Συντελεστές Βαρύτητας – Υπολογισμός μορίων Υποψηφίων από ΓΕΛ

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1jJXIUOuXk1qtKHJyEJDt0XQpaJPqhdEC/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.251/ 43712 /Α5/ 14 – 4 – 2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 643) με θέμα:

«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε