Συνδιδασκαλία Μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού

Συνδιδασκαλία Μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού υπενθύμισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.95904/Δ2/01-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

Συνδιδασκαλία μαθημάτων

Αναφέρει το παρόν έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται συνδιδασκαλία

στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και

της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Συνδιδασκαλία Μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού υπενθύμισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.95904/Δ2/01-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

Συνδιδασκαλία μαθημάτων

που βρίσκεται ολόκληρο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1NY24uNU-QZjTXytBz7Vo_rn4xUWCocXL/view?usp=sharing

 

Το σχετικό που υπάρχει στο παρόν έγγραφο αναφέρεται στην  υπ΄αριθμ. 1614/Υ1/08-01-2020  Υπουργική απόφαση με θέμα:
Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε