Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ ΣΣΑΣ Οικονομικό

ΣΜΥΑ, ΣΣΑΣ Οικονομικό τροποποίηση συντελεστών βαρύτητας

Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ, ΣΣΑΣ Οικονομικό, τροποποιήθηκαν. Οι Συντελεστές βαρύτητας των στρατιωτικών σχολών ΣΜΥΑ και ΣΣΑΣ Οικονομικό τροποποίηθηκαν με νέα υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η νέα υπ΄αριθμ.Φ.253.1/64524 (Αρ. Φύλλου 2664 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 31 Μαΐου 2022)  υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής.» (Β’ 2281) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Τροποποιούνται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

1.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και στο

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Σχολή (ΣΜΥΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συντελεστές Βαρύτητας 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 25%

Φυσική: 20%

Χημεία: 25%

Μαθηματικά: 30%

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συντελεστές Βαρύτητας 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 25%

Φυσική: 20%

Χημεία: 25%

Μαθηματικά: 30%

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συντελεστές Βαρύτητας 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 25%

Πληροφορική: 25%

Οικονομία: 20%

Μαθηματικά: 30%

 

Σχολή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Συντελεστές Βαρύτητας 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 25%

Πληροφορική: 20%

Οικονομία: 30%

Μαθηματικά: 25%

 

Όλο το φύλλο της Κυβέρνησης στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11VkCJcRc4ajcJPZSuQnkBSc5cTGMvqQI/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε