Συνδιδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Συνδιδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ14/ 140291 /Δ4/10-09-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

 

Διευκρίνιση για τη συνδιδασκαλία μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια

Σχετ.:    Η με αρ. 42712/Γ2/20-03-2014 (ΦΕΚ 833 Β΄) Υπουργική Απόφαση

 

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια καθορίζεται βάσει των διατάξεων της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης. Εφόσον αθροιστικά ικανοποιούνται οι παραπάνω διατάξεις, γίνεται συνδιδασκαλία:

 

Α) σε κοινά μαθήματα ειδικότητας μεταξύ ειδικοτήτων του ίδιου Τομέα στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.,

Β)   σε κοινά μαθήματα ειδικότητας μεταξύ ειδικοτήτων του ίδιου Τομέα στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

Γ) σε κοινά μαθήματα ειδικότητας μεταξύ ειδικοτήτων του ίδιου Τομέα στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

Δ) στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας στη Γ΄ τάξη (3ετούς) και Δ΄ τάξη (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

Ε) σε κοινά μαθήματα ειδικότητας που έχουν την ίδια διδακτέα ύλη στη Γ΄ τάξη (3ετούς) και Δ΄ τάξη (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και

ΣΤ) στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», «ΑΛΓΕΒΡΑ» και «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ» στη Γ΄ τάξη (3ετούς) και Δ΄ τάξη (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

 

Τα μαθήματα, στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία, αναφέρονται αναλυτικά ανά Τομέα στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

Συνημ.: Πίνακας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

Εσωτ. Διανομή

  • Γραφείο Υφυπουργού
  • Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής
  • Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
 

1

Νέα Ελληνικά Γ Εσπερ 3
Νέα Ελληνικά Δ Εσπερ 3
 

2

Άλγεβρα Γ Εσπερ 2
Άλγεβρα Δ Εσπερ 2
 

 

3

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

Γ Εσπερ

 

1

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

Δ Εσπερ

 

1

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4
 

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις  

Γ Ημερ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
2 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
3 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 

4

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      
 

5

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Γ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Δ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
 

 

6

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις  

Γ Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις  

Δ Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 

7

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Γ Εσπερ       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Δ Εσπερ       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 

8

 

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

 

Γ Ημερ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
9 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
10 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 

11

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4
 

 

12

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Δ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
 

 

13

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ Εσπερ     ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Δ Εσπερ     ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 

 

14

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ Εσπερ       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Δ Εσπερ       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4
 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Ημερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Ημερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Δ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

 

5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
Αρχές Οικονομικής

Θεωρίας

Δ

Εσπερ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     
 

 

6

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Εσπερ

 

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ    
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Δ

Εσπερ

 

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ    
 

7

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Εσπερ

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Δ

Εσπερ

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 

8

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Εσπερ

      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Δ

Εσπερ

      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

9

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

10

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4
 

11

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Εσπερ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
Αρχές Οργάνωσης και

Διοίκησης

Δ

Εσπερ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     
 

 

12

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Εσπερ

 

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ    
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δ

Εσπερ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ    
 

 

13

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Εσπερ

 

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δ

Εσπερ

 

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 

14

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Γ

Εσπερ

 

      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δ

Εσπερ

      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου Γ

Ημερ

 

2Θ+2Ε

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
16 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου Δ

Εσπερ

 

2Θ+2Ε

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
17 Λογιστικές Εφαρμογές Γ

Ημερ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
18 Λογιστικές Εφαρμογές Γ

Εσπερ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
19 Επικοινωνία και Δημόσιες

Σχέσεις

Γ

Ημερ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 
20 Επικοινωνία και Δημόσιες

Σχέσεις

Γ

Εσπερ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 
 

21

Εφαρμογές Marketing Γ

Εσπερ

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
Εφαρμογές Marketing Δ

Εσπερ

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
 

 

 

1

 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

Γ Εσπερ

 

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

Δ Εσπερ

 

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

 

 

2

 

Οικοδομική

 

Γ Εσπερ

 

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Οικοδομική

 

Δ Εσπερ

 

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6
 

1

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Ημερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
 

2

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
 

3

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Δ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
 

4

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ          
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Δ

Εσπερ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ          
 

5

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ        
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Δ

Εσπερ

  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ        
 

6

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ      
Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Δ

Εσπερ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

     
 

 

7

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

 

      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Δ

Εσπερ

 

      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
 

 

 

8

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

 

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  
 

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

Δ

Εσπερ

 

         

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6
 

9

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Γ

Εσπερ

          ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Δ

Εσπερ

          ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
 

10

 

Τεχνολογία Υλικών

 

Γ

Ημερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

 

11

 

Τεχνολογία Υλικών

 

Γ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

 

12

 

Τεχνολογία Υλικών

 

Δ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

 

13

Τεχνολογία Υλικών Γ

Εσπερ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ          
Τεχνολογία Υλικών Δ

Εσπερ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ          
 

14

Τεχνολογία Υλικών Γ

Εσπερ

  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ        
Τεχνολογία Υλικών Δ

Εσπερ

  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ        
 

 

15

 

Τεχνολογία Υλικών

Γ

Εσπερ

 

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ      
 

Τεχνολογία Υλικών

Δ

Εσπερ

 

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ      
 

 

 

16

 

Τεχνολογία Υλικών

Γ

Εσπερ

 

      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
 

 

Τεχνολογία Υλικών

 

Δ

Εσπερ

 

 

       

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6
 

17

Τεχνολογία Υλικών Γ

Εσπερ

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
Τεχνολογία Υλικών Δ

Εσπερ

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
 

18

Τεχνολογία Υλικών Γ

Εσπερ

          ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
Τεχνολογία Υλικών Δ

Εσπερ

          ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
 

 

19

Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα Γ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα Δ

Εσπερ

 

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
 

 

20

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Γ

Εσπερ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ      
Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Δ

Εσπερ

 

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ      
 

 

21

 

Ψηφιακή Σχεδίαση

Γ

Εσπερ

 

      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
 

Ψηφιακή Σχεδίαση

Δ

Εσπερ

 

      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
 

 

22

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού

Προϊόντος

Γ

Εσπερ

 

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού

Προϊόντος

Δ

Εσπερ

 

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
 

 

 

23

Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος Γ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

        ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
 

Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος

 

Δ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

         

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ2
 

 

1

 

Ψηφιακά Συστήματα

Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 

Ψηφιακά Συστήματα

Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 

 

2

 

Δίκτυα Υπολογιστών

Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 

Δίκτυα Υπολογιστών

Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 

 

3

 

Ηλεκτροτεχνία 2

Γ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 

Ηλεκτροτεχνία 2

Δ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 

 

4

 

Ηλεκτρικές Μηχανές

Γ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 

Ηλεκτρικές Μηχανές

Δ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 

 

5

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 

 

 

6

 

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας

– Ηλεκτρικών Μηχανών

 

Γ

Εσπερ

 

   

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας

– Ηλεκτρικών Μηχανών

Δ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5
 

 

1

 

 

Στοιχεία Μηχανών

 

 

Γ Ημερ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

 

2

 

 

Στοιχεία Μηχανών

 

Γ

Εσπερ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

 

3

 

 

Στοιχεία Μηχανών

 

Δ

Εσπερ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

 

 

4

 

Στοιχεία Μηχανών

Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

       
 

Στοιχεία Μηχανών

Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

       
 

 

 

 

5

 

Στοιχεία Μηχανών

 

Γ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

 

Στοιχεία Μηχανών

 

Δ

Εσπερ

 

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

 

 

 

6

 

Στοιχεία Μηχανών

 

Γ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
 

Στοιχεία Μηχανών

 

Δ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5
 

 

7

 

Στοιχεία Μηχανών

Γ

Εσπερ

 

      ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Στοιχεία Μηχανών Δ

Εσπερ

      ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 

8

Στοιχεία Μηχανών Γ

Εσπερ

         
Στοιχεία Μηχανών Δ

Εσπερ

         
 

9

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών

Θερμάνσεων

 

Γ Ημερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

10

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών

Θερμάνσεων

 

Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

11

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών

Θερμάνσεων

 

Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

 

 

12

 

Στοιχεία Σχεδιασμού

Κεντρικών Θερμάνσεων

 

Γ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

       
 

Στοιχεία Σχεδιασμού

Κεντρικών Θερμάνσεων

 

Δ

Εσπερ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

       
 

 

 

13

 

Στοιχεία Σχεδιασμού

Κεντρικών Θερμάνσεων

 

Γ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     
 

Στοιχεία Σχεδιασμού

Κεντρικών Θερμάνσεων

 

Δ

Εσπερ

 

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

     

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΩΡ ΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5
 

 

 

14

 

Στοιχεία Ψύξης- Κλιματισμού

 

Γ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
 

Στοιχεία Ψύξης- Κλιματισμού

 

Δ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
 

 

 

 

15

Συστήματα Ελέγχου,

Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και

Κλιματισμού

 

Γ

Εσπερ

 

1Θ+

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
Συστήματα Ελέγχου,

Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

 

Δ

Εσπερ

 

1Θ+

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
 

 

 

16

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού  

Γ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού  

Δ

Εσπερ

 

    ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   
 

17

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Γ

Εσπερ

      ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Δ

Εσπερ

      ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 

18

Κινητήρες Αεροσκαφών Γ

Εσπερ

        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών Δ

Εσπερ

        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 

 

19

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών Γ

Εσπερ

 

        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών Δ

Εσπερ

        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ2
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ Ημερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
2 Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 

4

Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Προγραμματισμός Υπολογιστών Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 

5

Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Προγραμματισμός Υπολογιστών Δ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
6 Δίκτυα Υπολογιστών Γ Ημερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
7 Δίκτυα Υπολογιστών Γ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
8 Δίκτυα Υπολογιστών Δ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 

9

Δίκτυα Υπολογιστών Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Δίκτυα Υπολογιστών Δ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 

10

Δίκτυα Υπολογιστών Γ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Δίκτυα Υπολογιστών Δ Εσπερ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 

 

11

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο) Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

Δ Εσπερ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

 

12

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο) Γ Εσπερ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

Δ Εσπερ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

1

 

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ

 

Γ

Ημερ

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

2

 

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ

 

Γ

Εσπερ

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

3

 

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ

 

Δ

Εσπερ

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

4

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
 

 

 

 

5

 

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ

 

Γ

Εσπερ

 

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ

 

Δ

Εσπερ

 

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

 

6

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

 

7

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

 

      ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

 

      ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

8

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

        ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ        
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

        ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ        
 

 

 

9

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
 

10

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

            ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

            ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    
 

11

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

              ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

              ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
 

12

Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Γ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ Δ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 

 

13

 

 

Υγιεινή

 

Γ

Ημερ

 

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

14

 

Υγιεινή

 

Γ

Εσπερ

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

15

 

 

Υγιεινή

 

Δ

Εσπερ

 

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

 

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

16

Υγιεινή Γ

Εσπερ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
Υγιεινή Δ

Εσπερ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
 

 

 

 

17

 

Υγιεινή

 

Γ

Εσπερ

 

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

Υγιεινή

 

Δ

Εσπερ

 

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

 

 

18

 

Υγιεινή

Γ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

Υγιεινή

Δ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

 

 

19

 

Υγιεινή

Γ

Εσπερ

 

      ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         
 

Υγιεινή

Δ

Εσπερ

 

      ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         
 

20

Υγιεινή Γ

Εσπερ

        ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ        
Υγιεινή Δ

Εσπερ

        ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ        
 

 

 

21

 

Υγιεινή

Γ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
 

Υγιεινή

 

Δ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

22

Υγιεινή Γ

Εσπερ

            ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    
Υγιεινή Δ

Εσπερ

            ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    
 

23

Υγιεινή Γ

Εσπερ

              ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Υγιεινή Δ

Εσπερ

              ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
 

24

Υγιεινή Γ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Υγιεινή Δ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 

 

25

Χειρουργική- Τεχνική

Χειρουργείου

Γ

Εσπερ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
Χειρουργική- Τεχνική

Χειρουργείου

Δ

Εσπερ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                
 

 

 

 

26

 

Ανοσολογία

 

Γ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

Ανοσολογία

 

Δ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

 

 

 

27

 

Κλινική Βιοχημεία

 

Γ

Εσπερ

 

1Θ+4Ε

  ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             
 

 

Κλινική Βιοχημεία

 

 

Δ

Εσπερ

 

 

1Θ+4Ε

   

ΒΟΗΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

             

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

 

 

28

Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας  

Γ

Εσπερ

 

     

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας  

Δ

Εσπερ

 

     

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

 

 

29

Μουσικοκινητική Αγωγή Γ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

Μουσικοκινητική Αγωγή

 

Δ

Εσπερ

 

     

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

 

 

30

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας  

Γ

Εσπερ

 

     

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας Δ

Εσπερ

 

    ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

           
 

 

 

31

 

Πρακτική

Φυσικοθεραπεία

 

Γ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

       

ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         
Πρακτική

Φυσικοθεραπεία

Δ

Εσπερ

 

1Θ+2Ε

      ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

         
 

 

 

 

32

 

Ακτινοπροστασία

Γ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
 

 

Ακτινοπροστασία

 

 

Δ

Εσπερ

 

 

           

ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9
 

 

 

33

Δεοντολογία Επαγγέλματος Γ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
Δεοντολογία Επαγγέλματος Δ

Εσπερ

 

          ΒΟΗΘΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     
 

 

 

34

Συνταγολόγια- Νομοθεσία-

Βιβλία

Φαρμακείου

 

Γ

Εσπερ

 

             

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

   
Συνταγολόγια- Νομοθεσία-

Βιβλία

Φαρμακείου

 

Δ

Εσπερ

 

             

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

   
 

 

 

35

 

Μακιγιάζ

 

Γ

Εσπερ

 

               

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 
 

Μακιγιάζ

 

Δ

Εσπερ

 

               

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 
 

 

 

 

36

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού

Κεφαλής – Τοξικολογία-

Δερματολογία

 

Γ

Εσπερ

 

 

                 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού

Κεφαλής – Τοξικολογία-

Δερματολογία

 

Δ

Εσπερ

 

 

                 

ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

37

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα Γ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Καλλιτεχνικά Χτενίσματα Δ

Εσπερ

                ΚΟΜΜΩΤΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Συνδιδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ14/ 140291 /Δ4/10-09-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

 

Διευκρίνιση για τη συνδιδασκαλία μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1v5fNnxfO8DpmWmNNtm4zyZtqm4IIuGHt/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε