Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Δομικών

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Δομικών Έργων προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΒΙΒΛΙΑ:

1)  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, Β’ τάξη 1ου Κύκλου, Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

 • Σχέδιο Τεχνικών έργων (Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά), 2ος Κύκλος Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

3)  Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων, Ιδρ. Ευγενίδου

 

Συγγραφείς:.

 1. Κωνσταντινίδης Α.
 2. Τζαλαβρά Π., Βαλασσόπουλος Δ.
 3. Γιώτη Ε.Α., Καμάρα Κ.

 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Το πρώτο τετράμηνο θα διδαχθεί το Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού από το ομώνυμο βιβλίο των ΤΕΕ, Β’ τάξη 1ου Κύκλου, Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ.

 

Κεφάλαιο Ι

Από το Κεφάλαιο III έως και την ενότητα «Σχεδίαση Συνεχούς Δοκού».

Από το Κεφάλαιο IV έως και την ενότητα «Τυποποίηση Ορθογωνικών Υποστυλωμάτων».

Από το Κεφάλαιο V έως και την ενότητα «Ξυλότυπος και Τομή κεντρικών Πέδιλων και Συνδετήριας Δοκού» και η ενότητα « Ξυλότυπος Θεμελίωσης» .

 

Το δεύτερο τετράμηνο θα διδαχθεί το Σχέδιο Έργων Υποδομής από τα βιβλία:

 • Σχέδιο Τεχνικών έργων  (Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά),  ΤΕΕ,  2ος  Κύκλος  –  Τομέα  Κατασκευών  (Π. Τζαλαβρά, Δ. Βαλασσόπουλος)

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 5 (εκτός ενότητας 5.4: Κατασκευή Όνυχα)

Κεφάλαιο 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) και

Κεφάλαιο 8 (8.1, 8.2)

 • Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, Ιδρ. Ευγενίδου, (Ε. Γιώτη, Κ. Καμάρα) Πίνακες 1-9.

 

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ:

 1. Οργάνωση Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Β’ Τάξη 1ου Κύκλου Κτιριακών Έργων ΤΕΕ
 2. 2.  Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις, 2ος Κύκλος Ειδ. Κτιριακών Έργων ΤΕΕ Συγγραφείς:. 1. Παντουβάκης Μ.Π.
 3. Παντουβάκης Μ.Π., Λαζάρου I.

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Εξεταστέα ύλη μόνο όσα αναφέρονται παρακάτω

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 1:

Κεφ. 1. Γενική αναφορά στα έργα – Η έννοια του Εργοταξίου

 • Ορισμός εργοταξίου –παραδείγματα εργοταξίων
 • Διάκριση εργοταξίων σύμφωνα με τα έργα που εκτελούνται σε αυτά – παραδείγματα
  • Οικοδομικά εργοτάξια
  • Εργοτάξια οδοποιίας
  • Υδραυλικά εργοτάξια
  • Λιμενικά εργοτάξια

Κεφ. 2. Εγκαταστάσεις εργοταξίου

 • Γραφεία
 • Αποθήκες υλικών και ανταλλακτικών –έως και “Φατνώματα” (υποενότητα σελ.55)

Κεφ. 3. Μηχανήματα

3.1.    Εισαγωγή

Κεφ. 4. Προσωπικό

 • Ειδικότητες που αποτελούν το προσωπικό του εργοταξίου
  • Ο εργοταξιάρχης
  • Το τεχνικό προσωπικό
  • Το διοικητικό προσωπικό
  • Ο επιβλέποντας του έργου
 • Οργανόγραμμα

Κεφ. 5 Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων

 • Ιδιωτικά έργα
 • Δημόσια έργα
  • Ορολογία
  • Κατηγορίες δημοσίων έργων
 • Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων
 • Τεύχη δημοπράτησης

5.4.3.    Προϋπολογισμός

Κεφ. 6 Διακήρυξη

6.1.    Ορισμός

Κεφ. 7 Δημοπρασία

 • Γενικά
  • Κριτήρια επιλογής
  • Οι προσφορές

7.3.3.    Η διαδικασία της δημοπρασίας –έως και “Σύμβαση” (υποενότητα σελ. 164)

7.4.    Αποτέλεσμα δημοπρασίας

 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 2

Κεφ. 1 Προμετρήσεις

 • Γενική έννοια των προμετρήσεων, παραδείγματα. Διαφορά προμέτρησης – επιμέτρησης
 • Προμετρήσεις βασικών οικοδομικών εργασιών: μόνο τις υποενότητες: Βασικές οικοδομικές εργασίες”, “Μονάδες μέτρησης βασικών οικοδομικών εργασιών”, “Η διαδικασία της προμέτρησης”, “Μέτρηση από τα σχέδια του μηχανικού”

Κεφ. 2 Προϋπολογισμός

2.1.     Γενική έννοια προϋπολογισμού –έως και “Κατηγορίες Α.Τ.Ο.Ε.” (υποενότητα σελ. 79)

Κεφ. 3. Έκδοση οικοδομικής άδειας

 • Έννοια της οικοδομικής άδειας και αναγκαιότητα έκδοσής της
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται οικοδομική άδεια

Κεφ. 4. Προγραμματισμός Έργου

 • Τι είναι προγραμματισμός έργου;

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Δομικών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε