισμών κλάδων ειδικοτήτων

Ροή διορισμών κλάδων ειδικοτήτων προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 91715/Ε1 πρόσκληση του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό.

Κατά τη ροή των διορισμών θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα

οι αιτήσεις των υποψηφίων του πίνακα Β΄ της ΕΑΕ (όλων των κλάδων),

έπειτα οι αιτήσεις των υποψηφίων των πινάκων Γ1΄ και Γ2΄ (μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αντίστοιχα) και,

τέλος, θα εξεταστούν οι αιτήσεις διορισμού των υποψηφίων από τον πίνακα Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι που κατά την ανωτέρω ροή διοριστούν στην ΕΑΕ, αποκλείονται από τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.

 

Συνακόλουθα, κατά τη ροή των διορισμών υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79 στη Γενική Εκπαίδευση,

οι αιτήσεις των υποψηφίων για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Ως προς τη ροή των μουσικών ειδικεύσεων, θα ακολουθηθεί η σειρά που αποτυπώνεται στην υπό στοιχεία 135367/Γ7/20-10-2008 υ.α. (ΦΕΚ 2279 Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 68096/Γ7/12-06-2009 (ΦΕΚ 1211 Β΄) υ.α. καθορισμού των μουσικών ειδικεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την Πράξη 33/7-7-2021 της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, με βάση την οποία η ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» θα εξεταστεί στο τέλος.

Ως εκ τούτου, η σειρά ροής των μουσικών ειδικεύσεων είναι η εξής:

 1. Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής
 2. Βιολί (κλασσικό)
 3. Βιόλα
 4. Βιολοντσέλο
 5. Κοντραμπάσο
 6. Κιθάρα κλασική
 7. Κιθάρα ηλεκτρική
 8. Μπάσο ηλεκτρικό
 9. Πιάνο
 10. Φλάουτο
 11. Κλαρινέτο
 12. Όμποε
 13. Σαξόφωνο
 14. Φαγκότο
 15. Τρομπέτα
 16. Τρομπόνι
 17. Κόρνο
 18. Τούμπα
 19. Ακορντεόν
 20. Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά-Σύγχρονα)
 21. Παραδοσιακό Βιολί

 

 1. Κανονάκι
 2. Σαντούρι
 3. Ταμπουράς
 4. Ούτι
 5. Μπουζούκι (Τρίχορδο)
 6. Μαντολίνο
 7. Λύρα Κρητική
 8. Λύρα Μακεδονίας
 9. Λύρα Πολίτικη
 10. Λύρα Δωδεκανήσου
 11. Λύρα Ποντιακή
 12. Λαούτο
 13. Παραδοσιακό Κλαρίνο
 14. Γκάιντα
 15. Ζουρνάς
 16. Νέι- Καβάλι- Παραδοσιακοί Αυλοί
 17. Κρουστά Παραδοσιακά
 18. Διεύθυνση χορωδίας
 19. Μουσική Τεχνολογία (Εφαρμογές Η/Υ)
 20. Διεύθυνση Ορχήστρας
 21. Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής

Για τον αριθμό των κενών θέσεων, που κατανέμονται με την παρούσα απόφαση, ανά περιοχή διορισμού και κατά κλάδο/ειδικότητα, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καθώς και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ελήφθησαν υπόψη οι εναπομείνασες κενές θέσεις μετά τις μεταθέσεις και τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών έτους 2022 [διατάξεις άρθρου 7 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ΄ παρ.3 του ν. 1566/1985].

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας,

με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων, που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, καθώς και

των δηλωθεισών προτιμήσεων.

 

Ροή διορισμών κλάδων ειδικοτήτων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε