Τοποθέτηση στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Τοποθέτηση στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ του συνέδρου Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου

Το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ πραγματοποιήθηκε από 1ης Ιουλίου έως 4ης Ιουλίου 2022 στην Αθήνα.

Το σύνολο των συνέδρων ήταν τριακόσιοι ένας.

Ως σύνεδρος στην τοποθέτησή μου ανέδειξα:

Την προσπάθεια μείωσης των διακοπών και δη των θερινών διακοπών

Την υποχρέωση της πολιτείας να αυξήσει την ωριαία αντιμισθία των υπερωριών των εκπαιδευτικών.

Τις έως 120 ώρες υπερωρίες ανά εργαζόμενο (αποσπασμένου εκπαιδευτικού και διοικητικού) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΑΙΘ), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός εξαμήνου

Την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνήσει για την αύξηση των οδοιπορικών των εκπαιδευτικών

Την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνήσει και να στηρίξει τον εκπαιδευτικό οικονομικά.

Η ανάδειξη των δύο μέτρων και δύο σταθμών που ακολουθεί αριστουργηματικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΑΙΘ) . Δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι η εκπόνηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΑΙΘ) για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, για την πρόσθετη και ενισχυτική διδασκαλία και άρα χρηματοδοτούμενα χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε πώς κατανέμονται αυτά τα ποσά ενώ για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν τα προγράμματα αυτά δεν τους αντιστοιχεί κανένα μερίδιο.

Η πρόταση για στήριξη εκ μέρους του νέου ΔΣ της ΟΛΜΕ των δίκαιων και ουσιαστικών προτάσεων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών.

 

Τοποθέτηση στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ του συνέδρου Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου μπορείτε να την παρακολουθήσετε παρακάτω.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε