Συντονισμός Εξεταστέας ύλης ΕΠΑΛ

Συντονισμός Εξεταστέας ύλης ΕΠΑΛ ζητά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ4/2433/ΓΔ4/11 – 01- 2023 έγγραφό του και έχοντα ως θέμα:

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. στις προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023

Το έγγραφο:

ΣΧΕΤ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών/τριών

των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023,

των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και

των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για τις προαγωγικές εξετάσεις 2023,

στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη, όπως έχει καθοριστεί με τις υπό στοιχεία Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (Β΄ 4820), Φ4/129177/ΓΔ4/20-10-2022 (Β΄ 5503), Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (Β΄ 13), 135504/Δ3/01-11-2022 (Β΄ 5636) και 140340/Δ3/11-11-2022 (Β΄ 5865) Υ.Α. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη των μαθημάτων.
  • Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικοί
  • Oι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  •  Oι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης καλούνται να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.

Συντονισμός Εξεταστέας ύλης ΕΠΑΛ ζητά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ4/2433/ΓΔ4/11 – 01- 2023 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ahRAnoM87bZUAkg8GG1XqJDQchZV73js/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε