Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
  2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 (Θεωρητικό μέρος)
  4. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Θεωρητικό μέρος)

 

 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  2

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2.  . ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1212/τ.Β’/30-6-2008.

 

4. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου», όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1212/τ.Β’/30-6-2008.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ (Θεωρητικό μέρος)

  

1.  ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ( Θεωρητικό μέρος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΑ:

Επικοινωνίες και Δίκτυα – ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤ., ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., κ.ά.

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης – ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών – ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ., ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜ.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ορισμός, Σύντομη ιστορική αναδρομή

1.1.1  Πεδία εφαρμογής των τηλεπικοινωνιών

–  Τηλεφωνία (σταθερή, κινητή)

–  Τηλεομοιοτυπία

–  Ραδιοφωνία

–  Τηλεόραση

–  Teletext

–  Ραδιοεπικοινωνία μεταξύ πολιτών (CB, PMR)

–  Ναυτιλία (Ραδιοφάροι)

–  Αεροπλοΐα

–  Ραντάρ

–  Δορυφορικές επικοινωνίες

–  Internet

–  Δορυφορικός εντοπισμός θέσης (GPS)

–  Τηλεμετρία

–  Μετεωρολογία

–  Τηλεματική

–  Ραδιοερασιτεχνισμός

1.1.2 Ενοποιημένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

–  Η ανάγκη δημιουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων

–   Ενοποιημένα δίκτυα τηλεφωνίας, υπολογιστών κ.λπ.

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.1, 1.2)

1.2  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

1.2.1  Ορισμός του σήματος

1.2.2  Διάκριση σημάτων

–  Αναλογικά / Ψηφιακά

–  Περιοδικά / Μη περιοδικά

1.2.3  Η μονάδα Ντεσιμπέλ (dB – dBm)

1.2.4  Απεικόνιση σημάτων

–  Στο πεδίο του χρόνου

–  Στο πεδίο της συχνότητας

–  Εύρος ζώνης διέλευσης συχνοτήτων

1.2.5 Είδη και πηγές τηλεπικοινωνιακών σημάτων

–  Ήχος

–  Εικόνα

–  Πληροφορία

1.2.6  Αρμονικές συχνότητες

1.2.7  Θόρυβος

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.6)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.3, 3.4, 3.5)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (2.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.2.3)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
2.1  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

2.1.1  Ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό

2.1.2  Μαγνητικό πεδίο – Επαγωγή

2.1.3  Σύνθετη αντίσταση

2.1.4  Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (dBμV)

2.1.5  Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

–  Ταχύτητα διάδοσης

–  Μήκος κύματος

2.1.6  Ισχύς και πόλωση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος

2.1.7  Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (Περιοχές ραδιοσυχνοτήτων)

Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.3)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.7)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.2)

2.2  ΚΕΡΑΙΕΣ

2.2.1  Συντονισμός

–  Συχνότητα συντονισμού

–  Κυκλώματα συντονισμού

–  Καμπύλες συντονισμού

–  Συντελεστής ποιότητας

2.2.2 Δίπολο λ/2

–  Αρχή λειτουργίας

–  Ιδιοσυχνότητα

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (6.2, 6.3)
–  Απολαβή

–  Σύνθετη αντίσταση

–  Διάγραμμα ακτινοβολίας

–  Πόλωση

2.2.3 Άλλα είδη κεραιών επίγειας λήψης

–  Αναδιπλωμένο δίπολο

–  Κεραία Yagi

–  Λογαριθμική κεραία

–  Κεραία πάνελ (ευρείας λήψης)

–  Μονόπολο λ/4

 

2.3  ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

2.3.1  Δομή της γήινης ατμόσφαιρας

–  Φυσικός ορίζοντας

–  Ραδιοκυματικός ορίζοντας

–  Ζώνη Φρενέλ

2.3.2 Σφαιρική διάδοση

–  Ζώνες ακτινοβολίας

–  Απόσβεση του κύματος

2.3.3 Τρόποι διάδοσης

–  Κύματα εδάφους

–  Κύματα χώρου (Ιονοσφαιρικά)

–  Κύματα ευθείας διάδοσης (Με οπτική επαφή πομπού –

δέκτη)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.1, 4.2, 4.3)
2.3.4 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση

–  Διάδοση υπέρμακρων κυμάτων

–  Διάδοση μακρών κυμάτων

–  Διάδοση μεσαίων κυμάτων

–  Διάδοση βραχέων κυμάτων

–  Διάδοση υπερβραχέων κυμάτων

–  Διάδοση μικροκυμάτων κυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
3.1  ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3.1.1  Ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς

–  Προσαρμογή αντιστάσεων

–  Μέγιστη μεταφορά ισχύος

3.1.2  Οδεύοντα κύματα

3.1.3  Ανακλώμενα και στάσιμα κύματα

–  Λόγος στάσιμων κυμάτων

–  Γέφυρες στάσιμων κυμάτων

3.1.4 Συντονισμένες γραμμές

–  Ανοικτές γραμμές

–  Βραχυκυκλωμένες γραμμές

–  Γραμμές με ωμικό φορτίο

–  Γραμμές με μερική προσαρμογή

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (6.1)

 

3.2 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

– Φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.5)

3.3 ΤΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

–  Φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (Εξασθένιση, σύνθετη αντίσταση, ζώνη διέλευσης συχνοτήτων)

–  Τύποι ομοαξονικών καλωδίων

–  Μετασχηματιστές balun

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.2)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.5)

3.4  ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

3.4.1  Φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

3.4.2  Τύποι καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.1)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.1)

3.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΣΥΡΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

–  Παραμόρφωση πλάτους

–  Παραμόρφωση φάσης

–  Παραδιαφωνία (Crosstalk)

–  Ηχώ (Echo)

–  Αστάθεια φάσης (Phase jitter)

–  Ολίσθηση συχνότητας

–  Κρουστικές παραμορφώσεις (Κρουστικοί θόρυβοι, μικροδιακοπές, στιγμιαίες μεταβολές πλάτους και φάσης)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.2.2, 3.2.4, 3.2.5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.1)

3.6  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

3.6.1  Φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

3.6.2  Τρόποι εκπομπής και μετάδοσης

3.6.3  Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

3.6.4  Τύποι οπτικών ινών

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.4)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 (4.1.3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
4.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

–  Γενικός ορισμός διαμόρφωσης

–  Το φέρον κύμα

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.6, 3.8.1)
4.2  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

4.2.1  Διαμόρφωση πλάτους (AM)

4.2.2  Διαμόρφωση συχνότητας (FM)

4.2.3  Διαμόρφωση φάσης (PM)

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (5.10.1)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.8.2, 3.8.3)

4.3  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

4.3.1  Ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους (ASK)

4.3.2  Ψηφιακή διαμόρφωση συχνότητας (FSK)

4.3.3  Ψηφιακή Διαμόρφωση φάσης (PSK – QPSK)

4.3.4  Συνδυασμένη Ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους και φάσης (QAM)

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (5.10.2)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 (9.2)

 

4.4  ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

4.4.1  Διαμόρφωση παλμών

–  Διαμόρφωση πλάτους παλμών

–  Διαμόρφωση διάρκειας παλμών

–  Διαμόρφωση θέσης παλμών

4.4.2 Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)

–  Θεώρημα δειγματοληψίας

–  Κβάντιση

–  Κωδικοποίηση

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (5.6, 5.7, 5.8, 5.9)

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 (9.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
5.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

–  Σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας

–  Ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας

–  Υπηρεσία με σύνδεση

–  Υπηρεσία χωρίς σύνδεση

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.3)
5.2 ΜΕΤΑΓΩΓΗ

–  Ορισμός

–  Κόμβοι

–  Επικοινωνιακές γραμμές

–  Τοπολογία διασύνδεσης

–  Τερματικές διατάξεις

5.2.1 Μεταγωγή πακέτου

–  Αυτοδύναμο πακέτο

–  Νοητό κύκλωμα

5.2.2 Μεταγωγή κυκλώματος

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (7.4)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.4, 1.5)

5.3 ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ

– Ορισμός

5.3.1 Τεχνικές πολυπλεξίας

–  Διαίρεσης συχνότητας

–  Διαίρεσης χρόνου

–  Σύγχρονη, διαίρεσης χρόνου

–  Στατιστική, διαίρεσης χρόνου

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (5.11, 5.12)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.6)

5.4 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

–  Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (bit rate)

–  Ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (baud rate)

–  Ρυθμός μετάδοσης καθαρής πληροφορίας (transfer rate)

–  Χωρητικότητα καναλιού

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (2.4, 2.5)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

5.5  ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

5.5.1  Τοπολογίες

5.5.2  Δίκτυα βασικής και ευρείας ζώνης

– Το πρότυπο Ethernet

5.5.3 Συσκευές δικτύου

5.5.1 Ασύρματες συνδέσεις

–  Bluetooth

–  Wi-Fi

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (1.9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.2, 4.3)

5.6  ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5.6.1  Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές

5.6.2  Μισθωμένες γραμμές

5.6.3  Τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων

–  DSL

–  ADSL

–  VDSL

–  ISDN

–  ATM

5.6.8 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7,

6.8, 6.9)

5.7 ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ

–  Εφαρμογές ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

–  Εφαρμογές ραδιοτηλεφωνίας

–  Μικροκυματικές ζεύξεις

–  Δορυφορικές ζεύξεις

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (4.4)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3.1.2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
6.1  ΥΠΕΡΕΤΕΡΟΔΥΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

6.1.1  Διαδικασία ετεροδύνωσης

–  Η ανάγκη για ετεροδύνωση

–  Τοπικός ταλαντωτής, μίκτης, φίλτρα διέλευσης

–  Μέση συχνότητα

6.1.2 Γενικό διάγραμμα υπερετερόδυνου δέκτη

–  Βαθμίδες

–  Κυκλώματα ελέγχου

6.1.3  Δέκτης με δύο στάδια ετερωδύνωσης

6.1.4  Γενικά χαρακτηριστικά ραδιοφωνικού δέκτη

–  Ευαισθησία

–  Επιλεκτικότητα

–  Πιστότητα

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

6.2  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ FM

6.2.1  Γενικό διάγραμμα πομπού

– Βαθμίδες

6.2.2 Στερεοφωνική εκπομπή στα FM

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 )
6.3  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

6.3.1  Το φως και οι ιδιότητές του

–  Τα χαρακτηριστικά του φωτός

–  Τα χαρακτηριστικά του χρώματος

–  Φως και όραση

6.3.2 Πρωτεύοντα χρώματα

–  Παραγωγή υπολοίπων χρωμάτων από τα πρωτεύοντα

–  Χρωματομετρία – χρωματικές συντεταγμένες

–  Φωτεινότητα και χρωμικότητα

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (2.1, 2.2, 2.3)
6.3.3 Μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικό σήμα

–  Σάρωση

–  Συγχρονισμός

–  Παραγωγή σύνθετης εικόνας

6.3.3 Δομή του σύνθετου τηλεοπτικού σήματος

6.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΘΟΝΩΝ

–  LCD

–  TFT

–  PLASMA

–  LED

–  OLED

6.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

–  Η ανάγκη για συμπίεση

–  JPEG

–  MPEG

6.6  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

6.6.1  Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικού δέκτη

6.6.2  Δομικό διάγραμμα τηλεοπτικού δέκτη

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (8.1)
6.7  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ

6.7.1  Γενικό διάγραμμα πομπού

– Βαθμίδες

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
7.1  ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

7.1.1  Λειτουργία απλής τηλεφωνικής συσκευής

7.1.2  Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές

– Το πρωτόκολλο DECT

7.1.3 Συμβατικό τηλεφωνικό δίκτυο

–  Ακραίο δίκτυο

–  Ζευκτικό δίκτυο

–  Τηλεφωνικά κέντρα

Επικοινωνίες και Δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (6.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (7.1, 7.2, 7.3)

7.2  ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

7.2.1  Κυψελοειδή δίκτυα

–  Οργάνωση κυψελοειδών δικτύων

–  Λειτουργία κυψελοειδών δικτύων

–  Έλεγχος Ισχύος

–  Τηλεπικοινωνιακή κίνηση

7.2.2 Γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας

–  Τεχνολογίες

–  Χαρακτηριστικά

7.2.3 Λειτουργία απλής κινητής τηλεφωνικής συσκευής

–  Τεχνικά χαρακτηριστικά

–  Βασικές μονάδες

–  Γενικό διάγραμμα συσκευής

7.3 VoIP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

–  Αρχή λειτουργίας

–  Εξοπλισμός

–  Ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
8.1  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8.1.1  Αρχή λειτουργίας δορυφορικών συστημάτων

–  Τεχνητοί δορυφόροι

–  Εκπομπή και λήψη δορυφορικού σήματος

–  Τροχιακή θέση δορυφόρων

–  Ίχνος και ισχύς δορυφορικού σήματος

–  Πόλωση δορυφορικού σήματος

–  Συχνότητες δορυφορικού σήματος

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

8.2  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

8.2.1  Δορυφορικά κάτοπτρα

–  Αρχή λειτουργίας

–  Τεχνικά χαρακτηριστικά

–  Είδη

8.2.2 LNB

–  Αρχή λειτουργίας

–  Μπλοκ διάγραμμα

–  Τεχνικά χαρακτηριστικά

–  Είδη

8.2.3 Δορυφορικοί δέκτες

–  Αρχή λειτουργίας

–  Μπλοκ διάγραμμα

–  Τεχνικά χαρακτηριστικά

8.2.4 Εξαρτήματα δορυφορικής εγκατάστασης

–  DiSEqc

–  Μίκτης TV/SAT

–  Διαχωριστής σημάτων TV/SAT

–  Διακλαδωτής (Slitter)

–  Διακλαδωτής (Tap-off)

–  Ενισχυτής γραμμής SAT (In Line Amplifier)

–  Ρυθμιζόμενος εξασθενητής SAT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 . ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
9.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

9.1.1  Τηλεματικές Συσκευές

9.1.2  Τηλεϊατρική

9.2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.2.1  Λειτουργία του καταγραφέα δεδομένων (Data Logger)

– Φυσικά μεγέθη και άλλα δεδομένα που παρακολουθούνται και καταγράφονται.

9.2.2 Τα είδη των καταγραφέων δεδομένων

–  Συσκευές και κάρτες Η/Υ που χρησιμοποιούνται ως data logger.

–  Παρελκόμενος εξοπλισμός των καταγραφέων δεδομένων.

9.2.3 Μέσα και τρόποι μετάδοσης των δεδομένων του καταγραφικού.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

9.3  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

9.3.1  Λειτουργία τηλεματικής οχημάτων

9.3.2  Εφαρμογές τηλεματικής οχημάτων

9.3.3  Διαχείριση στόλου

–  Προστασία οδηγού

–  Διαχείριση καυσίμων

–  Θερμοκρασίες οχημάτων

9.3.4  Λογισμικό τηλεματικής οχημάτων

9.3.5  Αισθητήρες τηλεματικής οχημάτων

9.3.6  Η τηλεματική στις συγκοινωνίες

–  Το «έξυπνο» λεωφορείο.

–  Οπτική πληροφόρηση επιβατών

–  Ηλεκτρονική διαχείριση βάρδιας οδηγών

–  Ηλεκτρονική αναγγελία στάσεων

–  Η «έξυπνη» στάση

9.4  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

9.4.1  Αρχή λειτουργίας του GPS

9.4.2  Λογισμικό χαρτογράφησης GPS

9.4.3  Χαρακτηριστικά του συστήματος GPS

–  Σήματα και συχνότητες του GPS

–  Συσκευή δορυφορικής πλοήγησης

–  Τριπλευρισμός

–  Ακρίβεια GPS και πηγές σφάλματος

9.4.4 Εφαρμογές του GPS

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Ηλεκτρολογίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε