Τομείς Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2022-2023

Τομείς Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ20/76562/Δ4 Υπουργική Απόφαση της  22ας Ιουνίου 2022 που δημοσιεύθηκε στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ με Αρ. Φύλλου 3201 και έχοντας θέμα:

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

Η υπουργική απόφαση αναφέρει αναλυτικά ανά:

Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ αυτών

Τους τομείς που θα λειτουργήσουν στη Β Τάξη καθώς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη Γ Τάξη.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1909SfoFYyWc4NY2-ABcAyQ2x3YoJ-kx1/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε