Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1DX1WPHCajWCMrAuYoN6qK38c7wBXGFru/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3 (Αρ. Φύλλου 1764 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 12 Απριλίου2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε