Τοποθετημένοι με θητεία ΠΕΙΣ – ΠΣ

Τοποθετημένοι με θητεία ΠΕΙΣ – ΠΣ ανακοινώθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η ανάρτηση της Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αναφέρει τα εξής:

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις

Αναρτώνται οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες τοποθετημένων και με τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ

μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις, σύμφωνα με την πράξη 14/ΔΕΠΠΣ/16-8-22.

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις

και ΕΔΩ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής,

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.

(Για τις αρμοδιότητες της ΔΕΠΠΣ ισχύει το άρθρο 14 του Ν.4692 /2020, ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020  όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 του άρθρου 177 και την περ. Α του άρθρου 244 ΤΟΥ Ν. 4823/21, ΦΕΚ-136 Α/3-8-21)

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος Γεώργιος Τόμπρας του Σπυρίδωνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Αικατερίνη Κλωνάρη του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Ζωή Γείτονα του Χρήστου
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Ανδρονίκη Χαριτωνίδου του Αναστασίου
Μέλος Δ.Ε.Π. Σοφία Λαμπροπούλου του Σπήλιου
Αναπληρωτής Ανδρέας Μπρούζος του Δημητρίου
Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Ζωή Κρόκου του Κωνσταντίνου
Αναπληρωτής Ματθαίος Πατρινόπουλος του Αναργύρου
Σ.Ε.Ε.Δ.Ε. Ελευθέριος Μαστορίδης του Σπυρίδωνος
Αναπληρωτής Χριστίνα Παπαζήση του Γεωργίου
Δ/ντής ή Εκ/κός Πρότυπου Σχολείου Δημήτριος Διαμαντίδης του Ιωάννη
Αναπληρωτής Ζήσης Λυγάτσικας του Βασιλείου
Δ/ντής ή Εκ/κός Πειραματικού Σχολείου Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου
Αναπληρωτής Μαρία Μπιμπούδη του Ιωάννη

Γραμματεία

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γραμματέας Φωτεινή Ηρωδιάδη του Ιωάννη

 

Τοποθετημένοι με θητεία ΠΕΙΣ – ΠΣ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε