Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων ΓΕΛ ΕΠΑΛ

Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων ΓΕΛ ΕΠΑΛ ζητήθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 149174/ΓΔ4/01-12-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις

Ολόκληρο το έγγραφο:

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 101173/Δ2/17-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4450)

Για την πορεία της διδασκαλίας των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2022- 23 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες.

Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

 

Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων ΓΕΛ ΕΠΑΛ ζητήθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 149174/ΓΔ4/01-12-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1C_Ldb8ZS6PEpsJZLEJuXra4MS9TcEoHN/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε