Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

 

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ:

«Τεχνολογία Εκτυπώσεων», Β΄ τάξη Α΄ Kύκλου ΤΕΕ, Γραφικές Τέχνες

Συγγραφείς: Δ. Μπιτζένης, Ο. Απέργη

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες Παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 1ο: Ιστορική εξέλιξη της γραπτής     επικοινωνίας     μέχρι     τον

Γουτεμβέργιο

Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά.
Κεφάλαιο 2ο: Ο Γουτεμβέργιος και η

τυπογραφία

Να διδαχθεί στο σύνολό του. Έμφαση στη σημασία του έργου

του Γουτεμβέργιου.

Κεφάλαιο 3ο: Η τυπογραφία Να διδαχθεί στο σύνολό του. Το 3.4.2. να διδαχθεί συνοπτικά.
Κεφάλαιο 4ο: Η επιπεδοτυπία Να διδαχθεί στο σύνολό του. Το 4.2 να διδαχθεί συνοπτικά.

 

Κεφάλαιο 5ο: Η μεταξοτυπία Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 6ο: Η βαθυτυπία Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 7ο: Η φλεξογραφία Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 8ο: Τα στάδια παραγωγής

του εντύπου

Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 9ο: Η φωτοαναπαραγωγή Να διδαχθεί στο σύνολό του. Το 9.3.2. να διδαχθεί συνοπτικά,

με έμφαση στις υπό κατάργηση τεχνολογίες.

Κεφάλαιο 10ο: Τα πρότυπα Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 11ο:  Χαρτί  εκτύπωσης  &

τυπογραφικό φύλλο

Να διδαχθεί στο σύνολό του. Έμφαση στο 11.2.
Κεφάλαιο 12ο: Μοντάζ Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο 13ο: Η αποπεράτωση Να διδαχθεί στο σύνολό του.
Κεφάλαιο           14ο: Η                 καλλιτεχνική

βιβλιοδεσία

Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά.
Κεφάλαιο 15ο: Η κυτιοποιία Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

 1. . ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

 

ΒΙΒΛΙΟ:

«Σχέδιο Κοσμηματοποιίας», Α΄ τάξη 2ου κύκλου ΤΕΕ, Αργυροχρυσοχοΐα

Συγγραφέας: Γ. Βόγλη, Ντ. Πουαρέ, (ISBN 960-06-1205-6)

 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 1ο: Τύποι κοσμημάτων
Σχεδίαση ζεύγος σκουλαρικιών διαφορετικών τύπων:

κρεμαστό από σύρμα, κρεμαστό με σημείο στήριξης ” καρφί “, καθιστό με κλιπ, καθιστό με “καρφί “,

καθιστό με βίδα κ.τ.λ.

Σχεδίαση γυναικείων δακτυλιδιών διαφορετικών τύπων:

Βέρα, μονόπετρο, σειρέ, σεβαλιέ.

Σχεδίαση διαφόρων τύπων καρφίτσας, πόρπης, περόνης
Κεφάλαιο 2ο: Σχεδίαση (σετ) κοσμημάτων (σε κλίμακες 1:1 και 2:1)
Με πέτρα και συγκεκριμένη επεξεργασία μετάλλου
Με σύνθεση γεωμετρικών στερεών
Με σύνθεση διαφορετικών υλικών
Με διαφορετική μορφή υλικών
Κεφάλαιο 3ο: Κοσμήματα εμπνευσμένα από ιστορικές περιόδους
Αρχαϊκή Περίοδος
Βυζαντινή Περίοδος
Νεοελληνική Περίοδος
Κεφάλαιο 4ο: Κόσμημα-Σύμβολο
Σχεδιασμός σετ κοσμημάτων με δεδομένο θέμα κάποια αφηρημένη έννοια
Κεφάλαιο 5ο: Αντικείμενο-Κόσμημα (με ορισμένη χρήση)
Σχεδίαση κουμπιού ενδύματος
Σχεδίαση κοσμήματος για τα μαλλιά
Κεφάλαιο 6ο: Ανδρικά κοσμήματα
Σχεδίαση (σετ) ανδρικών κοσμημάτων μανικετόκουμπα, ανδρικό δακτυλίδι, γραβατοπίαστρα
Σχεδίαση (σετ) συνόλου ανδρικών κοσμημάτων, περιδέραιο- περικάρπιο-αγκράφα ζώνης
Κεφάλαιο 7ο: Μοντέρνο και σύγχρονο κόσμημα
Σχεδίαση (σετ) συνόλου μοντέρνων κοσμημάτων

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

 1. . ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΒΙΒΛΙΟ:

«Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Α΄ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ, Συντήρηση Έργων τέχνης- Αποκατάσταση)

Συγγραφείς: Μαρμαράς Ε., Ράπτη Σ., Σταματίου Ε. (ISBN 978-960-06-2953-8)

  

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Κεφάλαιο 2ο: Προσπάθειες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κεφάλαιο 3ο: Ταξινόμηση πολιτιστικών αγαθών και μέτρα προστασίας τους.
Κεφάλαιο 4ο: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.
Κεφάλαιο 5ο: Η διεθνής εμπειρία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κεφάλαιο 6ο: Η ελληνική εμπειρία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κεφάλαιο 7ο: Επεμβάσεις συντήρησης και νέες χρήσεις σε ιστορικά σύνολα και μνημεία.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

 1. . ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΒΙΒΛΙΟ:

«Διακοσμητική Σύνθεση – Μακέτα», Α’ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Συγγραφείς: Α. Θεοδωρίδου, Α. Κυριακίδου, Π. Σύρμογλου

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2ο: Επαγγελματικοί χώροι
Κεφάλαιο 3ο: Εξωτερικός επαγγελματικός χώρος
Κεφάλαιο 4ο: Μακέτα
Κεφάλαιο 5ο: Ασκήσεις

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Θεωρητικό μέρος)

 

 

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ:

1.«Τεχνολογία Υφάσματος – Υφασματολογία», Α’ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ, Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης,

2.«Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής», 2ος Κύκλος TEE, Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, Συγγραφείς:

 1. Α. Γινοπούλου, Ρ. Τούντη, Ν. Παπαδίας (ISBN 978-960-06-3143 2)
 2. Ε. Ευγενιάδη, Ι. Βαμβακιά (ISBN 978-960-06-3140-1)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Βιβλίο 1: «Τεχνολογία Υφάσματος – Υφασματολογία»
Κεφάλαια / Ενότητες Παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να δοθεί έμφαση στην ταξινόμηση των υφασμάτων ανάλογα με την τεχνική κατασκευής τους.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

 Κεφάλαιο 2ο: Τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να δοθεί έμφαση στις φάσεις που περιλαμβάνει η τεχνολογική προετοιμασία των νημάτων για την ύφανση.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 3ο: Υφαντά υφάσματα Να διδαχθεί ολόκληρο το κεφάλαιο. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενότητα 3.3 “Ανάλυση υφάσματος-Τεχνικά χαρακτηριστικά”.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 4ο: Πλεκτά υφάσματα Να διδαχθεί ολόκληρο το κεφάλαιο. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενότητα 4.2 “Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των πλεκτών”.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 5ο: Μη υφάνσιμα Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 8ο: Ετικέτες και σήματα Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να συγκεντρώσουν οι μαθητές διάφορες ετικέτες ενδυμάτων και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα που έχουν και τη σημασία τους.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9ο: Εμπορικές ονομασίες ινών και υφασμάτων Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να δημιουργήσουν οι μαθητές ένα δειγματολόγιο υφασμάτων αναφέροντας τις εμπορικές τους ονομασίες.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Βιβλίο 2:«Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής»
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση Να διδαχθούν οι υποενότητες:

1.1  Τι είναι η τεχνική ανάλυση

1.2      Ο ρόλος των υφασμάτων στην παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων

1.3  Η χρήση των δεύτερων υλών και των αξεσουάρ

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 2ο: Προδιαγραφές για την κατασκευή ενδυμάτων Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο εκτός των υποενοτήτων 2.1 και

2.1.1.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 3ο: Τεχνική απεικόνιση των προδιαγραφών κατασκευής ενδύματος Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποενότητες:

3.3  Είδη υφασμάτων και χρήση τους

3.4  Αναγνώριση και ερμηνεία τεχνικών αναλύσεων ενδυμάτων

 

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 4ο: Μόδα και χρηστικότητα υφάσματος. Να διδαχθεί το κεφάλαιο συνοπτικά. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενότητα 4.5 “Χρηστικότητα υφάσματος- ενδύματος”.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 5ο: Οργάνωση συλλογής Να διδαχθεί ολόκληρο το κεφάλαιο.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 6ο: Προβολή συλλογής και αποφάσεις παραγωγής Να διδαχθεί ολόκληρο το κεφάλαιο.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις και οι εργασίες του κεφαλαίου.

 

 

 1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΒΙΒΛΙO:

«Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων-Ενδυμάτων», 2ος Κύκλος TEE, Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης

Συγγραφείς:

Μ. Μπαμπά, Μ. Μανωλάκη, Α. Τσουτσαίος (ISBN 978- 960-06-3136-4)

  

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Βιβλίο 1: Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων-Ενδυμάτων,
Κεφάλαια / Ενότητες
Κεφάλαιο 1ο: Ποιότητα: Ορισμός κι σημασία ποιοτικού ελέγχου
Κεφάλαιο 2ο: Δομικά χαρακτηριστικά υφασμάτων
Κεφάλαιο 3ο: Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες υφασμάτων
Κεφάλαιο 4ο: Χημικές ιδιότητες υφασμάτων
Κεφάλαιο 6ο: Έλεγχος ποιότητας- απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου
Κεφάλαιο 7ο: Φορείς ελέγχου ποιότητας

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 4. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΟ:

«Τεχνολογία Ξύλου–Μετρήσεις» Α΄ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ, σελ. 13-164, (κεφ. 1-19)

Συγγραφείς: Γ. Μαντάνης, Γ. Νταλός, Ι. Παπαδόπουλος (ISBN 978-960-06-2971-2)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή. Το Ξύλο ως βασική πρώτη ύλη της επιπλοποιίας
Κεφάλαιο 2ο: Ιδιότητες του ξύλου (φυσικές, μηχανικές, θερμικές, κλπ.)
Κεφάλαιο 3ο: Σφάλματα του ξύλου
Κεφάλαιο 4ο: Εχθροί του ξύλου
Κεφάλαιο 5ο: Ονοματολογία – εμπορία – αναγνώριση ειδών ξύλου και προϊόντων ξύλου.
Κεφάλαιο 6ο: Πυκνότητα -υγροσκοπικότητα του ξύλου. Ρίκνωση και διόγκωση.
Κεφάλαιο 7ο: Παραγωγή πριστής ξυλείας
Κεφάλαιο 8ο: Ξήρανση ξυλείας. Φυσική – Τεχνητή ξήρανση ξύλου. Αποθήκευση
 Κεφάλαιο 9ο: Προστασία του ξύλου. Εμποτισμός με συντηρητικά
Κεφάλαιο 10ο: Ξυλόφυλλα -αντικολλητά
Κεφάλαιο 11ο: Μοριοσανίδες – ινοσανίδες
Κεφάλαιο 12ο: Επικολλητή ξυλεία
Κεφάλαιο 13ο: Οικονομικός τομέας ξύλου και επίπλου
Κεφάλαιο 14ο: Υπολογισμός υλικών ξυλοκατασκευών.
Κεφάλαιο 15ο: Χρόνος εργασίας. Κόστος χρόνου εργασίας. Χρονικές μελέτες
Κεφάλαιο 16ο: Δαπάνες απασχόλησης μηχανημάτων.
Κεφάλαιο 17ο: Κοστολόγηση της παραγωγής
Κεφάλαιο 18ο: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου
Κεφάλαιο 19ο: Μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων

 1. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

«Γραμμικό Σχέδιο» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, σελ. 13 – 139 (κεφ. 2 – 10)

Συγγραφείς: Α. Μονεμβασίτου, Γ. Παυλίδης, Α. Παυλίδου (ISBN 978-960-06-2438-0)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 2ο: Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης.
Κεφάλαιο 3ο: Οργάνωση – παρουσίαση πίνακα.
Κεφάλαιο 4ο: Γραμμές.
Κεφάλαιο 5ο: Γράμματα και αριθμοί.
Κεφάλαιο 6ο: Γεωμετρικές Κατασκευές.
Κεφάλαιο 7ο: Κλίμακα σχεδίασης.
Κεφάλαιο 8ο: Διαστασιολόγηση.
Κεφάλαιο 9ο: Προβολές.
Κεφάλαιο 10ο: Προβολές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο.

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Εφαρμοσμένων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε